Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

Активности у РЦ СИТС везане за праћење приступних преговора
од 02.09.2014. до 21.10.2014.

У Бриселу је од 10. до 12. фебруара 2014. године одржан експланаторни аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавља 19 – Социјална политика и запошљавање. На билатералном скринингу, одржаном од 24. до 26. јуна 2014. године, делегација Републике Србије представила је законодавство Републике Србије у следећим областима: безбедност и здравље на раду; радно законодавство; социјални дијалог; политика запошљавања; Европски социјални фонд; социјална заштита; заштита права особа са инвалидитетом; политика борбе против дискриминације; политика родне равноправности.

Састанак, на коме су представници ОЦД упознати са детаљима билатералног скрининга, одржан је 2. септембра 2014. године у згради Владе Републике Србије. Састанком је председавала проф. др Тања Мишчевић, шефица Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и и Ласло Чикош, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и шеф Преговарачке групе 19. Састанку је у име Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) присуствовао руководилац Развојног центра СИТС.   

Посебно је била интересантна дискусија везана за безбедност и здравље на раду. Предложено је да се да се пронађе адекватан приступ (предлог: увођењем обавезног предмета) да се ова важна област приближи студентима свих факултета, посебно онима који студирају на техничким факултетима.  На постојању посебног предмета из ове области на студијама на техничким факултетима инсистира и угледна Европска федерација националних инжењерских удружења FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs / European Federation of National Engineering Associations ), чији је СИТС пуноправни члан.    

У Брисeлу јe у пeриоду од 15. до 19. септембра 2014. године одржан eкспланаторни скрининг аналитичког прeглeда законодавства Европскe унијe зa Поглaвљe 27 – Животна средина. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, организовала је у просторијама Привредне коморе Србије, Теразије 23, 2. спрат, велика сала, дирeктан прeнос петоднeвних састанака из Брисeла за прeдставникe цивилног друштва, приврeдe, меродавних министарстава и свих заинтeрeсованих страна. Преносу су у име Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) присуствовали: Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС, Александар Жјак, саветник у РЦ СИТС, и Светлана Урошевић, саветница у РЦ СИТС.    

 Експланаторни скрининг је обухватио:   

Процене су да ће Србији до 2030. године бити потребно око 10,6 милијарди евра да би достигла еколошке стандарде ЕУ, од чега највећи део отпада на сектор вода (5,6 милијарди евра), отпад (2,8 милијарди евра) и сектор индустријског загађења (1,3 милијарде евра). За ове потребе у периоду од 2014 - 2020. године моћи ће да се користе средства из тзв. ИПА 2 програма Европске уније. 

Европска унија јe изградила мeханизам прeдприступнe помоћи зeмљама кандидатима за чланство у ЕУ, као и зeмљама потeнцијалним кандидатима за чланство – Инструмeнт прeдприступнe помоћи (ИПА - Instrument for Pre Accession Assistance). Рeч јe о јeдинствeном инструмeнту који објeдињујe свe програмe помоћи државама којe жeлe да приступe ЕУ. ИПА има следеће компоненте:       

Програм ИПА 1 је завршен 2013. године. У периоду од 2007. до 2013. године Републици Србији је било намењено око 1,4 милијарди евра. За седмогодишње трајање ИПА 2 програма, који је почео ове године, треба да будe издвојeно 14,110 милијарди eвра. У оквиру ИПА 2 Србија би требало да добије око 1,5 милијарди евра. Да би искористила ова средства Србија ће морати да унапреди сарадњу међу институцијама и да прокламује и примени политику којом ће да задржи постојеће стручњаке за ИПА, али и да образује и обучи већи број нових кадрова који би дефинисали и реализовали развојне и друге пројекте у оквиру набројених ИПА компоненти, јер у супротном неће моћи да искористи у пуном обиму предвиђена средства за ИПА 2. А у томе се добрано касни.

Руководилац РЦ СИТС присуствововао је 6. октобра  2014. године директном преносу (преко видео везе) експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглaвљe 25 – Наука и истраживање. Интернет пренос је организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, у просторијама Машинског факултета, Београд, Краљице Марије 16, свечана сала 211 на другом спрату.

Треба истаћи да успешно спровођење правних тековина ЕУ у овом поглављу не захтева преношење правила ЕУ у законодавство Србије, већ тражи испуњавање неопходних услова за учешћe научних и истраживачких организација из Србије у Европским истраживачким програмима. Да би ово могло да се оствари потребно је да Србија ојача административне капацитете (нпр. школовањем менаџера науке и истраживања) ради успешног спровођења научних и истраживачких пројеката са партнерима из држава чланица ЕУ и компетентним међународним партнерима.

И један интересантан детаљ са скрининга, а то је прогноза да се прво комерцијалано коришћење енергије фузије очекује средином овог века. Мада је недавно, у октобру ове године, велика Америчка инжењерска компанија Lockheed Martin објавила да развија потпуно нову конструкцију фузионог реактора који би могао бити у употреби за десетак година.  

У Бриселу је 29. и 30. априла  2014. године одржан је експланаторни аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавља 15/21 – Енергетика / Трансевропске енергетске мреже. На билатералном скринингу, одржаном 11. и 12. јуна 2014, делегација Републике Србије представила је, у оквиру Поглавља 15, конвенционалне изворе енергије, нове и обновљиве изворе енергије, нуклеарну енергију, као и трансевропске енергетске мреже – у оквиру Поглавља 21.

Састанак, на коме су представници ОЦД упознати са детаљима билатералног скрининга, одржан је 21. октобра 2014. године у згради Владе Републике Србије. Састанком је председавала проф. др Тања Мишчевић, шефица Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и Мирјана Филиповић, државна секретарка у Министарству рударства и енергетике и шефица Преговарачке групе 15. Састанку је у име Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) присуствовао руководилац Развојног центра СИТС.

На састанку је посебно дискутовано о примени одредаба директива: Директиве 2001/80/ EC о ограничавању емисија одређених загађивача у ваздух из великих ложишта и Директиве 2010/75/EU о индустријским емисијама  (интегрисано спречавање и контрола загађења), која додатно ограничава емисије загађивача у ваздух из великих термоелектрана. Примена одредаба ових директива може да услови рад неких блокова наших термоелектрана, па на време треба кренути у реконструкцију и модернизацију термоблокова у нашим термоелектаранама који не задовољавају одредбе ових директива.        

Такође је закључено да треба интезивирати рад на увођењу нових и обновљивих извора енергије.    

 

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs