Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Савез инжењера и техничара текстилаца Србије

Друштво хемичара и технолога Србије, а у њиховом склопу и секција текстилаца, формирана је 1949. године. Повећање броја чланова, као и специфилни задаци текстилних техничара и инжењера полако су текстилце одвајали од Друштва хемичара, па је 30. јула 1953. године у Београду одржана оснивачка скупштина Друштва инжењера и техничара текстилаца Србије. Изабрана је прва управа и одређени су задаци читавом чланству, који је је у том моменту бројило 580 активних чланова.

И тако је почело. Следили су бројни научни скупови, саветовања, конгреси инжењера и техничара текстилаца, сарадња са осталим друштвима и савезима, издавање Билтена до 1953. године, а од тада до данашњих дана, научно стручног часописа "Текстилна индустрија".

Одржаване су редовне скупштине Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије (СИТТС)  бирани су нови млађи чланови у управне одборе, а председници су били познати текстилној бранши и веома пожртвовани чланови. Све је било у успону. Стручни скупови, размена искуства и стручна саветовања много су допринели стручном уздизању чланова, што је несумљиво утицало на рад текстилних фабрика.

Савез је, уз то, радио и на детаљном упознавању чланова са техничко-технолошким достигнућима у свету, због чега су организоване стручне посете светским изложбама текстила ИТМА сваке четврте године и изложби, која се редовно одржавала у Москви.

Стручних саветовања је било сваке године и она су окупљала велики број чланова Савеза. Такав интезиван рад несумљиво је доносио користи. Повећао се број чланова Савеза (преко 2000), као и број читалаца часописа Текстилна индустрија (преко 1500 примерака је био тираж).

Савез инжењера и техничара текстилаца Србије (СИТТС) је у протеклом периоду имао видљиве резултате, о чему говоре и велики број захвалница, повеља, плакета које је добио. Споменућемо:

- Највеће текстилно признање - Златни Пушманов атлас,

- Повељу најбоље публикације у Југославији у 1983. години и

-Велико признање Савезу - Орден рада са златним венцем које је доделио председник Југославије Јосип Броз 1974. године.

Часопис "Текстилна индустрија" од првог дана излази непрекидно, размењује се са иностраним стручним и научним текстилним часописима, може се наћи у светским библиотекама, иима велики број признања.

Посебно треба нагласити да је часопис "Тексилна индустрија" добитник Повеље „Најбоља ИТ публикација Србије“ за 2001. и 2018. годину, а Повељу  додељује Савез инжењера и техничара Србије (СИТС).

Од 2018. године усешно се организује се Међународна конференција „Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији“, која окупља велики број учесника из земље и иностранства.

  Промоција монографије и обележавање јубилеја Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије 

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије у петак 24.02.2023. године одржана је Свечана промоција Монографије под називом „Текстилна индустрија Србије-историја, културно наслеђе, развој и образовање кадрова“ и обележен је Јубилеј - 70 година постојања и успешног рада Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије.

ОПШИРНИЈЕ

 

 Часопис "Текстилна индустрија"

Са дугогодишњом традицијом од 68 године постојања, часопис "Текстилна индустрија" је посвећен актуелним проблемима текстилне технологије (о влакнима, текстилу), технологије одеће, дизајна текстила, савременог одевања, области екологије и одрживог развоја, менаџмента и маркетинга као и општим проблемима текстилне индустрије широм света.

Часопис "Текстилна индустрије" објављује чланке везане за текстилну област, али и сродних области, те представља форум за размену информације и успостављања сарадње између образовних, научно-истраживачких институција и предузећа текстилне индустрије.

Главни и одгоровни уреник часописа је проф. др Снежана Урошевић 

  

 

 

 

  

VII МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА "САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ"

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду ће од 19. до 20. септембра 2024. године бити одржана  VII  Међународна научна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

Суорганизатори Конференције су: Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Униврзитета у Београду Техничко-технолошки факултет Универзитета „Гоце Делчев", Штип, Северна Македонија, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера - БАСТЕ, Атина, Грчка.   

Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ ове конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема:

    Важни датуми:

Котизација за Конференције се плаћа по  раду и износи 7.000,00 динара или 70  ЕУР за учеснике из иностранства. Котизација укључује публиковање рада у Зборнику целих радова, сертификат о учешћу, присуство на конференцији, коктел добродошлице, кафа и освежење у паузама, ручак и остали пропратни материјали и учешће у свим активностима скупа.

Сви радови подлежу рецензији, и свим радовима ће бити додељен ДОИ број и категорија рада. Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова. Званични језици су енглески и српски језик.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије на меил: 

casopistekstilnaindustrija1@gmail.com  , и   saveztekstilacasrbije@gmail.com

 Или путем линка: https://saveztekstilacasrbije.wordpress.com/ctiti-2024/

 

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

VI  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду ће 14-15. септембра 2023. године  бити одржана  VI  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

Суорганизатори Конференције су: Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Униврзитета у Београду Техничко-технолошки факултет Штип, Универзитета „Гоце Делчев", Северна Македонија, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера - БАСТЕ, Атина, Грчка.   

Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ ове конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема:

    Важни датуми:

Котизација за Конференције се плаћа по  раду и износи 6.000,00 динара или 60  ЕУР за учеснике из иностранства.

Котизација укључује публиковање рада у Зборнику целих радова, сертификат о учешћу, присуство на конференцији, коктел добродошлице, кафа и освежење у паузама, ручак и остали пропратни материјали и учешће у свим активностима скупа.

Сви радови подлежу рецензији. Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова. Званични језици су енглески и српски језик.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије на меил: casopistekstilnaindustrija1@gmail.com , и

saveztekstilacasrbije@gmail.com

 

Прво саопштење 

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 

ПОСТЕР СЕКЦИЈА 

Ceclar Damjana, Pilar Tanja,
Acoustics Textiles for Interior

Jankoska Maja, Stevkovska Stojanovska
Ružica,
Modeling of Woman`s Pants inspired
by 60s and 70s 

 

Jankoska Maja, Stevkovska Stojanovska
Ružica,
Application of Futuristic Design
of Woman`s Clothing Modeling

 

Završnik Bruno, Female shopping behaviior
towards fashion handbags

 

Zhezkova Silvana, Jordeva Sonja,
Golomeova Longurova Saska, Risteski Sanja,

Dimitrijeva Kuzmanoska Vanga, Final
Control of Men`s Shirt

 

Dobrosavljevic  Andrea, Urosevic Snezana,  
Business Process Orientation as a Base for
Organizational  Development of Textile Industry
SMEs

Colovic Gordana, Maksimovic Nikola,
Markovic Aleksandar,
Application of
Ergonomic Standards to Increase Safety
and Health in the Garment Industry

 

Colovic Gordana, Paunovic Danijela,
Maksimovic Nikola, Paunovic Mina,
Worplace Innovation

 

Frfulanovic Dragana, Savic Milena, Art of
20th Century as Inspiration in Fashion
Design

 

Risteski Sanja, Zhezhova Silvana,
Golomeova Longurova Saska, Jordeva
Sonja,
Fashion in pain as an Inspiration
for Design and Construction of Contemporary
Children`s Clothing

 

Spahiu Tatjana, Ehrmann Andrea,
Almeida Henrique, Jimeno-Morenilla
Antonio, Panagiotis Kyratsis,
Footwear
Products and the Role of Industry 4.0 for
Sustainable Production

 
   
   

 

Успешно одржана V Међународна конференција “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији”

Пета Међународна научна конференција „Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији CT&ITI 2022““ одржана је 15. и 16. септембра 2022. године у свечаној сали Дома инжењера и техничара „Никола Тесла" у Београду. Конференцију су заједно организовали: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет у Београду, Универзитета у Београду, Технолошки факултет из Штипа, Универзитета “Гоце Делчев” из Северне Македоније, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера (БАСТЕ) чије је седиште у Грчкој. Министарство просвете науке и технолошког развоја препознало је значај ове конференције, те је конференција и ове године подржана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Основни циљ ове конференције био је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим, примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Учеснике је у име организатора, Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, поздравила генерални секретар Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, проф. др Снежана Урошевић, пожелела им добродишлицу и успешан рад. Она је указала на значај ове конференције, захвалила се Научном и Организационом одбору који су више месеци радили и проналазили најбоља решења за многе организационе аспeкте конференције. Проф. Урошевић се захвалила  и суорганизаторима и институцијама које су подржале конференцију на разне начине, јер без њихове подршке конференција не би могла да се реализује. Захвалност је упућена и спонзорима и донаторима, међу којима посебно фирми “Inelas Ereco”  из Београда и фирми „Прва петољетка Трстеник-Фабрика технолошко-металуршке обраде” из Трстеника који су препознали значај ове конференције и који су овом приликом представили своје организације кроз професионално-стручне презентације. И на крају, захвалила се пленарним предавачима, свим ауторима, коауторима и гостима на њиховом учешћу на конференцији. Посебно је поздравила госте из Хрватске са Факултета хемијског инжењерства и технологије из Загреба, затим учеснике из Северне Македоније са Технолошког факултета из Скопља, из Словеније са Факултета за дизајн из Љубљане и посебно поздравила проф. др Нуна Белина из Португала, Факултета за инжењеринг, Департмана за науку и текстилну технологију, који је већ трећи пут презентовао своје радове на овој конференцији и колегу из Грчке са Универзитета у Тесалији, који је први пут у Београду и уживо презентовао свој рад на конференцији. Затим је поздравила и све остале учеснике из Србије, Новог Сада, Лесковца, Ниша, Трстеника, Бора, Ваљева, Зрењанина, Врњачке бање и Београда који су презентовати своје радове на конференцији, као и учеснице из компаније „ Yumco“ из Врања.

Затим се скупу обратио и генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије, мр Богдан Влаховић, који је пожелео добродошлицу присутнима и захвалио се ауторима радова и учесницима овог мултидисциплинарног скупа који су дали свој допринос овој актуелној теми и званично отворио овај научно-стручни скуп.

У име суорганизатора конференције, Технолошко-металуршког факултета у Београду, обратила се проф. др Гордана Кокеза, председник Савета Факултета и поздравила све присутне и пожелела успешан рад на конференцији.

Том приликом уручене су Захвалнице за успешну организацију В Међународне научне конференције “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији” мр Богдану Влаховићу, генeралном секретару Савеза инжењера и техничара Србије, проф. др Ковиљки Асановић са Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду и др Данијели Пауновић, професору струковних студија  са Академије техничко-уметничких струковних студија-Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент из Београда. Захвалнице за успешно организовање конференције добила је мр Драгана Фрфулановић са Академије струковних студија Јужна Србија, Одсек за технолошко уметничке студије из Лесковца и проф. др Ивана Младеновић Ранисављевић са Технолошког факултета из Лексовца, Универзитета у Нишу.

Захвалницу за успешно организовање конференције добила је Ивана Васиљевић дипл. инжењер технологије из фирме “ Inelas Ereco ”. Такође, захвалницу је добила и фирма “ Inelas Ereco ”, спонзор конференције. Организација “Прва петољетка Трстеник-Фабрика технолошко-металуршке обраде” из Трстеника, иначе други спонзор конференције је такође добио захвалницу за успешну организацију конференције, као и директор, дипл. инжењер технологије Часлав Кљајић и Марина Јовановић, дипл. хемичар, управник контроле квалитета.

Такође, захвалнице за помоћ око организације ове конференције добиле су и Андријана Станковић, дизајнерка из Ниша и Оливера Ћосовић, уредница из Савеза инжењера и техничара Србије.

Пленарна секција и секција 1 су се одржале уживо. У пленарној секцији су своје радове изложили уважени аутори из Београда, Загреба, Скопља и Лесковца, а аутори из Бугарске и Румуније нажалост нису били у могућности да уживо присуствују конференцији, те је њихова видео презентација приказана у online секцији. У секцији 1, своје радове су изложили аутори из Словеније, Португала, Београда, Новог Сада и Грчке и Албаније.

Затим, у online секцији, аутори из иностранства: Словеније, Грчке, Турске, Северне Македоније, Русије, Латвије и Индије укључили су се путем видео линка и том приликом су и присутни у сали  имали прилику да виде и чују њихове видео презентације, али да учествују у дискусији после изложених радова.

Велики број аутора се одлучио да пошаље своје постере за електронску Постер секцију. Укупно 28 радова је постављено на сајт Савеза инжењера и техничара Србије, на страници Савеза текстилаца на енглеском и српском језику, те ће постер секција бити доступна свим учесницима конференције, али и широј јавности

Конференција је као и ранијих година, окупила еминентне научнике и стручњаке са Балкана и других земаља, запослене на факултетима, високим текстилним струковним школама и институтима, као и све оне стручњаке у земљи и иностранству који се у оквиру свог рада баве проблематиком која је дефинисана овим научно-стручним скупом. Због тога је ова конференција била прилика за успостављање научне, образовне и привредне сарадње наше земље са иностранством.

Програм конференције обухватио је 47 радова, и укупно 114 учесника из 13 земаља: Албаније, Бугарске, Грчке, Хрватске, Индије, Латвије, Северне Македоније, Португала, Румуније, Русије, Србије, Словеније и Турске. Сви радови су публиковани у Зборнику целих радова у штампаној верзији, а учесницима су подељени сертификати о учешћу на овом научном скупу.

Одређен број радова домаћих аутора је приказао резултате истраживања са бројних пројекта који су финансирани од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Конференција је такође била прилика да се успостави сарадња високошколских институција и привредних субјеката из сектора текстилне индустрије у Србији и да им се пруже нова сазнања о најсавременијим достигнућима из области текстилне и одевне индустрије. Анализа стања у текстилној индустрији Србије је указала на могућа решења кроз примере добрих пракси и путеве сарадње универзитета и привреде кроз пласман иновативних производа на тржиште.

На крају конференције председник Организационог одбора V Међународне конференције “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији” проф. др Снежана Урошевић је истакла да је уверена да је организовање и рад овог научног скупа оправдало поверење и пожелела да се следеће године окупимо у већем броју и другим, бољим околностима.

Учеснике и госте је обавестила да ове године Савез инжењера и техничара текстилаца Србије обележава 70 година постојања и успешног рада, као и 70 година непрекидног публиковања часописа “Текстилна индустрија”. Поводом обележавања Јубилеја, Савез је публиковао монографију “Текстилна индустрија Србије-Историја, културно наслеђе, развој и образовање кадрова“. Свечана промоција монографије -“Текстилна индустрија Србије-Историја, културно наслеђе, развој и образовање кадрова“ биће одржана у децембру месецу те је позвала све присутне да пристуствују промоцији монографије.

 проф. др Снежана Урошевић

V  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду ће 15-16. септембра 2022. године  бити одржана  V  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

Суорганизатори Конференције су: Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Униврзитета у Београду Техничко-технолошки факултет Штип, Универзитета „Гоце Делчев", Северна Македонија, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера - БАСТЕ, Атина, Грчка.   

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ ове конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

 Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема:

Котизација за Конференције се плаћа по  раду, без обзира на број аутора и износи 5.000,00 динара или 50  ЕУР за учеснике из иностранства.

Котизација укључује публиковање рада у Зборнику целих радова, сертификат о учешћу, присуство на конференцији, коктел добродошлице, кафа и освежење у паузама, ручак и остали пропратни материјали и учешће у свим активностима скупа.

Сви радови подлежу рецензији. Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова. Званични језици су енглески и српски језик.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије на casopistekstilnaindustrija@gmail.com  ,

saveztekstilacasrbije@gmail.com

 

 Финални програм

 

ПОСТЕР СЕКЦИЈА

 

 

Čolović Gordana, Maksimović Nikola, Paunović Danijela, Paunović Mina   
Analyses of Workplaces in
the Fashion Industry by Rula Tool 

 

Ilanković Nikola, Živanić Dragan,
Fundamentals  of Conveyors Belts 

 

Zhezhova Silvana, Jordeva Sonja, Golomeova Longurova Sashka, Srebrenkoska Vineta, Dimitrijeva Kuzmanovska Vanga Analyses of the Situation with Textile Waste 

 

Stefanović Violeta. Urošević Snežana, 
Mladenović-Ranisavljević Ivana, Igić
Dragan
Impact of Harmfulness of Chemical Substances in the Work Process in Textile
Industry Organizations

 

Srebrenkoska Sara, Cekerovska Marija 
Automated Fiber Placement Technology Overview

 

 Srebrenkoska Sara, Cekerovska Marija 
Defect Characteristics using Automated Fiber Placement 

 

Asanović Koviljka, Kostić Mirjana, Mihailović Tatjana, Bukhonka Nadiia, Maletić Slavica  Investigation of the Quality of Flax Plain Single Jersey Weft-Knitted Fabrics

 

Stojanović Olga, Savić Pojužina Marija, Savić Kristina, Simeunović Jelica Primena Heijunka tehnike u odevnoj industriji

 

Ristić Nebojša, Ristić Ivanka, Đorđević Suzana, Mičić Aleksandra Colour Changing Smart Textiles Photochromic and Thermochromic Materials

 

Završnik Bruno  The Impact of Covid 19 pandemic on clothes online shoping 

 

Ćurić Iva, Dolar Davor Determination the Efficiency of Treated Textile Wastewater on the Color of the Cotton Knitted Fabric with the Determintion of  Zeta Potential

 

Frfulanović Dragana, Savić Milena, Perić-Nikolić Aleksandra On the Margins of the Avant-Garde and Tradition - Construktivism in Socialist Fashion Design

 

Mina Paunović, Miroljub Nikolić, Gordana Čolović, Application of the Lean concept in the process of making a textile products

 

Sanja Risteski, Vineta Srebrenkoska, Fashion in the period of the 19th and 20th century in the eastern region of the Republic of North Macedonia as an inspiration for modern fashion solutions

 

   
   
   
   
   
   
   

 

Успешно одржана IV међународна конференција “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији

Четврта Међународна научна конференција „Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији CT&ITI 2021“ одржана је 16 и 17. септембра 2021. године у свечаној сали Дома инжењера и техничара „Никола Тесла" у Београду.

Конференцију су заједно организовали: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет у Београду, Универзитета у Београду, Технолошки факултет из Штипа, Универзитета “Гоце Делчев” из Северне Македоније, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера (БАСТЕ) чије је седиште у Грчкој. Министарство просвете науке и технолошког развоја препознало је значај ове конференције, те је конференција и ове године подржана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Основни циљ ове конференције био је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим, примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту

Учеснике је у име организатора, Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, поздравила генерални секретар Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, проф. др Снежана Урошевић, пожелела им добродошлицу и успешан рад. Она је указала на значај ове конференције, захвалила се Научном и Организационом одбору који су много месеци радили и проналазили најбоља решења за многе организационе аспкте конференције. Захвалила се и суорганизаторима и институцијама које су подржале конференцију на разне начине, јер без њихове подршке конференција не би могла да се реализује. Такође, захвалила се и спонзорима и донаторима а посебно се захвалила фирми Inelas Ereco из Београда и Институту за екологију, технологију и иновације – OETI из Аустрије, града Беча, који су препознали значај ове конференције и који су овом приликом представили своје организације кроз професионално-стручне презентације. И на крају, захвалила се пленарним предавачима, свим ауторима, коауторима и гостима на њиховом учешћу на конференцији. Посебно је поздравила госте из Привредне коморе Србије - Удружења за индустрију текстила, одеће, коже и обуће и госте са Факултета техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, затим учеснике из Хрватске, са Факултета хемијског инжењерства и технологије из Загреба и учеснике из Новог Сада, Лесковца, Ниша, Трстеника, Бора и Зрењанина који су презентовали своје радове на конференцији.

Затим се скупу обратио и председник Савеза инжењера и техничара Србије др Игор Марић, који је пожелео добродошлицу присутнима и захвалио се ауторима радова и учесницима овог мултидисциплинарног скупа, који су дали свој допринос овој актуелној теми.

У име суорганизатора конференције, Технолошко-металуршког факултета у Београду, обратила се проф. др Гордана Кокеза, председник Савета Факултета и поздравила све присутне и пожелела успешан рад на конференцији.

Том приликом уручене су Захвалнице за успешну организацију IV Међународне научне конференције “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији” др Игору Марићу, председнику Савеза инжењера и техничара Србије, проф. др Гордани Кокези и проф. др Мирјани Костић са Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду и Ивани Васиљевић из фирме Inelas Ereco из Београда. Захвалнице за помоћ око организације ове конференције добили су и Александар Стојановић представник Институту за екологију, технологију и иновације OETI из Беча, проф. др Винета Сребренкоска и доц. др Сања Ристеска са Технолошког факултета, Универзитета “Гоце Делчев” из Штипа из Северне Македоније, који због погоршане епидемиолошке ситуације нису били у прилици да присуствују конференцији и да лично приме захвалнице.

Због пандемије вируса Covid 19, и препоруке за безбедно одржавање јавних скупова, Програм конференције се одржао у комбинованом облику, заправо одржао у 3 сегмента:

- Пленарна секција и секција 1 је била одржана уживо. Осим излагања наших уважених предавача у пленарној секцији који су своје радове презентовали уживо, пуштене су Видео презентацију пленарних предавача из Португала, Албаније и Словеније, који нажалост нису били у прилици због безбедносних разлога да присуствују конференцији и уживо презентују своје радове.

- Затим, у Online секцији, аутори из иностранства који нису били у могућности да присуствују конференцији, укључили су се путем видео линка и том приликом је презентовано десет предавања аутора из иностранства (Турске, Бугарске, Русије и Индије).

- Велики број аутора се одлучио да пошаље своје постере за електронску Постер секцију. Укупно 30 радова су постављена на сајт Савеза инжењера и техничара Србије, на страници Савеза текстилаца, те ће постер секција бити доступна свим учесницима конференције, али и широј јавности.

Конференција је као и ранијих година, окупила еминентне научнике и стучњаке са Балкана и других земаља, запослене на факултетима, високим текстилним струковним школама и институтима, као и све оне стручњаке у земљи и иностранству који се у оквиру свог рада баве проблематиком која је дефинисана овим научно-стручним скупом. Због тога је ова конференција била прилика за успостављање научне, образовне и привредне сарадње наше земље са иностранством.

Програм конференције обухватио је 56 радова, и укупно 130 учесника из 16 земаља: Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Грчке, Хрватске, Индије, Латвије, Северне Македоније, Португала, Румуније, Русије, Србије, Словеније, Турске и Украјине. Сви радови су публиковани у Зборнику целих радова у штампаној верзији, а учесницима су подељени сертификати о учешћу на овом научном скупу.

Одређен број радова домаћих аутора је приказао резултате истраживања са бројних пројекта који су финансирани од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Конференција је такође била прилика да се успостави сарадња високошколских институција и привредних субјеката из сектора текстилне индустрије у Србији и да им се пруже нова сазнања о најсавременијим достигнућима из области текстилне и одевне индустрије. Анализа стања у текстилној индустрији Србије је указала на могућа решења кроз примере добрих пракси и путеве сарадње универзитета и привреде кроз пласман иновативних производа на тржиште.

На крају конференције председник Организационог одбора IV Међународне конференције “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији” проф. др Снежана Урошевић је истакла да је уверена да је организовање и рад овог научног скупа оправдало поверење и пожелела да се следеће године окупимо у већем броју и другим, бољим околностима

Проф. др Снежана Урошевић

Председник Организационог одбора

Галерија слика 

Одржане изложба и предавање у организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије

 

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у петак 2. априла 2021. године у 13 часова у Дому инжењера „Никола Тесла“ у Београду је одржана је изложба   под називом „Унутрашња мелодија-Влакна као ликовно средство“ аутора Данице Стојановић, мастер примењег уметника. Отварање изложбе је због погоршане епидемиолошке ситуације узроковане вирусом Covid 19 одржано са ограниченим бројем присутних уз поштовање свих епидемиолошких мера.
Такође, у 17 часова одржана су предавања младих аутора на тему „Текстил као средства ликовног изражавања“. Прво предавање под називом „Апстрактна уметност са текстилним материјалима као ликовним средством“ одржала је Даница Стојановић, мастер примењени уметник у коме је приказала разновсност у употреби материјала и функције текстилних материјала у сврси креирања високе форме уметности.

Друго предавање под називом „Оптимизација редизајна одевних предмета насталих инспирацијом текстилних структура у уметничком делу, одржали су Мина Пауновић, мастер менаџер и Никола Максимовић, мастер текстилни инжењер који су на примеру одевних предмета помоћу 3Д антропометријског модела приказали оптимизацију редизајна текстилних површина инспирисаних ликовним елементима и текстилним структурама апстрактног уметничког дела.

Галерија слика  

  Изложба и предавања у организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у петак 2. априла 2021. године у 13 часова у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9, у сали на трећем спрату, биће одржано отварање изложбе „Унутрашња мелодија-Влакна као ликовно средство“ Данице Стојановић, мастер примењеног уметника.

Изложба апстрактних радова даје одговор на питање колико апстрактне форме рукописа могу попримити тродимензионалну форму и колики је допринос текстилних влакана у функцији креирања уметничког дела . Приликом отварања изложбе ће се одржати и два предавања на тему „Текстил као средство ликовног изражавања“.

Прво предавање „Апстрактна уметност са текстилним материјалима као ликовним средством“ одржаће мастер примењени уметник Даница Стојановић, која ће приказати разноврcност у употреби материјала и функције текстилних материјала у сврси креирања високе форме уметности. Друго предавање „Оптимизација редизајна одевних предмета насталих инспирацијом текстилних структура у уметничком делу“ одржаће Мина Пауновић, мастер менаџер и Никола Максимовић, мастер текстилни инжењер који ће нам на примеру одевних предмета помоћу 3D антропометријског модела приказати оптимизацију редизајна текстилних површина инспирисаних ликовним елементима и текстилним структурама апстрактног уметничког дела.

  Опширније

 

IV Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији" 

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду ће 16-17.  септембра 2021. године бити одржана  IV  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

Суорганизатори Конференције су:  Савез инжењера и техничара Србије,  Технолошко металуршки факултет Униврзитета у Београду  Техничко-технолошки факултет Штип,  Универзитета „Гоце Делчев", Северна Македонија,  Друштво за роботику Босне и Херцеговине и   Балканско удружење текстилних инжењера  БАСТЕ, Атина, Грчка.    

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ ове конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема:

   Важни датуми:
  • 1  мај 2021.   године                         Рок за регистрацију и предају апстракт
  • 20.   јун 2021.   године                         Рок за предају целих радова
  • 10 јул 2021.   године                         Обавештење о прихватању радова
  • 1.  август  2021. године                       Последњи рок за уплату котизације
  • 10.  септембар  2021. године           Финални програм конференције

Котизација за Конференције се плаћа по  раду, без обзира на број аутора и износи 5 .000,00 динара или 50   ЕУР за учеснике из иностранства.

Котизација укључује публиковање рада у Зборнику целих радова, сертификат о учешћу, присуство на конференцији, коктел добродошлице, кафа и освежење у паузама, ручак и остали пропратни материјали и учешће у свим активностима скупа.

Сви радови подлежу рецензији. Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова. Званични језици су енглески и српски језик  .

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије на casopistekstilnaindustrija@gmail.com, saveztekstilacasrbije@gmail.com

Друго саопштење

Финални програм

ПОСТЕР СЕКЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Željko Tiosavljević, Zoran Ilić, Turistička
povezanost ovog Pazara i Leskovca gradova
sa razvijenom tekstilnom industrijom

 

 

Violeta Stefanović, Snežana Urošević
Ivana Maldenović - Ranisavljević,
Dragan Igić,
Safety Sistems and Safety
Procedures as Influential Factor of the
Occupational Safety Climate in Organizations
with a Predominantly Female Labor Force

 

Kosana Vićentijević, Ivan Pantelić,
Nikola Stojanović,
Challenges of the
Circular Economy in the Textile Industry

 

Gordana Čolović, Mina Paunović, Danijela
Paunović,
Ergonomics and 6S System in the
Garment Manufacturing

 

Gordana Čolović, Miroljub Nikolić, Mina
Paunović,
The Importance of Consulting
for the Implementation of Lean Procedure

 

Jovana Stepanović, Dušan Trajković,
Tatjana Šarac, Nenad Ćirković, Jovan
Stepanović,
Influenceof Temperature and
Texture Speed in the Creep Limit of Multifilament
 Polyester Yarn

 

Danijela Paunović , Olga Stojanović, Nikola
Maksimović, Zlatin Zlatev,
Correlation of
Consumers and Innovation in Smart Clothes

 

Marina Jovanović, Specifičnosti marketing
logistike modnoj industriji u uslovima KOVID 19
pandemije

 

Mina Paunovič, Nikola Maksimović, Danica
Stojanović,
Optimizacija redizajna odevnih
predmeta nastalih inspiracijom tekstilnih
struktura u umetničkom delu

 

Dragan Đorđić, Jovan Stepanović, Vasilije
Petrović,
Analysis of Influence of High
Temperature Washing on Mechanical
Characteristics of Sewing Thread

 

Branislava Lazić, Applications of Graphene
in Textiles

 

Branislava Lazić, Applications of Supercritical
Carbon Dioxide in Textile Dyeing and
Finishing

 

Branka Ružičić, Dragana Grujić, Mladen
Stančić, Blanka Škipina, Aleksandar
Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović,
Printed
KnitwearModified with Titanium Oxide and
Pinus Sylvestris L. Extract-Dielectric
and Thermal Properties

 

Danica Stojanović, Unutrašnja melodija

 

Njegoš Dragović, Snežana Urošević, Milovan
Vuković,
Impact of Renewable Energy Resources
on Textile Industry

 

Andrea Dobrosavljević, Snežana Urošević,
Analysis of the Impact of the Specificities of
Textile and Clothing Industry on Processes
in Relation with Suppliers and Consumers

 

Sanja Risteski, Vineta Srebrenkoska, Impact
of the Type of Cuting Layout on the Consumption
of Textile Material

 

Kristina Savić, Ineta Nemaša , Application
of Light Emitting Diodes in Smart Textile
Development

 

Marina Jovanović, Specifičnosti marketing
logistike u modnoj industriji u uslovima Kovid 19
pandemije

 

Liudmyla Melnyk, Olena Kazymchuk, Daria
Kopyshta,
Olena Kogut, Elastic Warp Knitted
Fabric for Rehabilitation Goods

 

Viktorija Vlasenko, Olena Kolosnichenko,
Valentyna Kucherenko, Svitlana Arabuli,

Draining Dressings for Surgical Patients

 

Sashka Longurova, Silvana Zezova, Sonja
Jordeva, Stefan Maksimov, Darko Andronikov,
Kiro Mojsov,
Effect of Pandemic on the Clothing
Industry in he Easthern Region of R.N Macedonia

  

Zoran Stjepanović, Andrej Cupar, Andreja
Rudolf
, Programska orodja za tektilne
kreativce -OptimTex

 

Miroslav Dragić , Lanci snabdijevanja tekstilnih
preduzeća: upravljanje potražnjom

 

Sara Srebrenkoska, Svetlna Risteska ,
Mechanical and Morfological Analyces of
Laminated Plates

 

Bojana Stanišić, Zoran Ristić , Savremeni
trendovi upravljanja u tekstilnoj industriji

 

Maja Jankoska, Development Different
Pattern Making of Jeans Pants with
Apparel CAD Program

 

Gojko Vladić, Nemanja Kašiković, Ivan Pinćjer,
Žarko Pavlović, Gordana Delić,
Upotreba
laserskih tehnologija u izradi i oslikavanju
tekstilnih proizvoda

 

Nemanja Kašiković, Gojko Vladić, Saša Petrović
Dragoljub Novaković, Uroš Olah,
Postojanost
tekstilnih otisaka na trljanje dobijenih postupcima
INK jeta i sublimacije

 

Dragana Frfulanović, Milena Savić, Movie
Costumes Inspired by Historical Portraits


 

 Међународна конференција 
"Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

Савез инжењера и техничара текстилаца Србије одржати III Међународну конференцију  “Савремени трендови и  иновације у текстилној индустрији” - CТ&ITI 2020.

Конференција  ће се одржати од 17-18. септембра у свечаној сали Дома инжењера “Никола Тесла”, Кнеза Милоша 9/3.

Суорганизатори Конференције су Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду, Техничко-технолошки факултет Штип, Македонија и Друштво за роботику Босне и Херцеговине.

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ ове Конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема: 

Саопштење  

Финални програм  

ПОСТЕР СЕКЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Violeta Stefanović, Snežana Urošević,
Ivana Mladenović-Ranisavljević,
Factors
of the Working Environment and Implementation
of the Standard as Impact Indicators on the
Safety of Employees in Textile Organizations

 

Ernad Kahrović, Enes Ćorović, Motivacija
zaposlenih u tekstilnoj industriji: Studija slučaja
novopazarskih preduzeća

   

 

Anita Sadiković, Čedomir Dimić, Ivana
Petrović, Nenad Ćirković, Tatjana Šarac,
Influence of Non-Woven Textile Surface Mass
on Air Permeability

 

Vojislav Gligorijević, Jovan Stepanović,
Nenad Ćirković, Radica Nicić,
Parametric
Models and Porosity of Transversely, Knitted
Smooth Knitting and Creation of 3D Models
with more Fibers

   

 

Gordana Čolović, Nikola Maksimović,
Danijela Paunović,
Ergonomics Workplace
Design of Sewing Operator

 

Svetlana Janjić, Tatjana Botić, Effest of Wool
Washing Method to Sorption of Waste Motor Oils
from Water 

   

 

Isak Karabegović, Innovative Sensors and
their Role in Product Automation Textile
Industry Processes

 

Bruno Završnik, New Ways of Changing
Clothes-Virtual Dressing Room

   

 

Branislava Lazić, Ecological Waste
Management-Textile Wastes Recycling

Branislava Lazić, Smart Textiles-Applications
of Shape Memory Materials in Textiles

   

 

Sabina Gherghel, The Development and
Integration of the Intelligent Systems in
Textile Enterprises

Andrea Dobrosavljević, Snežana Urošević,
Gordana Kokeza, Nada Štrbac,
Process Roles
and Responsibilities of Employees in Micro
Enterprises of Clothing Industry

   

 

Olga Stojanović, Recognizing Talented
Employees in Garment Industry

 

 

Dragan Igić, Milovan Vuković, The Influence
of Ethical Behavior of Leaders at a Job on the
Organizational Commitment of Emlpoyees in
Production Companies

   

 

Kosana Vićentijević, Ivan Pantelić, Nikola
Stojanović,
Implementation Corporate Social
Responsability in the Textile Industry - The Case
Study HÖÖKS HӒSTSPORT

 

Ana Aksentijević - Jelić, Uticaj kreativnih
podsticaja edukatora u visokom obrazovanju
na efektivnost procesa dizajna u praksi

   

 

Sonja Jordeva, Elena Tomovska, Silvana
Zhehzova, Sashka Golomeova Longurova
Vangja Dimitrijeva-Kuzmanoska,
Textile
Waste Management Practices

 

Mina Paunović, Nataša Đalić, The Impact of
Human Capital on Organizational and Business
Performance in the Textile Industries

   

 

Maja Jankoska, Different Pattern Design of
Sleeves for Woman`s Clothing

 

   Maja Jankoska, Design and Modeling of
   Lady`s Dress

   

 

Sanja Risteski, Vineta Srebrenkoska,
Optimizing the Time of Work Execution in
the Process of Sewing Woman Shirt

  

Dragan Dimitrijević, Snežana Urošević,
Živoslav Adamović, Maja Nikolić, Nevena
Mihajlović,
Sustainable Development of the
SME clothing Industry through the Aspect of
Material and Environmental Factor Correlation

   

 

Sada Srebrenkoska, Vladimir Dukovski,
Svetlana Risteska,
The Designing of Laser
Assisted Automated Tape Laying Process
for Obtaining of the Thermoplastic Composite
Parts

 

Damjana Celcar, Steps Towards a more
Sustainable Fashion

   

 

УСПЕШНО ОДРЖАНА III МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
“САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ”

Конференцију су заједно организовали: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет у Београду, Универзитета у Београду, Технолошки факултет из Штипа, Универзитета "Гоце Делчев" из Северне Македоније, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера (БАСТА) чије је седиште у Грчкој.

Министарство просвете науке и технолошког развоја препознало је значај ове конференције, те је конференција и ове године подржана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Основни циљ ове конференције био је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим, примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Конференција је окупила еминентне научнике и стручњаке са Балкана и других земаља, запослене на факултетима, високим текстилним струковним школама и институтима, као и све оне стручњаке у земљи и иностранству који се у оквиру свог рада баве проблематиком која је дефинисана овим научно-стручним скупом. Због тога је ова конференција прилика за успостављање научне, образовне и привредне сарадње наше земље са иностранством.
Учеснике је у име организатора, Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, поздравила секретар Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, Проф. др Снежана Урошевић, пожелела им је добродишлицу и успешан рад. Она је указала на значај ове конференције, захвалила се Научном и Организационом одбору који су много месеци радили и проналазили најбоља решења за многе организационе аспекте конференције. Такође, захвалила се и донаторима који су веровали у значај ове конференције и подржали је. Посебно се захвалила и институцијама које су подржале конференцију на разне начине, јер без њихове подршке конференција не би могла да се реализује. И на крају, захвалила се пленарним предавачима, свим ауторима, коауторима и гостима на њиховом учешћу на конференцији, а посебно је поздравила ауторе и госте из Новог Сада, Ниша, Лесковца, Јагодине, Зајечара и Бора.

Затим се скупу обратио и генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије, проф. др Часлав Лачњевац који је пожелео добродошлицу присутнима и захвалио се ауторима радова и учесницима који су дали допринос овој актуелној теми.

У име суорганизатора конференције, Технолошко-металуршког факултета у Београду, обратила се проф. др Гордана Кокеза, председник Савета Факултета и поздравила све присутне и пожелела успешан рад на конференцији.

 

Због пандемије вируса Covid 19, и препоруке за безбедно одржавање јавних скупова, програм конференције се одржао у комбинованом облику у 3 сегмента:

Пленарна секција и Секција 1 била је одржана уживо и пратило је 30 учесника у сали. У пленарној секцији су своје радове изложили уважени предавачи из земље и иностранства. Своје радове презентовали су др Ана Крамар са Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, проф. др Немања Кашиковић са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и др Данијела Пауновић са Академије техничко-уметничких стуковних студија Београд, одсека-Висока текстилна стуковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, а коауторски рад колега из Турске, који нажалост нису били у прилици због безбедносних разлога да присуствују конференцији, је презентован кроз видео презентацију проф. др Gizem Karakan Günaydin (Pamukkale Üniversity, Buldan Vocational School, Fashion&Design Programme, Denizli). У Секцији 1, уживо су презентована 3 рада аутора из Србије.

Затим, у Секцији 2 - Online секцији, аутори из иностранства, али и аутори из наше земље који нису били у могућности да присуствују конференцији, укључили су се путем видео линка и том приликом презентовано је седам видео презентације (један рад из Русије и Латвије, два рада из Турске, рад аутора из Румуније, Бугарске и Србије, један рад из Северне Македоније, један рад из Словеније и један рад из Србије). Такође, учесницима конференције је било омогућено да прате презентације у свечаној сали Дома инжењера “Никола Тесла” у Београду.

Велики број аутора се одлучио да пошаље своје постере за Секцију 3 - Електронску постер секцију. Укупно 24 рада су постављена на сајт Савеза инжењера и техничара Србије, на страници Савеза текстилаца на енглеском и српском језику, те ће постер секција бити доступна свим учесницима конференције, али и широј јавности.
Програм конференције обухватио је 47 радова, и укупно 103 учесника из 12 земаља: из Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Финске, Латвије, Северне Македоније, Румуније, Русије, Србије, Словеније, Турске и  Украјине. Сви радови који су презентовани на скупу су публиковани у Зборнику целих радова у штампаном облику, а учесницима су подељени сертификати о учешћу на овом научном скупу.

Конференција је такође била прилика да се успостави сарадња високошколских институција и привредних субјеката из сектора текстилне индустрије у Србији и да им се пруже нова сазнања о најсавременијим достигнућима из области текстилне и одевне индустрије. Анализа стања у текстилној индустрији Србије је указала на могућа решења кроз примере добрих пракси и путеве сарадње универзитета и привреде кроз пласман иновативних производа на тржиште.

На крају конференције председник Организационог одбора III Међународне конференције “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији” проф. др Снежана Урошевић је истакла да је уверена да је организовање и рад овог научног скупа оправдало поверење и пожелела да се следеће године окупимо у већем броју и другим, бољим околностима.

Проф. др Снежана Урошевић

Председник Организационог одбора

Галерија слика

 

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs