Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Савез инжењера и техничара текстилаца Србије

Друштво хемичара и технолога Србије, а у њиховом склопу и секција текстилаца, формирана је 1949. године. Повећање броја чланова, као и специфилни задаци текстилних техничара и инжењера полако су текстилце одвајали од Друштва хемичара, па је 30. јула 1953. године у Београду одржана оснивачка скупштина Друштва инжењера и техничара текстилаца Србије. Изабрана је прва управа и одређени су задаци читавом чланству, који је је у том моменту бројило 580 активних чланова.

И тако је почело. Следили су бројни научни скупови, саветовања, конгреси инжењера и техничара текстилаца, сарадња са осталим друштвима и савезима, издавање Билтена до 1953. године, а од тада до данашњих дана, научно стручног часописа "Текстилна индустрија".

Одржаване су редовне скупштине Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије (СИТТС)  бирани су нови млађи чланови у управне одборе, а председници су били познати текстилној бранши и веома пожртвовани чланови. Све је било у успону. Стручни скупови, размена искуства и стручна саветовања много су допринели стручном уздизању чланова, што је несумљиво утицало на рад текстилних фабрика.

Савез је, уз то, радио и на детаљном упознавању чланова са техничко-технолошким достигнућима у свету, због чега су организоване стручне посете светским изложбама текстила ИТМА сваке четврте године и изложби, која се редовно одржавала у Москви.

Стручних саветовања је било сваке године и она су окупљала велики број чланова Савеза. Такав интезиван рад несумљиво је доносио користи. Повећао се број чланова Савеза (преко 2000), као и број читалаца часописа Текстилна индустрија (преко 1500 примерака је био тираж).

Савез инжењера и техничара текстилаца Србије (СИТТС) је у протеклом периоду имао видљиве резултате, о чему говоре и велики број захвалница, повеља, плакета које је добио. Споменућемо:

- Највеће текстилно признање - Златни Пушманов атлас,

- Повељу најбоље публикације у Југославији у 1983. години и

-Велико признање Савезу - Орден рада са златним венцем које је доделио председник Југославије Јосип Броз 1974. године.

Часопис "Текстилна индустрија" од првог дана излази непрекидно, размењује се са иностраним стручним и научним текстилним часописима, може се наћи у светским библиотекама, иима велики број признања.

Посебно треба нагласити да је часопис "Тексилна индустрија" добитник Повеље „Најбоља ИТ публикација Србије“ за 2001. и 2018. годину, а Повељу  додељује Савез инжењера и техничара Србије (СИТС).

Од 2018. године усешно се организује се Међународна конференција „Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији“, која окупља велики број учесника из земље и иностранства.

 Часопис "Текстилна индустрија"

Са дугогодишњом традицијом од 68 године постојања, часопис "Текстилна индустрија" је посвећен актуелним проблемима текстилне технологије (о влакнима, текстилу), технологије одеће, дизајна текстила, савременог одевања, области екологије и одрживог развоја, менаџмента и маркетинга као и општим проблемима текстилне индустрије широм света.

Часопис "Текстилна индустрије" објављује чланке везане за текстилну област, али и сродних области, те представља форум за размену информације и успостављања сарадње између образовних, научно-истраживачких институција и предузећа текстилне индустрије.

Главни и одгоровни уреник часописа је проф. др Снежана Урошевић 

 

 

 

 

 

 Међународна конференција 
"Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

Савез инжењера и техничара текстилаца Србије одржати III Међународну конференцију  “Савремени трендови и  иновације у текстилној индустрији” - CТ&ITI 2020.

Конференција  ће се одржати од 17-18. септембра у свечаној сали Дома инжењера “Никола Тесла”, Кнеза Милоша 9/3.

Суорганизатори Конференције су Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду, Техничко-технолошки факултет Штип, Македонија и Друштво за роботику Босне и Херцеговине.

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ ове Конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема: 

Саопштење  

Финални програм  

ПОСТЕР СЕКЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Violeta Stefanović, Snežana Urošević,
Ivana Mladenović-Ranisavljević,
Factors
of the Working Environment and Implementation
of the Standard as Impact Indicators on the
Safety of Employees in Textile Organizations

 

Ernad Kahrović, Enes Ćorović, Motivacija
zaposlenih u tekstilnoj industriji: Studija slučaja
novopazarskih preduzeća

   

 

Anita Sadiković, Čedomir Dimić, Ivana
Petrović, Nenad Ćirković, Tatjana Šarac,
Influence of Non-Woven Textile Surface Mass
on Air Permeability

 

Vojislav Gligorijević, Jovan Stepanović,
Nenad Ćirković, Radica Nicić,
Parametric
Models and Porosity of Transversely, Knitted
Smooth Knitting and Creation of 3D Models
with more Fibers

   

 

Gordana Čolović, Nikola Maksimović,
Danijela Paunović,
Ergonomics Workplace
Design of Sewing Operator

 

Svetlana Janjić, Tatjana Botić, Effest of Wool
Washing Method to Sorption of Waste Motor Oils
from Water 

   

 

Isak Karabegović, Innovative Sensors and
their Role in Product Automation Textile
Industry Processes

 

Bruno Završnik, New Ways of Changing
Clothes-Virtual Dressing Room

   

 

Branislava Lazić, Ecological Waste
Management-Textile Wastes Recycling

Branislava Lazić, Smart Textiles-Applications
of Shape Memory Materials in Textiles

   

 

Sabina Gherghel, The Development and
Integration of the Intelligent Systems in
Textile Enterprises

Andrea Dobrosavljević, Snežana Urošević,
Gordana Kokeza, Nada Štrbac,
Process Roles
and Responsibilities of Employees in Micro
Enterprises of Clothing Industry

   

 

Olga Stojanović, Recognizing Talented
Employees in Garment Industry

 

 

Dragan Igić, Milovan Vuković, The Influence
of Ethical Behavior of Leaders at a Job on the
Organizational Commitment of Emlpoyees in
Production Companies

   

 

Kosana Vićentijević, Ivan Pantelić, Nikola
Stojanović,
Implementation Corporate Social
Responsability in the Textile Industry - The Case
Study HÖÖKS HӒSTSPORT

 

Ana Aksentijević - Jelić, Uticaj kreativnih
podsticaja edukatora u visokom obrazovanju
na efektivnost procesa dizajna u praksi

   

 

Sonja Jordeva, Elena Tomovska, Silvana
Zhehzova, Sashka Golomeova Longurova
Vangja Dimitrijeva-Kuzmanoska,
Textile
Waste Management Practices

 

Mina Paunović, Nataša Đalić, The Impact of
Human Capital on Organizational and Business
Performance in the Textile Industries

   

 

Maja Jankoska, Different Pattern Design of
Sleeves for Woman`s Clothing

 

   Maja Jankoska, Design and Modeling of
   Lady`s Dress

   

 

Sanja Risteski, Vineta Srebrenkoska,
Optimizing the Time of Work Execution in
the Process of Sewing Woman Shirt

  

Dragan Dimitrijević, Snežana Urošević,
Živoslav Adamović, Maja Nikolić, Nevena
Mihajlović,
Sustainable Development of the
SME clothing Industry through the Aspect of
Material and Environmental Factor Correlation

   

 

Sada Srebrenkoska, Vladimir Dukovski,
Svetlana Risteska,
The Designing of Laser
Assisted Automated Tape Laying Process
for Obtaining of the Thermoplastic Composite
Parts

 

Damjana Celcar, Steps Towards a more
Sustainable Fashion

   

 

УСПЕШНО ОДРЖАНА III МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
“САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ”

Конференцију су заједно организовали: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет у Београду, Универзитета у Београду, Технолошки факултет из Штипа, Универзитета "Гоце Делчев" из Северне Македоније, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера (БАСТА) чије је седиште у Грчкој.

Министарство просвете науке и технолошког развоја препознало је значај ове конференције, те је конференција и ове године подржана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Основни циљ ове конференције био је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим, примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Конференција је окупила еминентне научнике и стручњаке са Балкана и других земаља, запослене на факултетима, високим текстилним струковним школама и институтима, као и све оне стручњаке у земљи и иностранству који се у оквиру свог рада баве проблематиком која је дефинисана овим научно-стручним скупом. Због тога је ова конференција прилика за успостављање научне, образовне и привредне сарадње наше земље са иностранством.
Учеснике је у име организатора, Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, поздравила секретар Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, Проф. др Снежана Урошевић, пожелела им је добродишлицу и успешан рад. Она је указала на значај ове конференције, захвалила се Научном и Организационом одбору који су много месеци радили и проналазили најбоља решења за многе организационе аспекте конференције. Такође, захвалила се и донаторима који су веровали у значај ове конференције и подржали је. Посебно се захвалила и институцијама које су подржале конференцију на разне начине, јер без њихове подршке конференција не би могла да се реализује. И на крају, захвалила се пленарним предавачима, свим ауторима, коауторима и гостима на њиховом учешћу на конференцији, а посебно је поздравила ауторе и госте из Новог Сада, Ниша, Лесковца, Јагодине, Зајечара и Бора.

Затим се скупу обратио и генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије, проф. др Часлав Лачњевац који је пожелео добродошлицу присутнима и захвалио се ауторима радова и учесницима који су дали допринос овој актуелној теми.

У име суорганизатора конференције, Технолошко-металуршког факултета у Београду, обратила се проф. др Гордана Кокеза, председник Савета Факултета и поздравила све присутне и пожелела успешан рад на конференцији.

Због пандемије вируса Covid 19, и препоруке за безбедно одржавање јавних скупова, програм конференције се одржао у комбинованом облику у 3 сегмента:

Пленарна секција и Секција 1 била је одржана уживо и пратило је 30 учесника у сали. У пленарној секцији су своје радове изложили уважени предавачи из земље и иностранства. Своје радове презентовали су др Ана Крамар са Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, проф. др Немања Кашиковић са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и др Данијела Пауновић са Академије техничко-уметничких стуковних студија Београд, одсека-Висока текстилна стуковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, а коауторски рад колега из Турске, који нажалост нису били у прилици због безбедносних разлога да присуствују конференцији, је презентован кроз видео презентацију проф. др Gizem Karakan Günaydin (Pamukkale Üniversity, Buldan Vocational School, Fashion&Design Programme, Denizli). У Секцији 1, уживо су презентована 3 рада аутора из Србије.

Затим, у Секцији 2 - Online секцији, аутори из иностранства, али и аутори из наше земље који нису били у могућности да присуствују конференцији, укључили су се путем видео линка и том приликом презентовано је седам видео презентације (један рад из Русије и Латвије, два рада из Турске, рад аутора из Румуније, Бугарске и Србије, један рад из Северне Македоније, један рад из Словеније и један рад из Србије). Такође, учесницима конференције је било омогућено да прате презентације у свечаној сали Дома инжењера “Никола Тесла” у Београду.

Велики број аутора се одлучио да пошаље своје постере за Секцију 3 - Електронску постер секцију. Укупно 24 рада су постављена на сајт Савеза инжењера и техничара Србије, на страници Савеза текстилаца на енглеском и српском језику, те ће постер секција бити доступна свим учесницима конференције, али и широј јавности.
Програм конференције обухватио је 47 радова, и укупно 103 учесника из 12 земаља: из Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Финске, Латвије, Северне Македоније, Румуније, Русије, Србије, Словеније, Турске и  Украјине. Сви радови који су презентовани на скупу су публиковани у Зборнику целих радова у штампаном облику, а учесницима су подељени сертификати о учешћу на овом научном скупу.

Конференција је такође била прилика да се успостави сарадња високошколских институција и привредних субјеката из сектора текстилне индустрије у Србији и да им се пруже нова сазнања о најсавременијим достигнућима из области текстилне и одевне индустрије. Анализа стања у текстилној индустрији Србије је указала на могућа решења кроз примере добрих пракси и путеве сарадње универзитета и привреде кроз пласман иновативних производа на тржиште.

На крају конференције председник Организационог одбора III Међународне конференције “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији” проф. др Снежана Урошевић је истакла да је уверена да је организовање и рад овог научног скупа оправдало поверење и пожелела да се следеће године окупимо у већем броју и другим, бољим околностима.

Проф. др Снежана Урошевић

Председник Организационог одбора

Галерија слика

 

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs