Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2020
година LXXV No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. ДРАГУТИН ШЕВИЋ, АНА ВЛАШИЋ, МАЈА РАБАСОВИЋ, СВЕТЛАНА САВИЋ-ШЕВИЋ, МИХАИЛО РАБАСОВИЋ, МАРКО НИКОЛИЋ, БРАНКА МУРИЋ, БРАТИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ЈАНЕЗ КРИЖАН

Temperature Effects on Luminescent Properties of Sr2CeO4:Eu3+ Nanophosphor: a Machine Learning Approach

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. БРАНКО БОЖИЋ

Значај геодетског инжењерства у инжењерско-техничким областима

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. ТОДОР СЕРАФИМОВСКИ, ГОРАН ТАСЕВ, ТРАЈЧЕ СТАФИЛОВ

The Content of Copper and Heavy Metals in the Multilayer Soil Mud from the Buchim Lake Under the Buchim Mine’s Waste Dump, Republic North Macedonia

4. ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ

Налазиште јувелирског камена „Хопово“ (Фрушка гора)

5.ИВАНА МАРКОВИЋ, МАРИЈАНА МЛАДЕНОВИЋ, СВЕТЛАНА ИВАНОВ, ДРАГОСЛАВ ГУСКОВИЋ, УРОШ СТАМЕНКОВИЋ,  ВЕСНА ГРЕКУЛОВИЋ, ДРАГАН МАНАСИЈЕВИЋ  

Проучавање нискотемпературног изотермалног жарења код синтерованих (PM) легура система Cu-Pt након пластичне деформације

МАШИНСТВО 

 6. ДЕЈАН ЛУКИЋ, МИЈОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, МИТАР ЈОЦАНОВИЋ, САВО БОЈИЋ, СТЕВИЦА КОЛЕДИН

Аутоматизација пројектовања хидрауличних цилиндара и технолошких процеса њихове производње

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. МАРКО НОВКОВИЋ, ЗОРАН РАДАКОВИЋ

Алгоритам и софтвер за скраћење и обраду резултата типског огледа загревања уљних енергетских трансформатора

САОБРАЋАЈ

8. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ

Evaluation of the Logistics System Development Scenarios – Case Study of the Trading Company

9. ОЛГА БОГДАНОВ, НАТАША БОЈКОВИЋ, МАРИЈАНА ПЕТРОВИЋ

 Кретање возила у конвојима „platooning“: еколошки аспекти 

МЕНАЏМЕНT 

10.  ЛИВИЈА ЦВЕТИЋАНИН

Шездесет година школовања машинских инжењерки у Војводини

11. ОЉА ЧОКОРИЛО

Жене у ваздухопловству - првих 100 година     

12. ЈЕЛЕНА ИВАНОВИЋ ВОЈВОДИЋ, МИЛЕНА ЗИНДОВИЋ

Жене у архитектури у Србији     

13. СНЕЖАНА ТАДИЋ

Жене у логистици – лепо и узвишено

14. ВЕРА МАРКОВИЋ

Четврта индустријска револуција и родни диспаритет – да ли се нешто мења?

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

15. ДРАГАН РАЈКОВИЋ, САША ВАСИЉЕВИЋ

Управљање квалитетом услуге у јавном превозу путника

16. ДРАГАНА ЂЕРГОВИЋ, ЛАЗО КУКОБАТ, АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ

Компетентност менаџера комплексних пословних система: стандардизација исхода и квалитет процеса организационог учења у великој домаћој компанији
 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs