Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Извештај са Експланаторног скрининга за Поглавље 28
 Заштита потрошача и заштита здравља   

 

У Бриселу је 04. и 05. децембра 2014. године одржан експланаторни аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавље 28 - Заштита потрошача и заштита здравља.   

Директан пренос састанка, преко видео линка, организовала je Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, у просторијама Министарства, Немањина 22-26. Преносу је присуствовало преко 20 представника државних институција  и цивилног друштва. У име СИТС, пренос је пратила сарадница РЦ СИТС Инес Ђуровић. 

Правне тековине ЕУ у овом поглављу састоје се углавном од инструмената којима се обезбеђује функционисање заштите потрошача и заштите здравља. То функционисање спроводи се кроз инстументе хоризонталне политике која укључује финансијску потпору, регулаторне и управне мере, као и вертикалне политике који описују механизме заштите потрошача као и њихове потребе и захтеве са једне стране и јавно здравље са друге.

Представници Европске комисије су током два дана представили  кључне прописе ЕУ у области заштите потрошача и заштите здравља. Листу ових најважнијих прописа којима је уређена Заштита потрошача и јавног здравља у ЕУ  и презентације у којима  су прописи били представљени,  Европска комисија је доставила српској страни пре одржавања експланаторног скрининга.

На основу достављеног материјала представници српске делегације су припремили питања  и у писаној форми их доставили Европској комисији. Током састанака делегација Србије је поставила додатна питања  и припремила још питања у писаној форми на која очекује одговор Европске комисије. 

Скрининг се одвијао кроз следеће тачке:

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА

1. Општи принципи ЕУ политике о заштити потрошача и тренутна политика о заштити потрошача. 2. Општа безбедност производа. 3. Директива о опасним имитацијама; RAPEX – систем ЕУ за брзу размену службених информација о опасним производима између држава чланица и Комисије, као и мерама и активностима у односу на производе који предстваљају озбиљан ризик у погледу безедности и здравља потрошача. 4. Одговорност за производе са недостатком. 5. Козметички производи. 6. Медицински уређаји. Активни имплантабилни медицински уређаји; In vitro дијагностичка медицинска средства. 7. Директива о заштити потрошача. Непоштени услови у уговорима са потрошачима. 8. Продаја робе широке потрошње и пратеће гаранције. 9. Индикација цена. 10. Оглашавање које доводи у заблуду и компаративно оглашавање. 11. Директива о непоштеној пословној пракси. 12. Уговори за временски ограничене и дугорочне туристичке аранжмане, њихову поновну продају и размену; туристички пакети и аранжмани. 13. Склапање на даљину уговора о потрошачким финансијским услугама. Наредбе за заштиту интереса потрошача. Кредитни споразуми за потрошаче. 14. Алтернативно решавање спорова са потрошачима. On line решавање спорова са потрошачима. 15. Сарадња између националних органа одговорних за спровођење Закона о заштити потрошача.

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

1. Хоризонтална политика. 2. Медицински производи (фармацеутски производи). 3. Контрола дуванских производа. 4. Права пацијената на прекогранично лечење. Здравствени радници; Е-здравље. 5. Крв, ткива, ћелије и органи. 6. ЕУ здравствени програм. ЕУ Извршна агенција за потрошаче, здравље и храну. Процена ризика. 7. Озбиљане прекограничне здравствене претње (опасности). Праћење и евидентирање. Европски центар за праћење и контролу болести. 8. Рак. 9. Ментално здравље. 10. Социјалне и еколошке детреминанте здравља.Здравствене неједнакост и. Превенција повреда и промоциј а безбедности . 11. Здрав живот. 12. Исхрана. 13. Превенција злоупотребе алкохола и опојних супстанци. 14. Информисање о здрављу. 15. Ретке болести.

На крају скрининга констатовано је да је законодавство Републике Србије у области заштите потрошача и заштите здравља у одређеној мери усклађено са законодавством ЕУ. Српска делегација би до наредног, билатералног састанка, требало да дâ предлоге за измена наших закона ради усклађивања са законодавством ЕУ. Нормално, од Србије се очекује да у примереном року усклађене законе и спроведе у пракси, од републичког нивоа до локалних самоуправа.  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs