Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Састанци везани за енергетску политику у Србији

У новембру и децембру 2018. одржана су четири скупа која су имала заједнички именитељ: ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА (СРБИЈЕ).

Шести састанак Парламентарног форума за енергетску политику Србије, посвећен енергетској ефикасности у школама и предшколским установама у Србији,  одржан је 19. новембра 2018. године у Централном холу и у Сали II Дома Народне скупштине РС.  Састанак је организован у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу  GIZ Deutsche Gesellschaft f ü r Internationale Zusammenarbeit GmbH   Београдским фондом за политичку изузетност  и  Фондацијама Конрад Аденауер   и  Хајнрих Бел . Програм састанка дат је у ПРИЛОГУ 1, а Извештај са овог састанка може се наћи на следећем   линку www. parlament. rs/Шести_састанак_Парламентарног.35244.43. html

Седница Радне групе 11 Националног конвента о Европској унији ( НКЕУ )  за Поглавље 15: ЕНЕРГЕТИКА, са темом: КА ОДРЖИВОЈ ЕНЕРГЕТИЦИ одржана 26. новембра 2018. године у Зеленом салону Народне скупштине РС. Седница је организована у сарадњи са  Асоцијацијом за одрживи развој Европском климатском фондацијом ( ECF European Climate Foundation )  и  Београдским фондом за политичку изузетност . Програм седнице дат је у ПРИЛОГУ 2. Извештај са седнице може се погледати на следећем  линку

Панел дискусија на тему: Магловит пут ка Катовицама – Шта можемо да очекујемо од 24. самита Оквирне конвенције УН о промени климе? одржана је 29. новембра 2018. године у Конгресном центру ENVOY Фондације  Friеdrich Ebert, Господар Јевремова 47. ПРИЛОГ 3 је позивно писмо за панел дискусију, у којем су наведени говорници на панел дискусији као и подлоге за панел дискусију. Уводничар пенел дискусије Мирко Поповић представио je своју АНАЛИЗУ: Магловит пут ка Катовицама – шта нас чека на COP24?  Ова публикација може да се наручи на: info@fes-serbia.org

Конференција ФЕР ЕНЕРГИЈА одржана је 10. децембра 2018. године у Конгресном центру ENVOY Фондације   Friеdrich Ebert, Господар Јевремова 47. Текст позивног писма, у којем је наведено чиме ће се бавити конференција, и АГЕНДА конференције дати су у ПРИЛОГУ 4.

Свим скуповима је у име Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС присуствовао руководилац Развојног центра СИТС.

Најважнији закључци са поменутих скупова

Србију очекују велики напори и улагање значајних финансијских средстава за спровођење свих захтева из законодавства ЕУ али и других за Србију правно обавезујућих докумената у области Енергетике.

Локалне самоуправе немају довољне кадровске капацитете да спроведу оно што је њихова обавеза у области Енергетике. Овај закључак се односи на преко 80% локалних самоуправа.

И меродавне државне институције (министарства, агенције...) муку муче са недостатком квалификованих стручњака, што су признале и саме институције.

Дакле, у Србији је евидентан је недостак стручњака у области Енергетике, посебно лиценцираних инжењера.

Погодним мерама требало би хитно зауставити одлазак искусних стручњака у ублачеп (ову последњу реч читајте уназад).

Направити озбиљну реформу образовања на свим нивоима, од обданишта до докторских студија, ради стицања неопходних знања у области енергетике од малих ногу. Ово би се вишеструко исплатило.

Хитно формирати Национални центар (мрежу центара широм Србије) за обуку кадрова у локалним самоуправама. Ово треба посматрати као врло исплативу инвестицију, а не као трошак. Стручне кадрове у локалним самоуправама примати преко конкурса кроз ригорозне тестове. И ове кадрове адекватно наградити.  

Створити неколико националних центара знања у Србији за трансфер напредних технологија у нашу привреду. Учесници у стварању ових центара требали би да буду: меродавне државне институције, факултети, институти, професионалне организације цивилног друштва...

ЛИТЕРАТУРА

Литература се наводи да би се читаоци овог извештаја шире упознали са проблемима са којима се Србија суочава у области Енергетике, као и са савременим достигнућима и истраживањима у овој области.

Прилог 1            Прилог 2        Прилог 3           Прилог 4          Прилог 5
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs