Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Приказ презентација радова са Саветовања
"Улога рециклаже у управљању отпадом’’

Приказ презентација радова са саветовања ’’Улога рециклаже у управљању отпадом’’ у организацији СДИТ Пожаревац и ВТШ Пожаревац, садржи оригиналне изводе из презентација радова, који су прихваћени за презентовање на Саветовању.

Интегралне верзије радова су публиковане у Зборнику радова који је урађен у штампаном и електронском облику.

Ове године, организатори желе да реализују овај стручни скуп, али због актуелне епидемиолошке ситуације није могуће окупљање учесника, па ради тога програм организовања и реализовања скупа, настоје да прилагоде условима новонастале ситуације. Један од корака на том путу је постављање зборника радова на сајт СИТС, као и постављене на сајт и презентација радова.

Приређивачи сажетих презентација настојали су, да у најкраћем, област управљања отпадом на прикладан начин осветле са више аспеката и приближе, не само инжењерима већ и широј јавности.

Овом приликом организатор захваљује свима који су на директан или индиректан начин помогли и омогућили стварање услова за реализацију саветовања, а тиме и објављивање зборника радова и презентација радова.

Приказ радова

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs