Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Међународна конференција
„Урбана безбедност саобраћаја-у сусрет изазовима стратешког управљања у саобраћају“

Инжењерска академија Србије, у сарадњи са Савезом инжењера и техничара Србије, Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду, Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду, Факултетом за саобраћај, комуникације и логистику Будва, Универзитетa Адриатика Бар, Институтом за путеве ад и ЈП Путеви Србије организује Међународну конференцију „Урбана безбедност саобраћаја-у сусрет изазовима стратешког управљања у саобраћају“.

Убрзана урбанизација држава у развоју представља изазове за саобраћајне системе градова, нарочито уколико је њихов циљ да задовоље потребе мобилности и приступачности грађана, а са друге стране пружајући им одрживу, безбедну и здраву животну средину (GIZ, 2017). Развој државе доводи и до повећања броја становника, што нужно доводи и до повећања путне мреже, али и угрожавања безбедности (рањивих) учесника у саобраћају. Резултат овога јесте непотребно повећање броја погинулих и повређених у саобраћајним незгодама, што последично повлачи и друштвено-економске и здравствене последице и појединцима и држави.

Циљ Kонференције је приказ резултата истраживања и практичних инжењерских и решења из других научних дисциплина везаних за области стратешког управљања и урбане безбедности саобраћаја, са циљем сагледавања оцене тј. нивоа на коме се тренутно налазимо, као и суочавања са изазовима које је потребно узети у обзир, као што су на пример возила микромобилности и заштита рањивих учесника у саобраћају. Општи циљ Kонференције је да применом мултидисциплинарног приступа, који је незаобилазан када је реч о урбаној безбедности саобраћаја, поред научне области безбедности саобраћаја, буду укључени и урбанизам, психологија, социлогија, архитектура, машинство, медицина и ергономија.

Тематика Конференције

  • Структурирање стратегије безбедности саобраћаја;
  • Модели финансирања безбедности саобраћаја;
  • Развој институционалних капацитета у безбедности саобраћаја;
  • Фактори урбане безбедности саобраћаја;
  • Возила микромобилности – стандардизација и савремене технологије;
  • Иновације у истраживању индикатора перформанси безбедности саобраћаја;
  • Анализа фактора човек – идентификација и анализа ставова о безбедности саобраћаја;
  • Анализа фактора пут и окружење – урбанистичко прилагођавање учесницима у саобраћају;
  • Концептуални приступ програмима и акционим плановима;

Конференција се oдржава 10. маја 2024. годинe у Београду, Дом инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9/3.

Све информацијe везано за Конференцију могу се добити у Инжењерској академији Србије на тел: 3237-363, office@ias.org.rs

 Прво обавештење

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

ЗБОРНИК РАДОВА

ГАЛЕРИЈА СЛИКА 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs