Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
BROJ 3/2009
година LXIV No 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)
 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"


 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ   

1. АЛЕКСАНДРА Р. МИЛОСАВЉЕВИЋ, ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ, АНА КОСТОВ, ДУШКО МИНИЋ, АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ
Карактеризација неких безоловних лемних легура на бази калаја и индијума

2. ДУШКА КЛЕУТ, ЗОРАН МАРКОВИЋ, СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ, НЕБОЈША РОМЧЕВИЋ, ВУКОМАН ЈОКАНОВИЋ, ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЋ, БИЉАНА ТОДОРОВИЋ-МАРКОВИЋ
Упоредна анализа водених дисперзија нанотуба модификованих применом сурфактаната на бази натријума

3. М. НЕНАДОВИЋ, Ж.БОГДАНОВ,  С. ШТРБАЦ, З. РАКОЧЕВИЋ
Микроскопија са контролисано променљивим силама – имплантациони профил Ag+ јона у полиетилену

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО  

4. ДУШАН МИЛОВИЋ, МИТАР ЂОГО
Слегање групе шипова одређено линеарном и нелинеарном анализом

5. ЗВОНИМИР ЖАГАР
Загреб и над водом

6. ДРАГОЉУБ ГРБИЋ
Примена сувишних генералисаних координата код статички одређених носача

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА    

7. ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, ИВАН ГРЖЕТИЋ, ВЛАДИМИР СИМИЋ, ВЕСНА ШЋЕПАНОВИЋ, ЗОРАН ШЋЕПАНОВИЋ
Садржај потенцијално токсичних микроелемената у мрким угљевима Источне Србије

8. ДАРКО ДАНИЧИЋ, ПРЕДРАГ ЈОВАНЧИЋ, ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ, ТАШКО МАНЕСКИ
Унапређење одржавања дијагностиковањем стања и понашања роторних багера on-line и off-line методом

9. ЈЕЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ,  ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ-ПАВЛОВИЋ, КАРЛО РАИЋ
Преглед поступака рециклаже конверторске шљаке

МАШИНСТВО     

10. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, МИЛОШ ФРАНТЛОВИЋ, МИЛОЉУБ СМИЉАНИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ, ДРАГАН ТАНАСКОВИЋ
Анализа и унапређење производње трансмитера у ИХТМ-у

11. ДОБРИВОЈЕ ЋАТИЋ
FMEA у фази развоја производа

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА    

12. АЛЕКСАНДАР НЕДИЋ, РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ
Нови метод прорачуна величине ваздушног процепа пригушница

13. ЖАРКО МАРКОВ
О позивном телефонском сигналу

САОБРАЋАЈ     

14. ВЛАДИМИР ЧУЉКОВИЋ
Утицај приступачности објеката за паркирање на енергетску ефикасност

15. МИРОСЛАВА ГОГИЋ
Истраживања енергетске ефикасности градова у Европи

16. ГОРАН МАЛЕТИЋ, ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ,  НАДА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Оцена погодности локација за привођење систему паркирај и вози се

МЕНАЏМЕНТ     

17. АНА ЈУЗБАШИЋ
Маркетинг информациони системи на аеродромима земаља у развоју

18. НОВИЦА М. СТАЛЕТОВИЋ
Оцена OH&S ризика у функцији превентивног инжењеринга и интегрисаних система менаџмента
( QMS/EMS/OHSAS)

19. ПЕТАР ДОМАНОВИЋ, МИЛАН НИЋИФОРОВИЋ
Елементи за оцењивање енергетске ефикасности постројења

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА     

20. TON van der WIELЕ,  JOS van IWAARDEN
Evaluation of services through user generated content

21. P. HERBERT OSANNA, M. NUMAN DURAKBASA, LUKAS KRÄUTER
Industrial metrology of the viewpoint of nanotechnology and nanometrology

22. МИРЈАНА МИЛУТИНОВИЋ, ОЛИВЕРА СТАНКОВИЋ
Аспекти риск менаџмента у здравственим услугама

23. ГОРДАНА УШЋЕБРКА, ДРАГАН ЖИКИЋ, СЛОБОДАН СТОЈАНОВИЋ, ЗДЕНКО КАНАЧКИ, ДРАГОЉУБ Д. ШЕВИЋ
Захтеви EU i GLOBALGAP-a у погледу поступка са нус-производима у пољопривреди
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs