Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Закони

Збирка прописа за полагање
општег дела стручног испита из области рударства и геологије  - друго измењено и допуњено издање

Збирка прописа за полагање општег дела стручног испита, друго измењено и допуњено издање, намењена је кандидатима рударске и геолошке струке, који полажу стручни испит, тј. његов општи део, предвиђен Законом о рударству и геолошким истраживањима.

Збирка се састоји из три дела, тј. обухвата три области, предвиђене Правилником о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова при експлоатацији минералних сировина и Правилником о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођење геолошких истраживања.   

Први део обухвата друштвено и економско уређење Републике Србије, утврђено Уставном Републике Србије, усвојеним 8. новембра 2006. године.

Други део се обухвата радне односе који су регулисани Законом о раду објављеним у Службеном гласнику РС 75/2014.

Трећи део обухвата општи управни поступак регулисан Законом о општем управном поступку објављеним у Службеном листу РС број 18/2016.

Издавач: СИТС, тел/фаx 011/3237-363
е-маил:
oljajov@sits.rs


Збирка прописа из рударства

Намера издавача је била да читаоцима, посебно онима који припремају стручни испит предвиђен Законом о рударству и геолошким истраживањима, као и свима онима који раде на експлоатацији минералних сировина и свакодневно се сусрећу са прописима из ове области, понуди у једној књизи све важније прописе које треба да познају.

Поред Закона о рударствуи геолошким истраживањима објављеног у Службеном гласнику РС број 88 од 24. новембра 2011. године Збирка садржи и позаконска акта предвиђена овим Законом. С обзиром да се у рударству у великој мери примењују прописи из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, Збирка садржи и пречишћене текстове Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити од пожара.

Издање јануар 2015. година, Б5 формат, обим 650. стр.

Издавач: СИТС, тел/фаx 011/3237-363
е-маил:
oljajov@sits.rs

 

Збирка прописа из геологије у Републици Србији   

Збирка прописа из геологије је намењена кандидатима који полажу стручни испит из области геолошких истраживања и израде пројеката и елебората и садржи Закон о геолошким истраживањима и пратеће Правилнике из области геологије.

Издавач: СИТС, тел/фаx 011/3237-363
е-маил:
oljajov@sits.rs 


Приручник за припрему општег дела стручног испита за раднике техничких струка 

Овај Приручник садржи сажето изложену грађу коју прописују програми полагања стручног испита, тачније општег дела испита, предвиђени Законом о планирању и изградњи, Законом о рударству, Законом о енергетици и Законом о геолошким истраживањима.

У првом поглављу Приручника обрађени су друштвено и економско уређење Републике Србије, односно основе уређења утврђеног Уставом, док је у другом поглављу сажета интерпретација Закона о раду , чиме је актуелизовано градиво прописано правилницима о програму и начину полагања стручног испита, односно општег дела тог испита.

Приручник је намењен кандидатима свих струка који полажу стручни испит

Издавач: СМЕИТС И СИТС, тел 3230-041, е-маил: office@smeits.rs


Збирка закона и правилника о планирању и грађењу објеката и изради техничке документације

У жељи да се инжењерима и техничарима који полажу стручни испит по Закону о планирању и изградњи олакша приступ законима и правилницима које треба да познају када спремају стручни испит, али и када раде на пословима за које се тражи положен стручни испит пипремљена је ова Збирка закона и правилника о планирању и грађењу објеката, односно изради техничке документације

Издавач: СМЕИТС, тел 3230-041, е-маил: office@smeits.rs


Закон о планирању и изградњи и Закон о безбедности и здрављу на раду

Књига је намењена кандидатима који полажу стручни испит из области планирања и изградње објеката, али и другим лицима који раде на овим пословима. Закони су дати у пречишћеном облику, без додатних коментара, само са подацима о гласилу у коме су објављени.

Издавач:: СМЕИТС, тел 011/3230-041, е-маил: office@smeits.rs

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs