Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ  1/2010
година LXV No 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. БИЉАНА ГОВЕДАРИЦА, САША БАУМГАРТНЕР, КАРМЕН ТЕСКАШ, АНДРЕЈ ДОЛЕНЦ, ЈУЛИЈАНА КРИСТЛ, СТАНЕ СРЧИЧ
Atomic force microscopy – a new way of analysis and characterization of pharmaceutical materials

2. АЛЕКСАНДАР БАЛТЕС, ЗОРАН ИВИЋ, СЛОБОДАНКА ГАЛОВИЋ, ДАЛИБОР ЧЕВИЗОВИЋ
Улога поларона при транспорту енергије у a - хеликс протеинима

3. ВЛАДАН М. ЛУКИЋ, ПЕТАР М. ЛУКИЋ, РАЈКО М. ШАШИЋ
Аналитички модел МИС структуре у електронским направама

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4. ЖИВОРАД БЕЛИЋ, ДЕЈАН ПАНТЕЛИЋ, ИЛИЈА БЕЛИЋ
Карактеристике осциловања система за вибрациону изолацију оптичких уређаја

5. МАРКО ПЕЈИЋ
Примена технологије терестричког ласерског скенирања у геодезији

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА 

6. ВЕСЕЛИН БАТАЛОВИЋ
Модел чишћења гасовода и пулповода током флуида

7. БИЉАНА АБОЛМАСОВ, ДРАГУТИН ЈЕВРЕМОВИЋ
Природни – геолошки хазарди и катастрофе у Србији

8. ЉУБИША МИШИЋ, САША ИВАНОВИЋ, ТАТЈАНА АПОСТОЛОВСКИ – ТРУЈИЋ, ДРАГАН МАРКОВИЋ
Карактеристике и производња магнезитних купела и глинених лонаца за купелациону анализу злата

МАШИНСТВО

9. МИРКО ДИНУЛОВИЋ, БОШКО РАШУО
Анализа напонско-деформационог стања на слободним ивицама композитних ламината

10. СЛОБОДАН СТОЈАДИНОВИЋ, НИКОЛА БАЈИЋ, ЈАСМИНА ПЕКЕЗ
Испитивање заварљивости и осетљивости челика на појаву прслина, које настају за време накнадне термичке обраде

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

11. ЉУБИНКО ДЕЛИЋ, ИВИЦА МИЛОВАНОВИЋ, КОВИЉКА СТАНКОВИЋ
Пројектовање, развој, испитивање, снимање и верификација одзива капацитивног напонског разделника-мерне сонде за мерење брзих прелазних појава у наносекундној области

 12. ОЛИВЕРА ИСКРЕНОВИЋ – МОМЧИЛОВИЋ
 Синтеза дигиталног регулатора за управљање објектима вишег реда са стабилном нулом

13. САША ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН МАТИЈЕВИЋ, СЛОБОДАН ЂОРЂЕВИЋ
 Увод у теорију и методологију моделирања система централног грејања

 САОБРАЋАЈ 

14. РАДОМИР МИЈАИЛОВИЋ
Моделовање саобраћајних незгода применом мултибодy модела

15. СМИЉАН ВУКАНОВИЋ
Интелигентни транспортни системи (ИТС) и управљање саобраћајем – преглед, I део

16. МАРКО СУБОТИЋ, ДЕЈАН АНЂЕЛКОВИЋ
Истраживање активности локалних заједница у безбедности саобраћаја у Републици Српској

MEНАЏМЕНТ 

17. ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ, ДАНКА МИЛОЈКОВИЋ, ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ
 Методологија управљања ризиком у пројекту

18. ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ
Restructuring of Adriatic shipyard JSC Bijela to comply yachting market as one of segments in overall economic development of Montenegro

19. ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ, ЦАРИША БЕШИЋ
Корпоративна друштвена одговорност као претпоставка конкурентности у савременом пословању

20. ЗОРАН РАДОЈЕВИЋ, ДРАГАНА ВЕЛИМИРОВИЋ, РАДЕ СТАНКОВИЋ
 Агрегатно планирање у операционом менаџменту

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

21. АЛЕКСАНДАР КРИЧАК
Менаџмент ризицима у услугама осигуравајућег друштва у периоду економске кризе

22. СИНИША Г. МИНИЋ, МИЛОШ ВОРКАПИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ
Нови производи као одговор технолошким променама на тржишту     

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs