Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2011
година LXVI No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. СТЕВО ЈАЋИМОВСКИ, ЈОВАН ШЕТРАЈЧИЋ, ВОЈКАН ЗОРИЋ, ДЕЈАН РАКОВИЋ
Фононска топлотна проводност танких кристалних филмова

2. ВОЈКАН ЗОРИЋ, ЈОВАН ШЕТРАЈИЋ, СТЕВО ЈАЋИМОВСКИ
Determining of Age of Artistic Paints by Measuring of H2O Contents

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4. БОРИС ПОПОВИЋ, НЕНАД МАРИЋ, СТАНКО СОРАЈИЋ, ЈЕЛЕНА ТАНАСКОВИЋ, ИВАН МАТИЋ, СЛОБОДАН ВУЈАСИНОВИЋ
Проблематика водоснабдевања Цетиња

5. МИРКО БОРИСОВ, БРАНКО БОЖИЋ, ДРОБЊАК СИНИША
Математички модели локсодроме и њихова примена

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

6. МИЛОШ РАДОВИЋ, ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ - ПАВЛОВИЋ, КАРЛО РАИЋ, ИЛИЈА БЕЛИЋ
Могућност примене HIP процеса за израду делова опреме за високом својствима

7. РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ
Геолошке карактеристике расејане минерализације злата у седиментима

МАШИНСТВО

8. ДИЈАНА ДАМЉАНОВИЋ, БОШКО РАШУО
Истраживање утицаја експлоатације трисоничног аеротунела на квалитет параметара струјања ваздуха у 3Д радном делу

9.  СТЕВАН МУШИЦКИ, ДЕЈАН ВАСОВИЋ, АЦА РАНЂЕЛОВИЋ
Анализа нивоа буке у радној средини као карактеристичног утицајног параметра

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. СЛОБОДАН ВУКОСАВИЋ, ЖЕЉКО ДЕСПОТОВИЋ
Ретрофитно напајање електростатичких издвајача честица из димних гасова на термоелектранама

11.  ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, ВЕСНА КАРОВИЋ-МАРИЧИЋ, ВЕСЕЛИН БАТАЛОВИЋ, ДЕЈАН ИВЕЗИЋ, МАРИЈА ЖИВКОВИЋ
Анализа постојећих домаћих грејних каблова и развој специфичног за примену у нафтној индустрији

12.  РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, ЈОВАН НИЧКОВИЋ, ДРАГАНА ЈЕВТИЋ
Electromagnetic field of mobile phones in the human head region

САОБРАЋАЈ

13. ВЛАДАН ТУБИЋ
Меродавни саобраћајни протоци у вредновању пројектних решења

14.  МИЛИЦА МИЈАИЛОВИЋ, НАДА МИЛОСАВЉЕВИЋ, ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ
Време тражења слободног паркинг места

15. ДРАГУТИН КОСТИЋ, ПЕТАР МАРКОВИЋ
Метод мерења угаоног убрзања погонских осовина вучног возила при детекцији проклизавања

МЕНАЏМЕНТ

16. МИЛАН НИКОЛИЋ, МИРКО САВИЋ, БРАНКО МАРКОСКИ
Истраживање појединих параметара организационе културе у српским предузећим

17.  ВЛАДИМИР РАДОВАНОВИЋ
Пословна етика и корпоративна култура

18.  ВЛАДИМИР ШЋЕКИЋ
Методологија писања и публиковања радова

19. ГОРДАН СТОЈИЋ, ЈОВАН ТЕПИЋ, ИЛИЈА ТАНАЦКОВ, СИНИША СРЕМАЦ
Дизајнирање модела институционалног организовања управљача железничком инфраструктуром

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. ВЕСНА РЕЉИЋ-ЋУРИЋ, ЉИЉАНА ШЕВИЋ
Ка акредитацији и сертификацији менаџмента система Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“

21. МИЛАН ЖЕЖЕЉ
Генерална шема прераде жита као основа за утврђивање квалитета

22.  САЊА ПОЉАК, ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ, БИЉАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ЗОРАН ПЕНДИЋ, ВИДОСАВ МАЈСТОРОВИЋ, ДРАГАНА НАЛИЋ, Б. ДОНФРИД, М. КОНТИЋ, ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ
Персонализована медицина пут ка повишењу квалитета у здравству

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs