Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2023
година LXXVIII No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. ОЛИВЕРА ДРАГУТИНОВИЋ, СУЗАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ-БРАНКОВИЋ, ЂОРЂЕ ВЕЉОВИЋ

Процесирање и својства макропорозних носача на бази калцијум-фосфата допираних јонима магнезијума, бакра и цинка превучених желатином

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. РАТКО НИКОЛИЋ, НЕНАД БРОДИЋ, БРАНКО БОЖИЋ

Examining the Impact of Ground Control Point Quantity on the Geometric Accuracy of UAV Photogrammetric Products Formed Using Structure-from-Motion Approach

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. БРАНКА ЈОВАНОВИЋ, СВЕТЛАНА ПОЛАВДЕР, ЖЕЉКО ПРАШТАЛО, РАДЕ ШАРАЦ

Рекултивација површинског копа „Гарајевац Исток“ код Новог Бечеја

4. СВЕТЛАНА ПОЛАВДЕР, САЊА ГРУЈИЧИЋ, БРАНКА ЈОВАНОВИЋ

Најновија геолошка истраживања лежишта пекарске глине „Гарајевац Исток“ код Новог Бечеја

МАШИНСТВО 

5. БОРИВОЈ НОВАКОВИЋ, МИЋА ЂУРЂЕВ, ЛУКА ЂОРЂЕВИЋ, ТАМАРА ШАЈНОВИЋ

Примена савремених метода вибродијагностике у откривању потенцијалних кварова на ротационој опреми 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

6. СВЕТОМИР СИМОНОВИЋ

Специфичности квантног рачунања са применом на квантну телепортацију

САОБРАЋАЈ

7. АЊА СТАМЕНИЋ, ЛИДИЈА ТОМИЋ, ОЉА ЧОКОРИЛО

Aнализа удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају применом Microsoft Power BI алата

8. ИГОР МАРЈАНОВИЋ, ГОРАН ВОРОТОВИЋ, МИЛОШ ВОРКАПИЋ, ДРАГОЉУБ БЕКРИЋ

Технолошки услови развоја инструмената лета

 МЕНАЏМЕНT 

 9. МИЛУТИН МОЈСИЛОВИЋ, ЉУБОМИР ОБРАДОВИЋ

Изазови корпоративног реструктурирања јавних предузећа у Републици Србији
 

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

10. НЕМАЊА ЈАНЕВ, ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, МИРЈАНА МИСТА, МАРТИНА ПЕРИШИЋ, НЕДА ПАПИЋ

„Improve“ and „Control“ Tools in Assembly of Micro Components: A Case Study

11. НЕДЕЉКО ЖИВКОВИЋ

У сусрет издању Монографије „50 година квалитета на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду“

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs