Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
БРОЈ 2/2010
година LXV No 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)
 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. МИРЈАНА ПРВУЛОВИЋ, МАРИНА КУТИН, СЛАВИЦА РИСТИЋ, ЗЛАТАН МИЛУТИНОВИЋ, МИЛАН ПРОКОЛАБ   Примена термографије у одређивању критичних зона заварених спојева

2.   АЛЕКСАНДРА МИЛОСАВЉЕВИЋ, ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ, ПРЕДРАГ СТОЛИЋ
Предвиђање термодинамичких особина система Ag-In-Sn-Cu

3. НЕБОЈША КРУНИЋ, МИЛЕНА КОСТИЋ
Ретентивне карактеристике материјала за цементирање у фиксној протетици

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4. ВЛАДИМИР СИМОНЦЕ
Arch dam „Sv. Petka“ in R. Macedonia

5.  ДРАГОЉУБ ГРБИЋ
Стабилност једне греде

 РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА 

6. МИЛАН БАРАЋ, ДУШАН ВУЧУРОВИЋ, ЈЕЛЕНА ЂОКИЋ
Резултати експерименталног истражи­вања и енергетски ефекти екстракције никла из никлоносних руда „Руђинци“

7. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЋ, РАДИША ТОДОРОВИЋ, МИЛАНКА ГАТИЋ
Технологија производње и термичке обраде легуре CuNiAlSiCr у индустријским условима

8.  ДЕЈАН СОКОЛОВИЋ, ПЕТАР ПОПОВИЋ
Анализа одобрених истражних простора за детаљна геолошка истраживања и оверених резерви минералних сировина у периоду 2003-2008.

МАШИНСТВО

9. ЗВОНИМИР БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГИША ТОЛМАЧ, СЛАВИЦА ПРВУЛОВИЋ
Резултати испитивања конвективног сушења скроба

10. СИНИША Г. МИНИЋ, МИЛОШ ВОРКАПИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ
Значење и примена интелигентних сензора

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

11. АЛЕКСАНДАР ЈАЊИЋ, АЛЕКСАНДАР АНЂЕЛКОВИЋ
FMECA анализа у електродистрибутивним предузећима

12. ДРАГАН МИТИЋ
Израчунавање расположивости дигиталног 64 Kb/s канала са униформним и бурстy грешкама

13.  ЖАРКО МАРКОВ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ
О сударима сигнала у телекомуникацијама

14. АСИМ ХОЏИЋ
Законитост промјене прираста температуре уља у ХД спојници у динамичком режиму рада ЕМП транспортера са гуменом траком

САОБРАЋАЈ  

15. ДУШАН ТЕОДОРОВИЋ, МИЛИЦА ШЕЛМИЋ
Примена интелигенције групе на проблем лоцирања инспекцијских објеката на транспортним мрежама

16. ВЛАДИМИР ДЕПОЛО
Дугорочне стратегије за смањење загушења на градским уличним мрежама

17. СМИЉАН ВУКАНОВИЋ
Интелигентни транспортни системи (ИТС) и управљање саобраћајем – преглед II део

MEНАЏМЕНТ  

18.  ЈАСМИНА РАНКОВИЋ, ВАЛЕНТИНА РАДОЈИЧИЋ
Прогнозирање броја ИПТВ корисника

19. МИРОСЛАВ РАДОЈИЧИЋ, ЗОРАН НЕШИЋ, ЖЕЉКО РАДУЛОВИЋ
Организација садржаја у алату за интерактивно креирање Интернет сајтова

20. ДРАГИША РАДОЈКОВИЋ, ДРАГАНА САЈФЕРТ, НИКОЛА БЕСАРА
 Примена софтверских алата у организацији посла код малих предузетника

21. СНЕЖАНА МИЈАИЛОВИЋ
Доношење одлуке о избору поузданих испоручилаца коришћењем модела прогнозе

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

22.  ЖЕЉКО МАРКОВИЋ 
Application of the energy matrix

23. МИРКО ЂАПИЋ, ВЛАДИМИР ЗЕЉКОВИЋ, ЉУБОМИР ЛУКИЋ
Оцена ризика у машинској директиви и европски хармонизовани стандарди

24. ДРАГАН РАЈКОВИЋ, СЛАВКО АРСОВСКИ, ЂОРЂЕ СМИЉКОВИЋ, НЕЛА РАИЧЕВИЋ
 Анализа примене ИМС у Србији и EX YU региону

25. САБИРА САЛИХОВИЋ, СУАДА ДАЦИЋ
 Означавање производа према директиви 87/404/EEC и хармонизираним стандардима који је подржавају  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs