Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2015 
година LXX No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова  

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ, МИЛОШ МАРЈАНОВИЋ, ВЕСНА ПАУНОВИЋ

Диелектричне карактеристике Er2O3  допиране BaTiO3 керамике

2. ИВАНА МИЈАТОВИЋ, САНДРА ГЛИШИЋ, АЛЕКСАНДАР ОРЛОВИЋ

Анализа утицаја овлажености катализатора у индустријском ТБР реактору на реакције хидродефуризације и хидроаероматизације

3. ВЕРА ОБРАДОВИЋ, ДУШИЦА СТОЈАНОВИЋ, ВЕСНА РАДОЈЕВИЋ, ПЕТАР УСКОКОВИЋ, РАДОСЛАВ АЛЕКСИЋ

Испитивање ударима контролисане енергије мултиаксијалних арамидних ламина са различитим типовима ојачања

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4. БИЉАНА АНТУНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ, ЉУБИША ПРЕРАДОВИЋ

Мерење коефицијената пролаза топлоте непрозирног фасадног зида и повезаност са метеоролошким условима

5. МИРЈАНА ЛАБАН, СРЂАН ПОПОВ, СУЗАНА ВУКОСЛАВЧЕВИЋ, СЛОБОДАН ШУПИЋ

Перформансе путева евакуације и безбедност зграда од пожара

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

6. ДРАГУТИН ЈЕВРЕМОВИЋ, СРЂАН КОСТИЋ, КАТАРИНА АНДРЕЈЕВ

Клижење и преграђивање корита Леве реке код Краљева изазвано циклоном „Тамара“ маја 2014. године

7. МИРОСЛАВ СОКИЋ, ЗВОНКО ГУЛИШИЈА, ИЛИЈА ИЛИЋ, БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, НАДА ШТРБАЦ, ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ, ВАСО МАНОЈЛОВИЋ

Металуршка прерада секундарних сировина бакра

МАШИНСТВО 

8. МИРЈАНА ЛАКОВИЋ, МИЛИЦА ЈОВИЋ, БРАНИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ

Котлови за сагоревање горива у флуидизованом слоју

9. МАНОХИН АНДРЕЙ, СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО, МАРИНА КОПЕЙКИНА, МИРФАД ТАРИЋ, ЉУБОДРАГ ТАНОВИЋ

Промене у површинском слоју алата од цБН при стругању каљеног челика

10. ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ГРАДИМИР ДАНОН

Истраживање снаге резања на кружним тестерама при резању плоча од иверице различитих својстава

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

11. МИЛОЈЕ КОСТИЋ

Допринос прорачуну и анализи зависности између реактансе расипања и Потјеове реактансе синхроних генератора

12. ВЛАДИМИР КАТИЋ, ЗОЛТАН ЧОРБА, ДРАГАН МИЛИЋЕВИЋ, БОРИС ДУМНИЋ, БАНЕ ПОПАДИЋ

Реализација кровне фотонапонске електране на Факултету техничких наука у Новом Саду

13. МИТАР СИМИЋ, ДАНИЕЛ ПЕТРИСОР

Data Acquisition and Remote Monitoring System for Indoor Enviromental Parameters

САОБРАЋАЈ

14.ТАТЈАНА КРСТИЋ СИМИЋ, ОБРАД БАБИЋ

Утицај тактика управљања од стране контроле летења на ефикасност функционисања аеродрома

15. ТАТЈАНА САВКОВИЋ, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, МИЛИЦА МИЛИЧИЋ, ВАЛЕНТИНА БАСАРИЋ, ПАВЛЕ ПИТКА

Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies

16. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ

 Кооперација и консолидација токова у city логистици

МЕНАЏМЕНТ

17. МОМЧИЛО КУЈАЧИЋ, ДРАГАНА ШАРАЦ, БОЈАН ЈОВАНОВИЋ, СЛАВИША ДУМНИЋ

Управљање људским ресурсима у достави поштанских пошиљака

18. ЈЕЛЕНА ВАСКОВИЋ, МАРИЈА КРЕЋА

Могућност примене персонализоване рекламне кампање на друштвеним мрежама

19. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ, ПРЕДРАГ ПОЉАК, МАРКО СТАРЧЕВИЋ, СИНИША МИНИЋ

Значај репроизводње у производњи трансмитера

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. БОЈАНА ЗЛАТКОВИЋ, БИЉАНА САМАРЏИЋ

Одређивање корелације између вероватноће стабилности и поузданости код дискретних система

21. ХАТИЏА БЕРИША, МИЛА ЈЕГЕШ, РАДЕ СЛАВКОВИЋ

Нови безбедоносни изазови са аспекта еколошке заштите

22. ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, НЕБОЈША ВЕЉКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА САВИЋ, ДУШАНКА СТАНОЈЕВИЋ

Активност Републике Србије усмерене ка испуњењу обавеза прихваћених ратификовањем Протокола о води и здрављу 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs