Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2014
година LXIX No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. НЕДА МАЛЕШИЋ, ЈЕЛЕНА РУСМИРОВИЋ, ЈОВАНА ЈОВАШЕВИЋ, МАРИЈА ПЕРИШИЋ, СУЗАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ, СИМОНИДА ТОМИЋ
Antimicrobial Hydrogels Based on 2-hydroxyethyl Methacrylate and Itaconic Acid Containinig Silver(I) Ion

doi:10.5937/tehnika1404563M  

 НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО  

2. БРАНКО БОЖИЋ, ДРАГАНА МИЛИЋЕВИЋ, РАЈИЦА МИХАЈЛОВИЋ, CHRISTOPH JOCHHEIM-WIRTZ
Вредновање непокретности у Републици Србији

  doi:10.5937/tehnika1404571B

3. АНА СТАНОЈЕВИЋ
Спровођење инсталација у монтажним објектима

  doi:10.5937/tehnika1404579S  
 РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. СЛАВКО ТОРБИЦА, ВЕЉКО ЛАПЧЕВИЋ, ЛАЗАР СТОЈАНОВИЋ
Утицај режима одводњавања поплављеног површинског копа на стабилност косина

  doi:10.5937/tehnika1404591T  

5. ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ, ОЛИВЕРА КРУНИЋ
Хидродинамичка анализа интеракције два изворишта у раду на примеру водоснабдевања Бечеја

doi:10.5937/tehnika1404597P  

6. БРАНИСЛАВ СРЕТЕНОВИЋ, ИВАНА ВАСИЉЕВИЋ, ВЕСНА ЦВЕТКОВ
Примена геоелектричних атрибута добијених сондирањем укрштеним квадратним распоредом електрода на подручју „Пударске колибе“ у источној Србији

  doi:10.5937/tehnika1404604S  
 МАШИНСТВО

7. НАЈДАН ВУКОВИЋ, ЗОРАН МИЉКОВИЋ
Машинско учење вештачке неуронске мреже са радијалним активационим функцијама Гаусовог типа на бази Калмановог филтра – теоријске основе

  doi:10.5937/tehnika1404613V  

8. НАЈДАН ВУКОВИЋ, ЗОРАН МИЉКОВИЋ
Машинско учење вештачке неуронске мреже са радијалним активационим функцијама Гаусовог типа на бази Калмановог филтра – резултати примене

  doi:10.5937/tehnika1404621V  

9. ГОРАН ОЦОКОЉИЋ, БОШКО РАШУО

 Аеродинамичко испитивање модела вођене ракете са симулацијом рада мотора у аеротунелу   Т-35   

doi:10.5937/tehnika1404629O

 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

10. ИВАН ЗАРЕВ, НЕЏАД ХАЏИЕФЕНДИЋ
Откривање редног електричног лука у нисконапонским електичним инсталацијама употребом савремених заштитиних компоненти  

  doi:10.5937/tehnika1404637Z

11. САША МИЛИЋ, ДЕНИС ИЛИЋ
Примена методе фреквенцијског одзива трансформатора за детекцију деформација језгра и намотаја енергетских трансформатора       

  doi:10.5937/tehnika1404645M

12. МИЛАН МАТИЈЕВИЋ, ВЛАДИМИР ЦВЈЕТКОВИЋ, ВОЈИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ, НИКОЛА ЈОВИЋ
Основни концепти аутоматике и мехатронике са ЛЕГО програмабилним роботом 

doi:10.5937/tehnika1404653M

 САОБРАЋАЈ  

13. НИКОЛА ЧЕЛАР
Аналитички модели временских губитака за сигналисану раскрсницу 

  doi:10.5937/tehnika1404663C  

14. НЕВЕН ТОДОРОВИЋ, МАРКО СУБОТИЋ

   Мјерење осовинског оптерећења возила у покрету (WIM) weigh-in-motion 
   doi:10.5937/tehnika1404669T

 

  MЕНАЏМЕНТ

15. ДАНИЈЕЛА ТОЉАГА-НИКОЛИЋ, ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, МИЛИЈА СУКНОВИЋ, МАРКО МИХИЋ,
Примена fuzzy PERT методе у пројектном планирању

  doi:10.5937/tehnika1404679T  

16. ВЛАДИМИР ГАЈОВИЋ, ГОРДАНА РАДИВОЈЕВИЋ
Менаџмент ризицима у осигурању применом AHP методе

doi:10.5937/tehnika1404687G  

17. ЗВЕЗДАН СТОЈАНОВИЋ
Од класичног ка електронском пословању
doi:10.5937/tehnika1404694S

  КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

18. БИЉАНА МИЋКОВИЋ
Анализа кретања броја становника општине Никшић у периоду 1948 – 2011. година – корелације са процесима индустријализације и транзиције

  doi:10.5937/tehnika1404701M

19. ВЕЛИМИР КОМАДИНИЋ, ДРАГОМИР ИЛИЋ
Анализа ризика у одржавању

doi:10.5937/tehnika1404706K  

20. АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ ГАБАЛДО, ВОЈИСЛАВ БОЖАНИЋ, БОЈАН ИЛИЋ, ВЕСНА МИЛИЋЕВИЋ
Примена ТД АБЦ методе за управљање трошковима у акредитованој лабораторији за физичко-хемијска испитивања

  doi:10.5937/tehnika1404711Z

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs