Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Комисија из геолошке струке

Председник:                    Миленковић Јелена, дипл.инж.геол.
Заменик председника:   Дајовић Ана, дипл.инж.геол.
Члан:                               Вукас Радослав, дипл.инж.геол.
                                        Зорић Милица, дипл.прав.
Заменик члана:             Николић Велизар, дипл.инж.геол.
                                        Милошевић Михаило, дипл.прав.

Испитивачи – ментори:  

 1. Хидрогеологија:
  проф. др Драгишић Веселин, дипл.инж.геол.
  проф. др Лазић Милојко, дипл.инж.геол.
 2. Геофизичка истраживања:
  проф. др Ђорђевић Александар, дипл.инж.геол.
  проф. др Сретеновић Бранислав, дипл.инж.геол. 
 3. Регионална геолошка истраживање:
  проф. др Ђоковић  Илија, дипл.инж.геол. 
  проф. др Рабреновић Драгоман, дипл.инж.геол. 
  проф. др Дангић Адам, дипл.инж.геол. 
 4. Истраживање неметалних минералних сировина:
  мр Јоксимовић Слободан, дипл.инж.геол.  
  мр Драшко Зоран, дипл.инж.геол.  
 5. Истраживање металних минералних сировина:
  проф. др Тошовић Радуле, дипл.инж.геол. 
  проф. др Симић Владимир, дипл.инж.геол.
 6. Истраживање угља и нафте:
  проф. др  Животић Драгана, дипл.инж.геол.
  мр Бабовић Марко, дипл.инж.геол.
 7. Истражно бушење:
  мр Конђуловић Рајко, дипл.инж.геол.
  Јокић Стеван, дипл.инж.геол. 
 8. Истраживање грађевинских материјала:
  Делић Николић Ивана, дипл.инж.геол. 
  др Цмиљанић Слободан, дипл.инж.геол.
 9. Истраживање нуклеарних минералних сировина:
  проф. др Јеленковић Раде, дипл.инж.геол. 
 10. Инжењерско геолошка истраживања:
  проф. др Јевремовић Драгутин, дипл.инж.геол. 
  мр Вујанић Владета, дипл.инж.геол. 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs