Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2018 
година LXXIII No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. ЈЕЛЕНА ЗЕЦ, НАТАША ТОМИЋ, МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, РАДМИЛА ЈАНЧИЋ HEINEMANN

Утицај Аl2О3 честица на жилавост хибридног композита са EVA  матрицом ојачаног UHMWPE  влакнима

2. АЛМЕДИНА МОДРИЋ-ШАХБАЗОВИЋ, МИРЈАНА НОВАКОВИЋ, НАТАША БИБИЋ, ИЗЕТ ГАЗДИЋ, ЗЛАТКО РАКОЧЕВИЋ

Оптичка својства монокристалног силицијума имплатираног ниско-енергетским јонима сребра

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ОЛЕГ ОДАЛОВИЋ, МАРКО СТАНКОВИЋ, САЊА ГРЕКУЛОВИЋ, ДАНИЛО ЈОКСИМОВИЋ, МИЉАНА ТОДОРОВИЋ ДРАКУЛ 

Одређивање компоненти одступања вертикале применом глобалног геопотенцијалног модела EGM2008

4. ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ, НИКОЛА СТАНЧИЋ 

Обрада података ласерског скенирања коришћењем ЛАСтоолс софтверског пакета                        

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5.  СЛАВКО ТОРБИЦА, ПРЕДРАГ ЛАЗИЋ, АЛЕКСАНДАР ПАЧЕВСКИ

Валоризација комплексне полиметаличне руде из лежишта „Чока Марин“

6. РАДОСЛАВ ВУКАС

Приказ података о категоријама укупних (геолошких) резерви урана у Србији у класама минералних ресурса из актуелне законске регулативе

7. ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ НЕЦКОВИЋ, МАРКО ПАВЛОВИЋ, МАРИНА ДОЈЧИНОВИЋ, САЊА МАРТИНОВИЋ, МИЛИЦА ВЛАХОВИЋ, ТАТЈАНА ВОЛКОВ ХУСОВИЋ

 Испитивање ватросталних узорака на бази талка и домаћег зеолита на дејство кавитације

МАШИНСТВО

8. НУРДИН ЋЕХАЈИЋ, САНДИРА ЕЉШАН 

Ексергијска анализа подкритичног органског Ранкиновог циклуса за искоришћење енергије биомасе

9. ВЛАДИМИР ВУКАШИНОВИЋ, НЕБОЈША ЈУРИШЕВИЋ, МЛАДЕН ЈОСИЈЕВИЋ, ДУБРАВКА ЖИВКОВИЋ, ДУШАН ГОРДИЋ

Повећање ефикасности коришћења топлотне енергије објеката предшколских установа – студија случаја обданишта „Цицибан“

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. АЛЕКСАНДАР МИЛИЋ, СЛОБОДАН ВУКОСАВИЋ

Анализа магнетопобудних сила у мултифазним машинама у склопу интегрисаних пуњача за електрична возила                         

САОБРАЋАЈ

11. МИЛАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, ДРАГАНА МАЦУРА, НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ, НЕБОЈША БОЈОВИЋ 

Модел за одређивање динамичких приоритета железничких инфраструктурних пројеката

12. МИРОСЛАВ БОЖОВИЋ, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ

 Измена путника на међумесним линијама

МЕНАЏМЕНT 

13. СТЕФАН ЧЕЛАНОВИЋ, МАРКО АСАНОВИЋ, НАТАША ГОСПИЋ

Менаџмент процеса сегментације ЛАН    

14. МАРИНА ЈОВАНОВИЋ, МИЛОВАН ВУКОВИЋ, СНЕЖАНА УРОШЕВИЋ 

Примена квалитативних метода у менаџменту

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

15. БРАНИСЛАВА МАТИЋ, СНЕЖАНА ДЕЈАНОВИЋ, НЕЛА ЂОНОВИЋ 

Blood Lead Levels in Children Living Close to the Antimony and Lead Mining-milling-smelting Complex in Serbia

16. КАТАРИНА СПАСОВИЋ, ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

Унапређење надзора над водоснабдевањем, санитацијом и хигијеном у здравственим установама
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs