Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 КОНГРЕСИ

29. Међународни салон урбанизма 

Двадесет и девети Мeђунaрoдни салон урбанизма, oдржaћe сe oд 10. (уторак) - 13. (петак) нoвeмбрa 2020. гoдинe у Крагујевцу, у простору изложбене хале “Шумадија сајма” или у свечаном салону града Крагујевца.

Oргaнизaтoр 29. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС).
Рeaлизaтoр 29. Мeђунaрoднoг сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje у сaрaдњи сa ЈП Урбанизам - Крагујевац.

Свечано отварање премијерне поставке Салона је 10. новембра 2020. године. У случају ванредне ситуације због вируса Covid -19 у дане одржавања Салона, организатор ће радове Салона презентовати електронски, уз директан пренос на једном од интернет сервиса. Начин презентације Салона ће се ускладити са епидемиолошким мерама у Граду домаћину и Републици Србији.

Гeнeрaлни пoкрoвитeљи 29. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Грaд Крагујевац. Пoкрoвитeљи 29. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су грaдoви: Бeoгрaд, Нoви Сaд, Крaгуjeвaц, Ужицe, Косовска Митровица и Бaњa Лукa. 

29. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви кojи пo фoрми и сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 05. октобар 2020. године, а рок за достављање радова 26. октобар 2019. године. 

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, тел 011/3347-418, 063/8105-864  udruzenjeurb@gmail.com

Саопштење

Програм

51. Међународни конгрес и изложба о КГХ

51. Међународни конгрес и изложба о КГХ, у организацији Друштва за КГХ при СМЕИТС, биће одржани од 2. до 4 децембра 2020. године у Сава центру у Београду.

Теме конгреса и изложбе су методи, технологије, технике, стандарди и софтвери намењени интегралном пројектовању, градњи, техничком прегледу, испитивању, мониторингу и паметном коришћењу енергетски ефикасних одрживих здравих нових зграда и темељно обновљивим изворима енергије интегрисаном енергетском рехабилитацијом обновљеног постојећег урбаног грађевинског сектора у циљу постизања одрживости, безбедности, озелењавања и прилагодљивости урбаних система климатским променама и отпорности не само у односу на временске екстреме и геолошке поремећаје, већ и у односу на изложеност ризицима тероризма, политичких екстрема неконтролисаних миграција и имиграција. 

Рок за доставу апстраката је 20. јун 2020. а финалних верзија радова 31. јул 2020. године. Достава се врши на мејл office@smeits.rs

Детаљније

 XVII Међународна конвенција о квалитету - ЈУСК ICQ 2020

У организацији ЈУСК Јединствено удружење Србије за квалитет у Београду ће од 11. до 13. јуна 2020. године бити одржана XVII Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2020. 

Главни циљ Конвенције 2020 је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QM-a, IMS-a, TQM-a/пословне изврсности. Конвенција ICQ 2020. ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте истраживања, развоја и примене QM-a заснованог на QM прилазима (QMS/TQM/BE/IMS).

Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19, а у складу са мерама које су предузете у циљу сузбијања ширења истог, Конвенција неће бити одржана у предвиђеном термину од 11. до 13. јуна 2020. године. Нови термин одржавања Конвенције је од 4. до 6. новембра 2020. године. Организатор Конвенције Јединствено удружење Србије за квлитет ће све заинтересоване благовремено контактирати, са новим информацијама везаним за њено одржавање.

Прво обавештење

 16. Летња школa урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Инжењерске коморе Србије, од 28. до 30. маја 2020. године у Пролом Бањи биће одржана 16. Летња школа урбанизма .

Тема Летње школе урбанизма је Будућност градова и урбанизма.

 1. Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова
 2. Утицај управљачког система (прописи, процедуре, институције) на уређење градских простора и развој урбанизма као дисциплине
 3. Инвестиционе мапе и процена вредности непокретности
 4. Практичне и теоријске реакције у српском граду и урбанизму на глобалне климатске промене и недостатак одговарајућих коректива у градској пракси (зелени урбанизам и архитектура, биоелектрична мобилност, биоклиматска енергетика, општа рециклажа…). 
  Рок за пријаву теме са апстрактом је 20.03.2020. а за слање финалне верзије рада 25.04.2020. године.
 

Због ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19, а у складу са мерама које су предузете у циљу сузбијања ширења истог, 16. Летња школа урбанизма неће бити одржана у предвиђеном термину од 28. до 30. маја 2020. године. Нови термин одржавања је од 1. до 3. јула 2020. године.

  Све информације везано за Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије   
  011/3347-418, 063/8105-864 udruzenjeurb@gmail.com urbanist@eunet.rs
 
 САОПШТЕЊЕ НАКОН ОДРЖАНЕ ШКОЛЕ
 
  ЗБОРНИК РАДОВА  

33. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`20  

33. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`20 биће одржан 10 и 11. септембра 2020. године у организацији Друштва за процесну технику при СМЕИТС и Катедре за процесну технику Машинског факултета Универзитета у Београду.  

Програм Процесинга ‘20 бави се применом обновљивих извора енергије и смањењем неповољних утицаја на животну средину постројења у различитим областима процесне индустрије.

Посебна тема Процесинга ‘20 је примена концепта циркуларне економије за реализацију циљева одрживог развоја у смањењу штетних емисија, увођењу обновљивих извора енергије и производњи и трговини одрживим производима, тј. затварању круга производ – отпад –производ у различитим областима процесне индустрије.

Тематске области

Предлог теме рада и резиме (апстракт) треба послати организатору на procesing@smeits.rs до 20. марта 2020.

Детаљније 

XVI Европска недеља квалитета 2019.

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Београду  ће 7. и 8. новембра 2019. године бити одржана Европска недеља квалитета 2019.

Европска недеља квалитета се одржава уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и бројних домаћих и међународних институција и организација.

Главни циљ Европске недеље квалитета је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања развоја и примене QM, IMS и пословне стандардизације.

У оквиру ЕНК биће одржан Округли сто на тему "Добра пракса у дистрибуцији лекова".

ЕНК се одржава У Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9, Београд.

Све информације везано за ЈУСК ЕНК 2019 могу се добити у ЈУСК  064 1135593 E-mail: office@jusk.rs;   jusk@mts.rs;  

Детаљан Програм  

Панелисти  

XXXII Сабор геодета Србије 

У организацији Савеза геодета Србије од 13. до 15. септембра 2019. године биће одржан XXXII Сабор геодета Србије. 

Сабор има радни и рекреативни део. Радни део Сабора биће одржан у суботу 14. септембра 2019. година од 10 до 14 часова. Тема радног дела Сабора је: Примена Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи".

Рекреативни део Сабора обухвата такмичења у малом фудбалу, кошарци, одбојци, шаху, пикаду, стоном тенису и пливању.

Сабор се одржава у Хотелу "Бреза" у Врњачкој Бањи.

Програм Сабора

Пријава

28. Међународни салон урбанизма 

28. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-13. нoвeмбрa 2019. гoдинe у Нишу. 

Oргaнизaтoр 28. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС).  Рeaлизaтoр 28. Мeђунaрoднoг  сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje у  сaрaдњи сa ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштвом урбаниста Ниша.

Главни пoкрoвитeљи 28. Мeђунaрoднoг сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Ниш.

Подршку у реализацији 28. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa пружила је Инжењерска комора Србије.

28. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви кojи пo фoрми и сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 04. октобар 2019. године, а рок за достављање радова 22. октобар 2019. године. 

Селекцију приспелих радова за 28. Међународни салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 28. Међународног салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, тел 011/3347-418, 063/8105-864   mailto:urbanist@eunet.rs  

Детаљније

Пријава учешћа 

50. Mеђународни конгрес и изложба о КГХ

Педесети међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу (КГХ), у организацији Друштва КГХ при СМЕИТС, одржавају се од 4. до 6. децембра 2019. године у Сава центру у Београду.

Теме Конгреса су нова решења на бази обновљивих извора енергије, пре свега енергије Сунца и геотермалне енергије; модерни системи градских системи грејања и хлађења; препоруке за предвиђање потреба и потрошње енергије у стамбеним, пословним и јавним објектима; зграде будућности, паметне зграде и градови; расхладни системи данас и сутра, нови паметни системи КГХ у зградама, зграде које опонашају људски организам. 

Предвиђена је сесија са излагањем најбољих радова објављених у првим бројевима часописа КГХ, као и преглед најзначајнијих радова домаћих научника и стручњака који раде и широм света. Посебна сесија биће посвећена наставним програмима потребним за образовање стручњака о реализацији, раду и одржавању најновијих система за КГХ и осталих енергетских система зграда и градова.

Организатор ће објавити монографију посвећену 50. годишњици Конгреса у којој ће, између осталог, бити наведени сви радови прихваћени за излагање током пола века тог скупа. Зато молимо ауторе да поштују предвиђене рокове уколико желе њихов рад буде наведен у програму 50. Конгреса. 

Опширније
 
Програм Конгреса
 

32. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`19

32. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`19, у организацији Друштва за процесну технику, биће одржан 30. и 31. маја 2019. године у Београду.

Програм овогодишњег скупа бави се емисијом угљен-диоксида из индустријских постројења, обновљивим изворима енергије: биомасом, хидроенергијом, соларном енергијом и њиховим утицајем на животну средину.

Тематске области

1. Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; црна и обојена металургија; индустрија неметалних минерала; индустрија пластичних материјала; индустрија грађевинских материјала; индустрија ватросталних и термоизолационих материјала; индустрија папира и целулозе; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; дуванска индустрија; текстилна индустрија; гумарска индустрија.

2. Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; Изградња процесних постројења; пуштање у рад; експлоатација и одржавање процесних постројења; испитивање функционалности и безбедности; системи аутоматског управлљања и контроле процеса; информационе технологије у пројектовању и управљању процесним постројењима.

3. Основне и помоћне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне (загревање, испаравање, кондензација, хлађење, топљење, и др.); дифузионе (дестилација, ректификација, адсорпција, апсорпција, кристализација, екстракција, сушење, и др.); механичке (дробљење, млевење, просејавање, класирање, брикетирање, таблетирање, и др.); хидромеханичке (таложење, филтрирање, центрифугирање, отпрашивање, мешање, и др.); биохемијске и хемијске операције (ферментација, оксидација, редукција, и др.); помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање, и др.); апарати и машине, цевоводи и арматуре.

4. Енергија у процесној индустрији

Енергетска ефикасност у технолошким процесима; примена обновљивих извора енергије.

5. Инжењерство животне средине и одрживи развој у процесној индустрији

Заштита животне средине, заштита радне средине; циркуларна економија у заштити животне средине; управљање отпадним материјалима у процесној индустрији; решења за смањење емисије ГХГ из процесне индустрије.

6. Процеси и постројења у припреми и пречишћавању воде у процесној индустрији

Третман воде за различите примене у процесној индустрији; пречишћавање отпадних вода у процесној индустрији.

7. Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управлљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре: у прехрамбеној индустрији, индустрији неметала, за сушење дрвета и др.

8. Гасна техника

Гориви гасови; технички и медицински гасови; производња и примена.

9. Моделовање и оптимизација процесних и термоенергетских постројења

10. Мерења и управљање у процесној индустрији

Основне мерне величине у процесној индустрији; законска регулатива и стандардизација из области мерења и испитивања; мерења у циљу контроле, вођења и аутоматског управљања процесом; мерни системи (сензори, давачи, извршни елементи); организација сложених система мерења са аквизицијом података.

11. Менаџмент квалитета и стандардизација у организацијама

Системи менаџмента квалитета и сродни, стандардизовани системи менаџмента – животна средина, безбедност хране, здравље и безбедност на раду, сигурност информација, ризици и др.; Интеграција система менаџмента организације; Методе, технике и алати у планирању, управљању, побољшавању и обезбеђивању квалитета, и сродним системима менаџмента организације; Стандардизација, метрологија и контрола квалитета; Акредитације, провере, оцене и сертификације система менаџмента организације; Култура квалитета и стратегије квалитета у производним и услужним организацијама 

У оквиру ПРОЦЕСИНГА биће одржан и Округли сто на тему "Ко-процесуирање у цементној индустрији – изазови и перспективе". 

Пријава радова се врши до 20. марта 2019. године

Детаљније  

Програм Конгреса   

15. Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а у сарадњи са градом Сомбором, у Сомбору ће 30. маја и 1. јуна 2019. године бити одржан Међународни стручно научни скуп 15. Летња школа урбанизма.   

Тематика

Урбанистичко планирање у новом Закону: објашњења, искуства и жеље (у овом блоку биће обрађене теме којима се разјашњава значење промена у најважнијим члановима закона, очекивани начин њихове примене, искуства у пракси планирања са таквим концептима и техникама рада, могући проблеми - изазови и начин превазилажења, жеље и предлози стручњака према будућим изменама и унапређењима у подзаконским актима, законима и пракси планирања)

Анализа примене новог Закона о поступку уписа у Катастар беспокретности, национална инфраструктура геопросторних података - Геосрбија, нови садржаји РГЗ -  озакоњење бесправно изграђених објеката

Будућност је пред нама! Каква је? (скуп тема из области стратегије одрживог урбаног развоја, усклађивање законодавства и стратегија развоја са европском регулативом, урбана мобилност, паметни градови, дигитализације простора, савремени урбани дизајн и идентитет простора)

Рок за доставу пријава радова је 15. март 2019. године.

Све информације везано за Летњу школу урбанизам могу се добити Удружењу урбаниста Србије  на тел 011/3347-418, 063/8105-864 udruzenjeurb@gmail.com 

Закључци Летње школе урбанизма              

8. Салон пејзажне архитектуре 2019.

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије у Београду ће од 04.06. до 28.06.2019. године бити одржан 8. Међународни салон пејзажне архитектуре. Салон ће бити одржан у Галерији науке и технике САНУ у Београду.

САДРЖАЈ ИЗЛОЖБЕ САЛОНА  

На Салону могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или реализовани у  последње 3 године (2016-2019. године)  под условом да нису већ излагани на претходним салонима пејзажне архитектуре.

Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад  у периоду од 1.03.2019. до 1.04.2019. године.     

Опширније      

Програм Салона пејзажне архитектуре  

7. Међународни конгрес Српског друштва за механику 

Седми међународни конгрес, у организацији Српског друштва за механику, биће одржан од 24. до 26. јуна 2019. године у Сремским Карловцима. Конгрес се реализује у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Београду и Огранком САНУ у Новом Саду. 

Повећана потреба за решавањем комплексних проблема у теоријској и примењеној механици за собом повлачи развој нових идеја и ииновативних метода. Циљ Конгреса је управо окупљање припадника научне заједнице који се баве предметним областима, а у циљу олакшавања размене идеја везаних за проблеме од заједничког интереса, као и стварања једне платформе за успостављање веза између истраживача који се баве комплементарним активностима.

Тематика

Рок за пријаву радова је 1. март 2019. године. 

Детаљне информације вeзaно зе Конгрес могу се добити у Српском друштву за механику ssm@mas.bg.ac.rs

Опширније  

XVI Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2019

У организацији ЈУСК Јединствено удружење Србије за квалитет и EOQ Европске организације за квалитет из Брисела у Београду ће од 4. до 6. јуна 2019. године бити одржана XVI Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2019. 

Главни циљ Конвенције 2019 је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QM-a, IMS-a, TQM-a/пословне изврсности. Конвенција ICQ 2019. ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте истраживања, развоја и примене QM-a заснованог на QM прилазима (QMS/TQM/BE/IMS).

Детаљније   

Програм    

4. Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе

4. Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе ће се у организацији Савеза инжењера металургије Србије, Технолошко металуршког факултета из Београда, Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Института за хемију, технологију и металургију, Института за нуклеарне науке Винча и   Српског ливачког друштва, одржати у Београду од 5. до 7. јуна 2019. године.

Теме Конгреса

Рок за подношење пријава радова је 20. март 2019. године.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Секретаријату Конгреса на  381-11-2686024; +381-11-2644312 E: nebojsa@congrexpo.co.rs

Официјелни сајт Конгреса 

Европска недеља квалитета 2018

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Новом Саду ће 7. и 8. новембра 2018. године бити одржана Европска недеља квалитета 2018, под мотом "Квалитет је успех".

Суорганизатори Европске недеље квалитета су Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду и Европска организација за квалитет из Брисела.

Главни циљ Европске недеље квалитета је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања развоја и примене QM, IMS и пословне стандардизације. ЈУСК ЕНК 2018 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QM заснованог на прилазима (QMS/TQM/BE/IMS)

Радови на ЈУСК ЕНК 2018 се односе на следеће области:

У оквиру ЈУСК ЕНК 2018 планиран је и Округли сто на тему "Имплементација стандарда безбедности хране на пољопривредним газдинствима". 

Све информације везано за ЈУСК ЕНК 2018 могу се добити у ЈУСК 011 32 36 266, 064 1135593 E-mail:   office@jusk.rs;   jusk@mts.rs;  

Детаљан Програм    

27. Међународни салон урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије у Руми ће од 8. до 13. новембра 2018. године бити одржан 27. Међународни салон урбанизма. Поред Удружења урбаниста Србије реализатор Салона је ЈУП "План" Рума. Главни покровитељ Салона су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Општина Рума. Подршку у реализацији Салона пружила је Инжењерска комора Србије.

Салон се реализује као редовни, са радовима у оквиру следећих категорија:

Зa  Салон се приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo фoрми и сaдржajу нису излaгaни нa прeтхoдним сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 05. октобар 2018. године, а рок за достављање радова 25. октобар 2018. године. 

Селекцију приспелих радова за 27. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

 • Тања Ковачевић, Рума, председник
 • Никола Симић, Сремска Митровица, члан  
 • Марко Јакшић, Шид, члан
 • Бојан Алимпић, Шабац, заменик
 • Бранислав Антонић, Београд, заменик

Жирирање радова и доделу награда 27. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

 • Милка Павловић, Рума, председник 
 • Душан Миладиновић, Нови Сад, заменик председника
 • мр Милица Јоксић, Београд, члан
 • Никола Лечић, Ниш, члан
 • Снежана Мрђа Баџа, Бања Лука, члан 
 • проф. др Александра Ђукић, Београд, члан
 • проф. др Луција Ахман Момирски, Љубљана, члан

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864    mailto:urbanist@eunet.rs

Опширније

49. Међународни конгрес о климатизацији, грејању и хлађењу

49 Међународни конгрес и климатизацији, грејању и хлађењу ће у организацији Друштва за КГХ Србије при СМЕИТС, бити одржан од 5. до 7.12.2018. године у Београду.

Тематске области

Методи, технологије, технике, стандарди и софтвери интегралног пројектовања, градње, техничког прегледа, испитивања, мониторинга и паметног коришћења енергетски ефикасних одрживих здравих нових зграда и темељно обновљивим изворима енергије интегрисаном енергетском – рехабилитацијом обновљеног постојећег урбаног грађевинског сектора у циљу постизања одрживости, безбедности, озелењавању и адаптабилности урбаних система климатским променама и резилијентности не само у односу на временске екстреме и геолошке поремећаје, већ и у односу на изложеност ризицима тероризма, политичких екстрема неконтролисаних миграција и имиграција биће носеће теме конгреса и изложбе. Тематске области су:

 Важни датуми и рокови

 Опширније

XXXI Сабор геодета Србије 

Савез геодета Србије организује у Zepter хотелу Дрина у Бајиној Башти XXXI Сабор геодета Србије, од 07 - 09. септембра 2018 године. Радни део Сабора геодета Србије биће посвећен ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА.

За све учеснике и ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса Зептер хотела Дрина. Хотел Зептер Дрина је смештен у самом центру Бајине Баште, на обронцима планине Тара, уз реку Дрину. У саставу Зептер хотела је и Вила Дрина која се налази у Перућцу, у прелепом амбијенту, 20 м од реке Дрине.

Позивамо Вас да и Ви узмете учешће и својим активним присуством учините адекватан допринос.

За учешће на XXXI Сабору геодета Србије потребно је да попуните пријаву  и пошаљете на Е-маил: savezgeodetasrbije@gmail.com 

Кореспонденцију везану за организацију XXXI Сабора обављају: Милан Арсеновић моб. +381 63 216 422 и Јелена Марковић моб. +381 64 57 57 587 

Програм радног дела Сабора

Програм Сабора

Опширније         

Meђународни научно стручни скуп 14 Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а уз подршку GIZ/AMBERO/ICON пројекта, ЈП Дирекције за изградњу и развој града доо Бијељина и Грађевинско архитектонског факултета Бањалука, у Бијељини, Етно село "Станишићи" ће се од 31. маја до 02. јуна 2018. године одржати 14 Летња школа урбанизма.

Скуп се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске а и града Бијељине.

Теме 14 Летње школе урбанизма:

 • ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ -  Шта  доноси/је донео нови Закон о Изменама и допунама Закона  о планирању и изградњи у области урбанистичког планирања?
 1. Измене  везане за појединачна акта која произилазе из Закона: продужење важења локацијских услова, урбанистички пројекат са својим новим овлашћењима…
 2. Законодавни оквир планирања у Републици Српској, искуства у спровођењу.
 3. План  генералне   регулације,   и  његово   место   у систему  планских  докумената  (шта  је  он, стратешки документ, или документ за непосредну примену?)
 4. Урбанистичко  и просторно  планирање у оквирима прелазног периода у процесу приближавања или прикључења ЕУ (актуелне европске и светске повеље, агенде, стратешки документи). Развој урбанистичке струке у периоду од 2018. до 2023. године.
 5. Националне  Стратегије  одрживог  и  интегралног урбаног развоја Србије.
 6. Историја  планирања градова  у Србији. Нови закон, нови систем планова, односно плански систем са једним планом. Како је било до сада?
 • ГЕО СРБИЈА, УРБАНА  КОМАСАЦИЈА (актуелне теме из  надлежности Републичког геодетског завода)
 • РАЗВОЈНИ КОРИДОРИ СРБИЈЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Рок за пријаву теме са апстрактом до 300 речи на српском и енглеском језику 30.03.2018.

Пријаву   тема   са   апстрактом   слати   на   е-маил   адресу udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@eunet.rs

Рок  за  слање  финалне  верзије  рада  27.04.2018.  у максималном обиму 10 страница А4 формата, са једноструким (single) проредом за целокупан рад (укључујући и графичке прилоге, резиме, литературу)

Све информације везало за Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, контакт особа Светлана Јаковљевић, Тел/факс +381/11/334-7418, +381/63/810-5864 +381/69/110-5864, Е-mail: udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@EUnet.rs

Закључци Летње школе урбанизма     

31. Међународни конгрес о процесној индустрији Процесинг` 18

Друштво за процесну технику објавило је Прву информацију и позив на пријаву рада за 31. Међународни конгрес о процесној индустрији који се од 6. до 8. јуна 2018. одржава у Бајиној Башти.

Програм овогодишњег скупа биће делом усмерен на проблематику привреде тог дела земље, на обновљиве изворе енергије региона: биомасу, хидроенергију, соларну енергију и њихов утицај на животну средину. 

Тематске целине

Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; црна и обојена металургија; индустрија неметалних минерала; индустрија пластичних материјала; индустрија грађевинских материјала; индустрија ватросталних и термоизолационих материјала; индустрија папира и целулозе; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; дуванска индустрија; текстилна индустрија; гумарска индустрија.

Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; експлоатација и одржавање процесних постројења; испитивање функционалности и безбедности; системи аутоматског управљања и контроле процеса; информационе технологије у пројектовању и управљању процесним постројењима.

Основне и помоћне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне (загревање, испаравање, кондензација, хлађење, топљење и др); дифузионе (дестилација, ректификација, адсорпција, апсорпција, кристализација, екстракција, сушење и др); механичке (дробљење, млевење, просејавање, класирање, брикетирање, таблетирање и др); хидромеханичке (таложење, филтрирање, центрифугирање, отпрашивање, мешање и др); биохемијске и хемијске операције (ферментација, оксидација, редукција и др); помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање и др.); апарати и машине, цевоводи и арматуре.

Енергија у процесној индустрији

Енергетска ефикасност у технолошким процесима; обновљиви извори енергије.

Инжењерство животне средине и одрживи развој у процесној индустрији

Заштита животне средине, заштита радне средине; циркуларна економија у заштити животне средине; управљање отпадним материјалима у процесној индустрији; решења за смањење емисије ГХГ из процесне индустрије.

Процеси и постројења у припреми и пречишћавању воде у процесној индустрији

Третман воде за различите примене у процесној индустрији; пречишћавање отпадних вода у процесној индустрији.

Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, индустрији неметала, за сушење дрвета и др.

Гасна техника

Гориви гасови; технички и медицински гасови; производња и примена.

Моделовање и оптимизација процесних и термоенергетских постројења

Техничка регулатива, стандардизација и систем квалитета  

Програм 

XV Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2018

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, у Београду ће се од 04. до 08. јуна 2018. године одржати XV Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2018.

У оквиру Конвенције биће одржане:

Advanced  Manufacturing  Research,  Practices  and  Opportunities  in Serbia  – Horizon  2020/2030 – INDUSTRY 4. 0. For SMEs

XII Mеђународни ЈУСК конгрес-Пословна изврсност

XLV  Годишња ЈУСК национална конференција – Ка интегрисаним менаџмент системима – са   осам специјалних конференција

XXXII Годишња конференција ЈУСК Научно-техничког комитета (НТК) за фармацију – Квалитет  у фармацији – Будући изазови

XVI  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској   медицини – Стандарди ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини

XIV  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у здравственој заштити (медицина/стоматологија) – QМ модели у здравственој заштити

XIII  Годишња   конференција   ЈУСК   НТК   за   унапређење   квалитета   у   војној   индустрији   – Унапређење квалитета у војној индустрији

XIV  Годишња   конференција   ЈУСК   НТК   за   унапређење   квалитета   у   јавним   услугама   – Унапређење квалитета у јавним услугама

XIV  Међународна конференција ЈУСК НТК за шест сигма – Шта је шест сигма?

 XIV  Годишња конференција ЈУСК НТК за акредитоване лабораторије – Унапређење квалитета – примена и развој

XII  Годишња конференција ЈУСК НТК за Менаџере квалитета – Лидерство и лидери у QМ¬у (ИМС¬у)

За све заинтересоване ауторе радова рок за доставу истих је 25. фебруар 2018. године. Све информације везано за Конвенцију могу се добити у ЈУСК на тел  +381/62/273-711; +381/63/8754-221;+381/63/466-669;  или путем мејла jusk.office@gmail.com, vidosav.majstorovic@sbb.rs

ПРОГРАМ

14. Европска недеља квалитета 2017

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет, a у сарадњи са Машинским факултетом из Београда, Привредном комором Београда и Европском организацијом за квалитет из Брисела, у Београду ће се 23. и 24. новембра 2017. године одржати 14 ЈУСК Европска недеља квалитета 2017 под мотом "Quality for Results".

Главни циљ JUSK ENK 2017 је да  обезбеди међународни форум за  размену знања, искуства,и страживачких резултата и информација о различитим аспектима стања,  развоја и примене QМ-а, IMS-а и пословне стандардизације. JUSK ENK 2017 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте,  истраживања, развоја и примене QМ-а  заснованог на прилазима.
 
ЈУСК Европска недеља квалитета ће се одржати у Привредној комори Београда. Све информације везано за Европску недељу квалитета могу се добити у ЈУСК jusk@eunet.rs
  
Други позив     
 
Детаљан Програм   
 

26. Међународни салон урбанизма

 26. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-15. нoвeмбрa 2017. гoдинe у Нишу. 

Oргaнизaтoр 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje. Реализатор Салона је Удружење урбаниста Србије у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш, Друштвом урбаниста Ниша и градом Нишом. 

Главни пoкрoвитeљи 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Ниш.

Подршку реализацији 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa дала је Инжењерска комора Србије.

26. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  Салон  се  приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo   фoрми  и   сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 02. октобар 2017. године, а рок за достављање радова 25. октобар 2017. године. 

Селекцију приспелих радова за 26. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 26. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864   mailto:urbanist@eunet.rs

Опширније  

Извештај Жирија Салона урбанизма  

Допуна Извештаја  

XXX Сабор геодета Србије

Савез геодета Србије у сарадњи са професионалним институцијама организује у хотелу "Ђердап" у Кладову јубиларни XXX Сабор геодета Србије, од 08 - 10. септембра 2017. године под називом

"САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА У ГЕОДЕЗИЈИ И ГЕОИНФОРМАТИЦИ".

Радни део Сабора обрадиће теме из области законодавства, организације, технологија, дигитализације и образовања у геодетској пракси.

За све учеснике и ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса хотела "Ђердап", као и вожња бродом "Ђердап", посета тврђави и друге активности које су укључене у аранжман.

Програм XXX Сабора геодета Србије можете погледати овде

Са хотелом се можете упознати овде        

За учешће на XXX Сабору геодета Србије потребно је да попуните ову пријаву  и пошаљете на savezgeodetasrbije@gmail.com

Кореспонденцију везану за организацију XXX Сабора обавља секретар СГС-а Милан Арсеновић, моб. +381 63 216 422,е -mail: savezgeodetasrbije@gmail.com   

Детаљније  

 Међународни стручно научни скуп 13 Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а уз подршку GIZ/AMBERO/ICON пројекта, у Вршцу ће се од 01. до 03. јуна 2017. године одржати 13 Летња школа урбанизма.

Скуп се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Вршца.

Теме 13 Летње школе урбанизма:

Скуп се одржава у Хотелу "Србија" у Вршцу. Све информације везано за скуп могу се добити у Удружењу урбаниста Србије тел 011/3247-418, urbanist@eunet.rs

Друго обавештење

Закључци Летње школе урбанизма  

30. Међународни конгрес о процесној индустрији  PROCESING

Јубиларни, 30. Међународни конгрес о процесној индустрији, одржаће се у четвртак и петак 1. и 2. јуна 2017. године у Сава центру у Београду, у организацији Друштва за процесну технику Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС). 

Tематске области

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; технички гасови; прерада угља; црна и обојена металургија и прерада неметалних минерала; индустрија грађевинских материјала; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; дуванска индустрија; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; производња папира и целулозе; текстилна индустрија; гумарска индустрија; производња масти и уља.

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; системи аутоматског управљања; експлоатација и одржавање процесних постројења; примена информационих технологија.

Конструисање процесне опреме; заваривање; израда и монтажа процесне опреме; испитивање методама без разарања; испитивање функционалности и безбедности.

Заштита животне средине, заштита радне средине, рационално коришћење енергије, обновљиви извори енергије.

Топлотне, дифузионе, механичке, хидромеханичке и биохемијске и хемијске операције; апарати и машине; помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање итд.).

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, за сушење дрвета, у индустрији неметала и др.  

Рок за пријаву радова је 01. април 2017. године.

Све информацијe везано за Конгрес могу се добири у СМЕИТС на тел 011/3230041, office@smeits.rs

Програм Конгреса

VII Салон пејзажне архитектуре 

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије у Београду ће се од 31.05.2017. године до 30.06.2017. године одржати VII Салон пејзажне архитектуре.  

Садржај изложбе

На Салону могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или реализовани у последње 3 године (2014-2017 године), под условом да нису већ излагани на претходним салонима пејзажне архитектуре. Учесници могу пријавити више радова, а сваки рад се пријављује посебно.

Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад до 01.04.2017. године. Пријава се доставља у електронском облику на е-mail Салона:salon@upa.org.rs, exhibition@upa.org.rs

Жири може доделити следећа признања Салона:

Велика награда салона – GRAND PRIX Ово признање се додељује раду који то завређује по свом значају и квалитету и то из категорија: реализовани пројекти, планови или студије и истраживања.

Признање по категоријама радова:

Специјално признање жирија

Жири може доделити специјално призање раду који се истиче по неким својим посебним карактеристикама. Жири има право да у одређеним категоријама не додели признање уколико процени да радови својим квалитетом не завређују награду. Исто тако, жири има право да у одређеним категоријама додели и више од једног признања уколико квалитет радова то заслужује.

За додатне информације о Салону можете се обратити члановима Савета Салона: Љиљана Тубић, д.и.п.а. e-mail: ljiljana.t@upa.org.rs Анђелка Јевтовић, д.и.п.а. e-mail: andjelka.j@upa.org.rs 

Салон се одржава у Галерији науке и технике Српске академије наука и уметности у Београду, улица Ђуре Јакшића бр. 2.  

Опширније  

Сајт УПА 

Програм VII Салона пејзажне архитектуре  

VI Конгрес Српског друштва за механику 

Шести Конгрес у организацији Српског друштва за механику одржаће се од 19. до 21. јуна 2017. године на Тари, хотел "Оморика". 

Циљ Конгреса је да окупи научну заједницу која се бави теоријском и примењеном механиком у настојању да олакша размену идеја за теме од заједничког интереса и да служи као платформа за успостављање веза између истраживачких група са комплементарним активностима.

У оквиру Конгреса разматраће се теме из :

Рок за доставу радова и проширених апстраката је 01. март 2017. године. Сви радови ће бити рецензирани до 01. априла 2017. године. Изабрани радови ће бити штампани у часопису "Теоријска и примењена механика".

Прво обавештење

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2017 

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, у Београду ће се од 05. до 07. јуна 2017. године одржати Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2017 под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама".

У оквиру Конвенције биће одржане:

1. 9 Међународна конференција Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches са посебним конференцијом 

2 . 7 Балканска конференција о квалитету "The Balkan as a Region of Quality"  

3. 44-та Годишња национална конференција ЈУСК-а ’’КА ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА’’- са СЕДАМ специјалних конференција

4. 31-ва Годишња конференција НТК за фармацију – "Квалитет у фармацији – будући изазови"

5. 15-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини – "Стандарди серије ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини"

6. 13-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у здравственој заштити – "QМ модели у здравственој заштити"

7. 12-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у војној индустрији– "Унапређење квалитета у војној индустрији"

8. 13-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у јавним услугама – "Унапређење јавних услуга применом QМ модела."

9. 13-та Међународна годишња конференција НТК за Шест sigma – "What is six sigma?"

10. 13-та Годишња конференција НТК за акредитоване лабораторије – "Развој и примена QМ у акредитованим лабораторијама"

11. 11-та Годишња конференција НТК за менаџере квалитета – "Лидерство и лидери у QМ-у." 

За све заинтересоване ауторе радова рок за доставу истих је 25. фебруар 2017. године. Све информације везано за Конвенцију могу се добити у ЈУСК на тел 011/3236-266 или 064/113-5593 или путем мејла jusk@eunet.rs vidosav.majstorovic@sbb.rs. 

Трећи позив

Детаљан програм

25. Међународни салон урбанизма

25. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-12. нoвeмбрa 2016. гoдинe у Сремској Митровици. 

Oргaнизaтoр 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС).  Рeaлизaтoр 25. Мeђунaрoднoг  сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje у  сaрaдњи сa ЈП Дирекција за изградњу града Сремска Митровица и градом Сремска Митровица.

Гeнeрaлни  пoкрoвитeљи 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa  су  Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Сремска Митровица.

Пoкрoвитeљ 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa је Инжењерска комора Србије.

25. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo   фoрми  и   сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 03. октобар 2016. године, а рок за достављање радова 24. октобар 2016. године. 

Селекцију приспелих радова за 25. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 25. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864  mailto:urbanist@eunet.rs

 Обавештење   

 Програм и правила

47. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 

У организацији Друштва за КГХ колективне чланице СМЕИТС у Београду ће се од 30.11. до 02.12.2016. године одржати 47. Међунарoдни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу.

Конгресни програм и изложба су посвећени КГХ струци и низу струка у нераздвојивој вези у пројектовању, градњи, реконструкцији, енергетском унапређењу, коришћењу и одржавању зграда са свим техничким системима, укључујући осветљење, снабдевање електричном енергијом, водовод и канализацију, противпожарну заштиту, управљање енергетском ефикасношћу и свим подсистемима аутоматизације, управљање динамиком енергетског понашања структуре конструкција паметном мрежом на основи моделирањем предвиђајуће контроле, и у целини интегрално управљање снабдевањем и производњом енергије ЕнергијеПлус зграда као и слањем електричне енергије у ЕД мрежу, укључујући притом стручњаке машинства, просторног планирања и урбанизма, архитектуре, грађевинарства, електротехнике и електронике, хидрогеологије и хидрометеорологије, екологије, економије, безбедности, заштите природних и културних ресурса, као и стручњаке IC технологија.

Међународни конгрес о КГХ у петој деценији редовног одржавања биће обележен и јубилејом 45. годишњице часописа Друштва за КГХ Србије.  

Тематске области

Рокови

Слање апстракта рада: 30. јуни 2016. на адресу Организатора. Рок за доставу радова је 15. септембар 2016. Рок за доставу коначне верзија рада је 15. октобар 2016. Рок за достављање ПП презентације 15. новембар 2016.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Друштву за КГХ на тел 011/3230-041, office@smeits.rs

Званични сајт Конгреса 

Дефинитивни Програм Конгреса  

XXIX Сабор геодета Србије 

У организацији Савеза геодета Србије на Копаонику ће 04. и 05. јуна 2016. године бити одржан XXIX Сабор геодета Србије.

Главне теме Сабора су:

Сабор геодета ће бити одржан одмах по завршетку Међународне научне конференције ГЕО 2016.
Пријављивање учесника Сабора се врши до 15. маја 2016. године на мејл savezgeodetasrbije@gmail.com. Контакт особа Милан Арсеновић +38163216422.

Први позив

Упутство за форматирање радова    

12. Летња школа урбанизма 

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода у Јагодини ће се од 17. до 19. маја 2016. године одржати 12. Летња школа урбанизма.

Покровитељи школе су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Град Јагодина и Инжењерска комора Србије.

Теме овогодишње Летње школе урбанизма :

Рок за пријаву радова је 30. март 2016. године, а за доставу коначне верзије рада 28. април 2016. године.

Све информације везано за 12. Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије. Контакт особа Светлана Јаковљевић тел +381/11/3347-418, +381/63/8105-864, +00381/69/1105-864 urbanist@eunet.rs 

Треће обавештење      

Пријава за учешће      

Пријава смештаја                        

29.  Међународни конгрес о процесној индустрији  PROCESING`16

У организацији Друштва за процесну технику при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије у Београду ће се 2. и 3. јуна 2016. године одржати 29. Међународни конгрес о процесној индустрији PROCESING`16. Покровитељи Конгреса су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Машински факултет Универзитета у Београду и Инжењерска комора Србије.

Тематске области

1. Техничка регулатива и систем квалитета

2. Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; технички гасови; прерада угља; црна и обојена металургија и прерада неметалних минерала; индустрија грађевинских материјала; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; дуванска индустрија; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; производња папира и целулозе; текстилна индустрија; гумарска индустрија; производња масти и уља.

3. Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; системи аутоматског управлјања; експлоатација и одржавање процесних постројења; примена информационих технологија.

4. Конструисање, израда, испитивање и монтажа процесне опреме

Конструисање процесне опреме; заваривање; израда и монтажа процесне опреме; испитивање методама без разарања; испитивање функционалности и безбедности.

5. Инжењерство животне средине и одрживи развој

Заштита животне средине, заштита радне средине, рационално коришћење енергије, обновљиви извори енергије.

6. Основне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне, дифузионе, механичке, хидромеханичке и биохемијске и хемијске операције; апарати и машине; помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање итд.).

7. Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, за сушење дрвета, у индустрији неметала и др.  

Рок за пријаву радова је 01. април 2016. године, а достава интегралних верзија прихваћених радова се врши до 06. маја 2016. године. 

Све информације везано за Конгрес се могу добити у Друштву за процесну технику на тел 011/3230‑041, 3031‑696, факс 3231‑372  office@smeits.rs

 Опширније 

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2016    

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, од 31. маја до 03. јуна 2016. године у Београду, ће бити одржана Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2016 под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама"

У оквиру Конвенције ће бити одржани:

1. 11-ти Међународни ЈУСК конгрес - "Пословна изврсност" 

2. 43-ћа годишња Национална конференција ЈУСК-а ’’КА ИНТЕГРИСАНИМ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИМА’’- са седам специјалних конференција

3. 30-та Годишња конференција ЈУСК НТК за фармацију – "Квалитет у фармацији – будући изазови"

4. 14-та  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини –  "Стандарди серије ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини"  

5. 12-та Годишња конференција ЈУСК НТК за Унапређење квалитета у здравственој заштити (медицини/стоматологији)– "QМ модели у здравственој заштити"

6. 11-та Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у  војној индустрији– "Унапређење квалитета у војној индустрији"

7. 12-та Годишња конференција ЈУКС НТК за унапређење квалитета у  јавним услугама –  "Унапређење квалитета у јавним услугама"

8. 12-та Међународна конференција ЈУСК НТК за шест сигма – "Шта је шест сигма?"

9. 12-та Годишња конференција ЈУСК НТК за акредитоване лабораторије - "Унапређење квалитета - примене и развој"

10. 10-та Годишња конференција ЈУСК НТК за менаџере квалитета - "Лидерство и лидери у QM-у (IMS-у)

Главни циљ ЈУСК Конвенције 2016 је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QМ-а, IMS-а и ТQМ-а/пословне изврсности. Конференције ICQ 2016 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QМ-а заснованог на QМ прилазима (QМС/ТQМ/BE/IMS).         

Конвенција ће бити одржана на Машинском факултету, ул. Краљице Марије 16, 11000 Београд, Србија.
Коресподенција – Секретаријат Конвенције: Tel/fax: + 381 11 32  36  266, Mob.: +381 64 113 5 597; +381 64 113 5 593 E - mail:   mailto:jusk@eunet.rs  ili mailto:vidosav.majstorovic@sbb.rs   

Детаљан Програм                                                     

Европска недеља квалитета 2015

У организацији ЈУСК Јединственог удружења Србије за квалитет, а у сарадњи са  Факултетом техничких наука из Новог Сада, БСЦ Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију из Новог Сада, Фондом "Европски послови" АПВ из Новог Сада и и EOQ Европском организацијом за квалитет из Брисела, у Новом Саду ће се 19. и 20. новембра 2015. године одржати Европска недеља квалитета са мотом "Квалитет-Емоција-Инспирација".

У оквиру Европске недеље квалитета биће организоване:

Главни циљ ЈУСК ЕНК 2015 је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене  QM, IMS и пословне стандардизације. 

Достава радова се врши до септембра 2015. године. 

Све информације везано за Европску недељу квалитета могу се добити од Секретаријата ЕНК, контакт особа проф. др Драган Жикић zikic.dragan@gmai.com, jusk@eunet.rs 

Прво обавештење

 24. Међународни Салон урбанизма

24. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  6 - 13. нoвeмбрa 2015. гoдинe у  Нишу,  у галерији "Србија". Свeчaнo oтвaрaњe прeмиjeрнe пoстaвкe Сaлoнa je 6. нoвeмбрa 2015. године.

Oргaнизaтoр 24. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС). Рeaлизaтoр 24. Мeђунaрoднoг  сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe  урбaнистa Србиje у  сaрaдњи сa ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштвом урбаниста Ниша.

Гeнeрaлни  пoкрoвитeљи 24. Мeђунaрoднoг  Сaлoнa урбaнизмa  су  Министaрствo  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Грaд Ниш.

Пoкрoвитeљи 24. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су грaдoви: Бeoгрaд, Нoви Сaд, Крaгуjeвaц, Ужицe, Косовска Митровица  и  Бaњa Лукa.  

24. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Учeсници 24. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa мoгу бити члaнoви УУС  и зaинтeрeсoвaнe oргaнизaциje и пojeдинци  сa  пoдручja  Рeпубликe  Србиje,  кao  и oдгoвaрajућa прoфeсиoнaлнa удружeњa, прeдузeћa и пojeдинци из инoстрaнствa. Предузећа/институције могу пријављивати радове у свим категоријама, а појединци не могу пријављивати радове у првих пет категорија.

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo   фoрми  и   сaдржajу  нису  излaгaни  нa  прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Селекцију приспелих радова за 24. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 24. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864 mailto:urbanist@eunet.rs

 Обавештење

46. Kонгрес и изложба о КГХ

У организацији Друштва за КГХ Србије, колективне чланице СМЕИТС у Београду ће се од 02. до 04.12.2015. године одржати 46. Конгрес и изложба о климатизацији грејању и хлађењу.

Намера организатора је да окупи стручњаке свих специјалности који се баве унапређивањем зграда, вишеструко зависних од енергије. Њихов задатак је да их претворе у самосталне произвођаче енергије за сопствене потребе и постану објекти „нула“ енергије или чак енергије „плус“, уз одржавање здравих и комфорних услова у њима. Примарне теме конгресе ће бити искуства данашњице, примена нових материјала и технологија, као и актуелни научни резултати који том циљу доприносе.

Основне теме Конгреса

Конгрес традиционално прати изложба уређаја, система, апарата, опреме, која се уграђује и користи у грађевинским објектима, као и одговарајућих мерних и контролних инструмената, класичних и најновијих материјала али и најновијих софтверских програма.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Друштву за КГХ на тел 011/3230-041 или путем мејла office@smeits.rs

Официјелни сајт Конгреса  

Програм Конгреса  

 XXVIII Сабор геодета Србије

XXVIII Сабор геодета Србије, у организацији Савеза геодета Србије, одржаће се од 19. до 21. јуна 2015. године, на Борском језеру у хотелу "Језеро".

Радни део посвећен је најновијим изменама Закона о планирању и изградњи и Закона о државном премеру и катастру, као и пројекту "Унапређење управљања непокретностима у Србији", за који је Светска банка одобрила зајам Републици Србији од 44 милиона долара.

За учеснике Сабора и ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса хотела "Језеро", уз могућност факултативних излета: Дубашница, Црни врх, Лазарева пећина.

Заинтересовани за учешће на Сабору геодета треба да попуњену пријаву доставе Савезу геодета Србије на тел/фах 011/32-33-693 или путем мејла savezgeodetasrbije@gmail.com

Све информације везано ѕа сабор геодета могу се добити од вд секретара Савеза г-дина Милана Арсеновића  тел/фах 011/32-33-693, моб + 381 63 216 422. 

Програм Сабора

Опширније

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2015    

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, од 02. до 05. јуна 2015. године у Београду, ће бити одржана Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2015 под мотом "Менаџмент тоталним квалитетом - напредни и интелигентни приступи"

У оквиру Конвенције ће бити одржане следеће Конференције:

1. 8.-ма Међународна конференција – "Менаџмент тоталним квалитетом - напредни и интелигентни приступи" са специјалном конференцијом - 4.-та Специјална конференција – "Произведено у Србији 2015"

2. 6-та Балканска Конференција о квалитету – "Балкан као регион квалитета"

3. 42-га годишња Национална конференција ЈУСК-а ’’КА ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА’’- са шест специјалних конференција

4. 29-та годишња Конференција НТК за Фармацију – "Квалитет у фармацији – будући изазови"

5. 13-та  годишња Конференција НТК за Унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини –  "Стандарди серије ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини"  

6. 11-та Годишња Конференција НТК за Унапређење квалитета у здравственој заштити – "QМ модели у стоматологији"

7. 10-та Годишња Конференција НТК за Унапређење квалитета у  Војној индустрији– "Унапређење квалитета у војној индустрији"

8. 11-та годишња Конференција НТК за Унапређење квалитета у  јавним услугама –  "Унапређење јавних услуга применом QМ модела"

9. 11-та годишња Конференција НТК за акредитоване лабораторије – "Развој и примена QМ у акредитованим лабораторијама" 

Главни циљеви ЈУСК Конвенција 2015 јесу да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QМ-а, IMS-а и ТQМ-а/пословне изврсности. Конференције ICQ 2015 и ТQМ 2015 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QМ-а заснованог на QМ прилазима (QМС/ТQМ/BE/IMS).         

Конвенција ће бити одржана на Машинском факултету, ул. Краљице Марије 16, 11000 Београд, Србија.
Коресподенција – Секретаријат Конвенције: Tel/fax: + 381 11 32  36  266, Mob.: +381 64 113 5 597; +381 64 113 5 593 E - mail:   mailto:jusk@eunet.rs ili mailto:vidosav.majstorovic@sbb.rs          

Детаљније  

Програм ICQ 

Програм TQM

Програм 11-те Годишње националне конференције Научно-техничког Комитета за унапређење квалитета у здравственој заштити – QМ модели у здравственој заштити

 

11. Летња школа урбанизма      

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а у сарадњи са GIZ/AMBERO/ICON пројектом "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији" од 14. до 16. маја 2015. године у Крагујевцу биће одржана 11. Летња школа урбанизма.

Летња школа урбанизма се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србје и Инжењерске коморе Србије.

Теме Летње школе урбанизма

Летња школа урбанизма се одржава у хотелу "Шумарице" у Крагујевцу.

Рок за доставу назива рада и апстракта је 16. март 2015. године, а за доставу интегралне верзије рада 20. април 2015. године.

За све информације везано за Летњу школу урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864 mailto:urbanist@eunet.rs  

ЗАКЉУЧЦИ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА     

VI Салон пејзажне архитектуре 

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије од 04. јуна до 05. јула 2015. године одржаће се, у Галерији науке и технике Српске академије наука и уметности у Београду, VI Салон пејзажне архитектуре.

Садржај изложбе

На Салону могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или релизовани у последње три године (2012-2015. година) под условом да нису већ излагани на претходним салонима пејзажне архитектуре.

Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад до 17.04.2015. године. Пријава се предаје у електронском облику, нарезана на ЦД или слањем на мејл salon@upa.org.rs

 Жири може доделити следећа признања:                                                         

Велика награда Салона - Gran Prix

Признања по категоријама радова

Специјално признање Жирија

Раду који се истиче по неким својим посебним карактеристикама.  

Током Салона су предвиђена предавања и округли столови, као и друге активности о чему ће детаљне информације бити накнадно достављене.  

Селектовани радови

Програм Салона                                  

Конгрес металуршког и инжењерства материјала
Југоисточне Европе  

Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе ће се у организацији Савеза инжењера металургије Србије, Технолошко металуршког факултета из Београда, Српског ливачког друштва, Металуршке академске мреже из земаља Југоситочне Европе, Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Института за хемију, технологију и металургију, Института за нуклеарне науке Винча и Лола института одржати у Београду од 03. до 05. јуна 2015. године.

Теме Конгреса

Рок за подношење пријава радова је 15. фебруар 2015. године.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Секретаријату Конгреса на 011/2686024; 011/2644312, mailto:nebojsa@congrexpo.co.rs  

Официјелни сајт Конгреса

V Конгрес Српског друштва за механику 

Пети Конгрес Српског друштва за механику одржаће се у Аранђеловцу од 15. до 17. јуна 2015. године.

Намера је да се на овом Конгресу прикажу и дискутују најновија достигнућа у различитим областима теоријске и примењене механике. План је да се кроз заједничке активности експерата и млађих истраживача, промовише размена идеја у областима заједничког интересовања, повезивање истраживачких група које могу међусобно да се допуњују, учесници Конгреса охрабре за друге облике сарадње у времену које долази.

У оквиру Конгреса разматраће се теме из:

Рок за пријаву радова је 01. март 2015. године. Изабрани радови ће бити штампани у специјалном издању часописа "Теоријска и примењена механика".
Све информације везано за Конгрес могу се добити у Српском друштву за механику, Кнеза Милоша 9/1, mailto:ssm@mas.bg.ac.rs

Друго обавештење

28. Међународни конгрес о процесном инжењерству
PROCESING`15 

У организацији Савеза  машинских  и електротехничких инжењера и техничара Србије, Друштва за процесну технику 4. и 5. јуна 2015. године у Инђији ће се одржати 25. Међународни конгрес о процесном инжењерству PROCESING`15.

Програм PROCESING`15 обухвата следеће области:

Тематске области

 1. Техничка регулатива и систем квалитета
 2. Процесне технологије
  Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; технички гасови; прерада угља; црна и обојена металургија и прерада неметалних минерала; индустрија грађевинских материјала; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; дуванска индустрија; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; производња папира и целулозе; текстилна индустрија; гумарска индустрија; производња масти и уља
 3. Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења
  Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; системи аутоматског управљања; експлоатација и одржавање процесних постројења; примена информационих технологија.
 4. Конструисање, израда, испитивање и монтажа процесне опреме
  Конструисање процесне опреме; заваривање; израда и монтажа процесне опреме; испитивање методама без разарања; испитивање функционалности и безбедности.
 5. Инжењерство животне средине и одрживи развој.
  Заштита животне средине, заштита радне средине, рационално коришћење енергије,  обновљиви извори енергије.
 6. Основне операције, апарати и машине у  процесној индустрији
  Топлотне, дифузионе, механичке, хидромеханичке и биохемијске и хемијске операције; апарати и машине; помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање итд.).
 7. Сушење и сушаре.
  Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, за сушење дрвета, у индустрији неметала и др.

У оквиру PROCESING`15 одржаће се Округли сто на коме ће се говорити о примени компримованог природног гаса, о мешању горивих гасова, као и о когенерационим постројењима.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у СМЕИТС, Друштво за процесну технику, тел 011/3230-041, office@smeits.rs

Детаљније  

Програм

Европска недеља квалитета 2014 

У организацији ЈУСК Јединственог удружења Србије за квалитет, а у сарадњи са  и EOQ Европском организацијом за квалитет из Брисела, у Новом Саду ће се 18. и 19. новембра 2014. године одржати Европска недеља квалитета са мотом "Квалитетом до победе".

Главни циљ ЈУСК Конвенције 2014 је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QМ-а, IMS-а и ТQМ-а пословне изврсности. Конвенција ЕНК 2014 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QМ-а заснованог на QМ прилазима (QMS/TQM/BE/IMS).

  У оквиру Европске недеље квалитета биће одржане: 

Конвенција ће бити одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6.

Коресподенција – Секретаријат Конвенције: проф. др. Видосав Д. МАЈСТОРОВИЋ тел +381/11/3236-266. моб: +381/64/1135-593, jusk@eunet.rs

Детаљније

23. Међународни салон урбанизма 

У организацији Удружења урбаниста Србије у Београду ће се од 07. до 15. новембра 2014. године 23. Међународни салон урбанизма.

Генерални покровитељи Салона су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Београд.

Салон урбанизма је традиционална манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања и реализација.    

Салон се реализује као редовни са радовима у оквиру следећих категорија у чијем су саставу и инострани радови

Рок за пријаву радова за учешће на Салону је 03. октобар 2014. године а за доставу 21. октобар 2014. године.

Све информацијe везано за Салон могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, на тел 011/3347-418, 063/8105-864 или на mailto:urbanist@eunet.rs

Опширније  

45. Конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу  

У организацији Друштва за грејање, хлађење и климатизацију при Савезу машинских инжењера и техничара Србије у Београду ће се од 03. до 05. децембра 2014. године одржати 45. Конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу.

Овогодишњи скуп је планиран да буде у духу тема које данас обухватају актуелне задатке светске енергетике и очувања животног простора и да окупи све профиле учесника у градњи зграда и њиховом енергетском опремању: енергетичаре, архитекте као и грађевинце који уједињеним напорима стварају објекте, посебно оне који у будућности треба да буду нула енергије. Руководећи се наглашеним потребама за сарадњом свих учесника у пројектовању и грађењу зграда, први пут су у Организационом одбору и представници архитеката.

ОСНОВНЕ ТЕМЕ КОНГРЕСА