Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

KОНФЕРЕНЦИЈЕ           

16. Међународна конференција
"Заштита на раду-приоритет у пословању"

У организацији Савеза заштите на раду Србије и Здружение за безбедност при работа 28-ми април, Северна Македонија, у Охриду ће од 09. до 12. октобра 2019. године, бити одржана 16. Међународна конференција "Заштита на раду - приоритет у пословању".

Главни циљ Конференције је унапређење знања и учвршћивање струке заштите на раду.

Коорганизатори Конференције су Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду, Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу, Факултет природно техничких наука Универзитет "Гоце Делчев" Штип.

Конференција се одржава у Хотелу "Bellevue - Metropol Lake Resort“ Охрид.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу заштите на раду Србије путем телефона на бројеве 063/502136 и 063/1028711, или е-маила оfficesavezznrs@gmail.com 

Позив 

IX Међународна конференција УГАЉ 2019.

У организацији Савеза инжењера рударства и геологије Србије, Југословенски комитет за површинску експлоатацију, Ring Deutscher Bergingenieure Немачка, Електропривреде Србије, Огрнанак РБ Колубара, Огранак ТЕ-КО Костолац на Златибору у Хотелу "Палисад" ће од 23. до 26. октобра 2019. године бити одржана IX Међународна конференција УГАЉ 2019.

Тематика Конференције

   У оквиру Конференције биће одржан Округли сто на тему "Изазови одрживог развоја експлоатације угља".
   Предвиђено је и одржавање изложбе производног програма, опреме и информационо комуникационих решења домаћих и иностраних произвођача.
   Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел 011/3347-155, 011/3347-157 ugalj2019@jukom.org.rs

   Детаљније    

7. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при СМЕИТС у Београду ће 17. и 18. октобра 2019. године бити одржана 7. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Конференција ће бити посвећена следећим циљевима: смањењу емисије гасова стаклене баште, проучавању, промовисању и најширој примени обновљивих извора електричне енергије (ОИЕЕ), очувању природних ресурса, енергетској ефикасности и смањењу потрошње електричне енергије из фосилних горива.

 

Теме Конференције

Животна средина, одрживост и политика

 •  Утицај на животну средину, климатске
   промене и одрживи развој
 •  Економски аспекти
 • Трендови: прошлост, садашњост, будућност
 •  Планирање и одрживост
 • Тржиште електричне енергије из
   обновљивих извора
 • Законска регулатива и стандардизација
 • Очување природних ресурса?

Енергетски извори и складиштење енергије

 • Енергија из биомасе, чврстог отпада и биогаса
 • Геотермална енергија
 • Хидроенергија
 • Енергија ветра
 • Енергија сунца
 • Термоелектрични системи
 • Системи за складиштење енергије
 • Нови материјали и нове технологије у  области ОИЕ
 • Паметно управљање електричном енергијом

Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ

 • Индустрија
 • Комунални објекти
 • Домаћинства
 • Стамбена изградња
 • Пољопривреда
 • Енергетски ефикасни потрошачи
 

Апликације и услуге

 • Индустрија
 • Објекти у урбаној и руралној средини
 • Соларне хибридне микромреже
 • Комунални објекти
 • Пољопривреда
 • Електроенергетски системи
 • Транспорт

Рок за пријаву радова је 1. мај 2019. године а за доставу финалних верзија прихваћених радова 1. јул 2019. године.

Детаљније

Прелиминарни Програм  

21. Међународна конференција YUCORR 2019.

У организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала на Тари ће се до 17. до 20. септембра 2019. године одржати 21. Конференција YUCORR.

Основни циљ Конференције је размена најновијих информација и резултата истраживања између инжењера који се баве проблемима корозије и заштите различитих врста материјала, као и заштитом животне средине и алтернативним облицима конверзије енергије.

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Рок за пријаву радова је 25. август 2019. године. 

Све информације везано за Конференцију могу се добити на yucorr@sitzam.org.rs

Опширније  

Програм Конференције  

IV Међународна ГДП конференција "Дистрибуција лекова и медицинских средстава-нове могућности у фармацеутском пословању"

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Београду ће 12. априла 2019. године бити одржана IV Међународна ГДП конференцијa "Дистрибуција лекова и медицинских средстава-нове могућности у фармацеутском пословању".   

Глобализација, проблеми са фалсификовањем и очекивања у погледу складиштења лекова и медицинских средстава, транспорта као и у погледу хладног ланца, усмерава фармацеутску индустрију, дистрибутере као и малопродају да унапреде своје досадашње праксе.

Компаније морају да повећају напоре и активности валидације, као један од предуслова за сигурно складиштење и транспорт својих лекова и медицинских средстава преко граничних прелаза и кроз различите климатске услове.

Европске директиве, водичи и смернице, као и национални прописи и иницијативе регулаторних органа земаља, развијају и дефинишу очекивања и захтеве кроз Добру произвођачку праксу (ГМП) и Добру дистрибутивну праксу (ГДП) које су међусобно тесно повезане. 

 Теме Конференције

Панел: Како обезбедити "хладни ланац" у апотекама.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Агенцији за консалтинг и едукацију тел 063/843-9466 akefarmed@gmail.com 

Опширније  

II Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије у Београду ће 16. и 17. маја 2019. године бити одржана Конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији". 

Суорганизатори Конференције су Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет Београд, Технолошки факултет Лесковац, Техничко-технолошки факултет Штип, Македонија и Друштво за роботику Босне и Херцеговине.

Циљ конференције је да се кроз разматрања актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања из области текстилних технологија, примененом савремених достигнућа и решења научно-истраживачког и развојног рада побољша пословање предузећа текстилне индустрије.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

1.  ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

   2.  ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И МОДНИ ДИЗАЈН

3. МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ

4.  ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ТЕКСТИЛНОЈ  ИНДУСТРИЈИ

   Пријава реферата се подноси до 20. фебруара 2019. године. Све информације везано за  Конференцију    могу се добити у СИТТС на тел 064/1503-053, casopistekstilnaindustrija@gmail.com
   saveztekstilacasrbije@gmail.com
  

Друго саопштење

Програм Конференције  

XI  Научно - стручна конференција са међународним учешћем  "Бесправна градња, легализација, заштита урбаних средина, простора, ресурса, историјског и културног наслеђа и животне средине"

Удружење инжењера Београда у оквиру обележавања великог јубилеја 60 година постојања организује Научно-стручну конференцију са међународним учешћем "Бесправна градња, легализација, заштита урбаних средина, простора, ресурса, историјског и културног наслеђа и животне средине".

Конференција ће бити одржана 31. маја 2019. године у Дому инжењера "Никола Тесла".

Тематске области Конференције:

Постојеће стање и спровођење прописа 

Проблематика прогнозе и аспекти заштите

Проблематика спровођења планске и пројектне документације

Предлози за унапређење

Млади истраживачи 

Рок за пријаву радова - доставу апстракта рада  је 20. јануар 2019. године. Пријава се врши на мејл uib_beograd@ptt.rs, vesnazlatanovic@yahoo.com 

Саопштење са Програмом   

48. Међународна конференција "ВОДА 2019"

У организацији Српског друштва за заштиту вода на Златибору ће од 4. до 6. јуна 2019. године бити одржана 48. Међународна конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2019".

Конференција се одржава у сарадњи са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" и ЈКП "Златибор- Чајетина" Чајетина. 

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада, као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода. 

Теме Конференције

Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

Квалитет вода и процеси у природним водама

Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља

Све информације, везано за Конференцију, могу се добити у Српском друштву за заштиту вода, Кнеза  Милоша 9/1, тел 011/3231-630, office@sdzv.org.rs   

Финални програм

Пријава учешћа
Пријава смештаја

X Научно стручна конференција са међународним учешћем "Планирање, интереси, заштита простора и животне средине"

У организацији Удружења инжењера Београда, у Београду ће се 14. децембра 2018. године одржати X Научно стручна конференција са међународним учешћем "Планирање, интереси, заштита простора и животне срединe".

Мотив одржавања научно стручне конференције је актуелно стање у области планирања полазећи од тога да је планирање простора угрожено све већим учешћем приватног и корпоративног интереса и да поред њиховог учешћа у давању упутства и налога носиоцима израде планова, постоји и велико учешће одговарајућих органа на локалном и републичком нивоу. Важно је рећи и да се често не примењује економија у планирању, да се не поштују предлози стручних решења носиоца израде планова и да се гасе институције на свим нивоима које се баве планирањем простора, тако да је општи утисак да се органи у администрацијама на свим новоима баве планирањем простора.

Циљ ове конференције је да се укаже да је планирање, пројектовање и изградња објеката првенствено до јавног интереса у великој опасности да је у већини случајева угрожен просторни и културни идентитет, природни простор, ресурси, будући развој и друго. Циљ је да се дају предлози за унапређење стања првенствено у области образовања кадрова, надлежних институција, повећа учешћа јавности, прописа, технологија, материјала, локалне самоуправе НВО у унапређењу стања. 

Тематске области

Конференција се одржава у Београду, у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

Све информације, везано за Конференцију, могу се добити у Удружењу инжењера Београда на  мејл uib_beograd@ptt.rs, vesnazlatanovic@yahoo.com 

Саопштење са Програмом

Пријава      

XIII Међународна конференција о површинској експлоатацији
ОМЦ 2018

У организацији Савеза инжењера рударства и геологије Србије, Југословенски комитет за површинску експлоатацију, а у сарадњи са Ring Deutscher Bergingenieure, Немачка, Електропривредом Србије, ПД РБ Колубара и ПД ТЕ-КО Костолац, на Златибору ће од 17. до 20 октобра 2018. године, бити одржана XIII Међународна конференција о површинској експлоатацији ОМЦ 2018.

Тематика Конференције:

Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел: 011/3347-155, 3347-157 omc2018@jukom.org.rs

Друго саопштење       

6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије 

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при СМЕИТС у Београду ће 11. и 12. октобра 2018. године бити одржана 6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Циљеви Конференције су: Промовисање научних идеја и резултата истраживања, развоја и коришћења ОИЕЕ; Унапређење технологија за коришћење ОИЕЕ као основних или допунских извора електричне енергије; Информисање и образовање јавности о предностима и могућностима коришћења ОИЕЕ; Промовисање локалних и глобалних интереса у примени ОИЕЕ; Промовисање рационалне употребе потрошача електричне енергије са циљем смањивања њихове потрошње и постизања веће енергетске ефикасности; Афирмација ОИЕЕ као одрживих извора електричне енергије; Предлагање решења примерена економској моћи и будућем развоју.

Теме Конференције

 1. Економски аспекти 
 2. Трендови: прошлост, садашњост, будућност
 3. Планирање и одрживост 
 4. Законска регулатива и стандардизација 
 1. Енергија из биомасе, чврстог отпада и биогаса
 2. Геотермална енергија 
 3. Хидроенергија
 4. Енергија ветра  
 5. Енергија сунца 
 6. Термоелектрични системи 
 7. Системи за складиштење енергије
 8. Нови материјали и нове технологије у области ОИЕ 
 • Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ
 1. Индустрија 
 2. Комунални објекти 
 3. Домаћинства 
 4. Стамбена изградња 
 5. Пољопривреда 
 • Апликације и услуге
 1. Индустрија 
 2. Објекти у урбаној и руралној средини 
 3. Комунални објекти 
 4. Пољопривреда 
 5. Електроенергетски системи 
 6. Транспорт
Пријава радова се врши до 01. јула 2018. године Све информације везано за Конференцију могу се добити у СМЕИТС тел 011/3230-041
 
Прелиминарни програм Конференције  
 

Одржана Конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

Конференција са међународним учешћем, под називом “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији” коју су заједно организовали Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет у Београду, Универзитета у Београду и Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитета у Нишу, успешно је одржана 18. маја 2018. године у Београду, у свечаној сали Дома инжењера и техничара Србије.

Конференција је одржана поводом обележавања 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије и обележавања 65 година постојања Савеза инжењера и техничара тесктилаца Србије и 65 година непрекидног излажења часописа „Текстилна индустрија“.

Министарство просвете науке и технолошког развоја препознало значај ове Конференције, те је Конференције подржана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Циљ ове Конференције био је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту. 

Конференција је окупила еминентне научнике и стручњаке са Балкана и других земаља, запослене на факултетима, високим текстилним струковним школама и институтима, као и све оне стручњаке у земљи и иностранству који се у оквиру свог рада баве проблематиком која је дефинисана овим научно-стручним скупом.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема: 

Програм Конференције обухватио је 45 радова, уз укупно 106 учесника из 13 земаља: Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Индије, Италије, Македоније, Португала, Румуније, Србије, Словеније, Турске, Украјине и Шпаније. 

Одређен број радова домаћих аутора, који су презентовани на Конференцији, представљају резултате истраживања на бројним пројектима из области фундаменталних истраживања и пројектима технолошког развоја, који су финансирани од Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Приликом свечаног отварарања Конференције и обележавања јубилеја, додељене су Повеље институцијама и појединцима који су дали допринос у раду Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије у протеклом периоду а међу којима су:

Конференција је, између осталог, била и одлична прилика за успостављање научне, образовне и привредне сарадње наше земље са иностранством.

 

III ГДП конференција "Добра дистрибутивна пракса-од прописа до праксе"

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет, у Београду ће се 20 априла 2018. године, одржати трећа ГДП конференција "Добра дистрибутивна пракса-од прописа до праксе".

Примена смерница добре праксе у дистрибуцији лекова има задатак да лекови високог квалитета, произведени у складу са принципима добре произвођачке праксе, остану непромењеног квалитета у дистрибутивном ланцу и као такви уруче пацијентима.

Циљ Конференције је упознавање са досадашњим искуствима у имплементацији Смерница Добре праксе у дистрибуцији лекова. Дискусија кроз примере из праксе и могућа решења.

Конференција је намењена свима који су укључени у процесе складиштења, транспорта и дистрибутивне активности као и контролу ових активности.

Теме Конференције

  Детаљније

  Друго обавештење    

20. Јубиларна конференција YUCORR 

У организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала на Тари ће се до 21. до 24. маја 2018. године одржати 20 Јубиларна конференција YUCORR .

Конференција ће се одржати под слоганом "Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине".                  

Основни циљ Конференмције је размена најновијих информација и резултата истраживања између инжењера који се баве проблемима корозије и заштите различитих врста материјала, као и заштитом животне средине и алтернативним облицима конверзије енергије.

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Рок за пријаву радова је 29. април 2018. године. 

Све информације везано за Конференцију могу се добити на yucorr@sitzam.org.rs

Програм Конференције

Meђународна научна конференција "Зелена економија и заштита животне средине" 

У организацији Научно – стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA у Београду ће се од 22. до 25. априла 2018. године одржати Међународна конференција "Зелена економија и заштита животне средине".  Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије. Суорганизатори конференције су АЛФА БК Универзитет, Институт "Петар Карић", Београд, Београдска  банкарска академија, Београд,   Институт економских наука, Београд, Географски факултет, Београд,  Универзитет „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА,“  Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије,  Привредна комора Београда,   Bulgarian National Union of Scientists - Ruse, Bulgariа,  University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria,  Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria,   Balkan Environmental Association. 

Међународна конференција "Зелена економија и заштита животне средине" намењена је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, привницима, инжењерима, хемичарима, технолозима, социолозима, наставницима, метеоролозима, инспек­торима  и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ   

Пријава радова се врши до 20. марта 2018. године на E-mail: ecologica@mts.rs    

Све информације везано за конференцију могу се добити Научно – стручном друштву за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA тел. 064/38 000 80 или 011/3244 248.  

Програм Конференције

47. Међународна конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2018"

У организацији Српског друштва за заштиту вода и Института за водопривреду "Јарослав Черни" а у сарадњи са ЈКП "Напредак" из Сокобање, у Сокобањи ће од 12. до 14. јуна 2018. године бити одржана 47 Међународна конференција о коришћењу и заштити вода "Вода 2018" .

Теме Конференције

 Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

Квалитет вода и процеси у природним водама

Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља

Рок за пријаву радова је 22.02.2018. године. Финалне верзије радова се достављају до 20.04.2018.године. Све информације везано за Конференцију могу се добити у Српском друштву за заштиту вода, Кнеза Милоша 9/1, соба 122, 11000 Београд, тел. 011/3231-630 office@sdzv.org.rs

Друго обавештење и прелиминарни Програм Конференције

Пријава учешћа

  Пријава смештаја

 

Конференција са међународним учешћем "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији" 

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, а поводом обележавања три значајна јубилеја: 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије, 65 година постојања Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије и 65 година непрекидног излажења часописа "Текстилна индустрија" 18. маја 2018. године у Београду ће се одржати Конференција са међународним учешћем "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

1.  Текстил и текстилне технологије

2.  Дизајн текстила

3.  Менаџмент и маркетинг у текстилној индустрији

4.   Екологија и одрживи развој у текстилној индустрији

Пријава реферата и саопштења са насловом и кратким садржајем (до 100 речи) на српском и енглеском језику, подноси се до 20 марта 2018. године. Уз пријаву обавезно се достављају подаци о аутору: адреса, телефон, факс, е-маил. Прихваћене радове обима до 6 страна са прилозима, треба доставити организатору у штампаној верзији и у електронској верзији на е-маил: најкасније до 20 априла 2018. године. 

Све додатне информације везано ѕа Конференцију могу се добити путем телефона 064/1503-053 или мејла casopistekstilnaindustrija@gmail.com saveztekstilacasrbije@gmail.com  

Програм Конференције 

14. Међународна конференција
"Заштита на раду-пут успешног пословања"

У огранизацији Савеза заштите на раду Србије, а у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Факултетом заштите на раду из Ниша и Машинским факултетом, Универзитета Кирило и Методије из Скопља, на Дивчибарама ће од 04. до 07. октобра 2017. године бити одржана 14 Међународна конференција "Заштита на раду-пут успешног пословања".

Заинтересовани аутори радова који су ангажовани у области заштите на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, своје радове треба да доставе најкасније до 10. септембра 2017. године. Достава радова се врши на следеће е-маил адресе:

Прихваћени радови ће бити публиковани у Зборнику радова са Конференције.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу заштите на раду Србије officesavezznrs@gmail.com, 066/953-7973, 063/502-136. 

Конференција се одржава у Хотелу "Дивчибаре" на Дивчибарама.

Треће обавештење

Програм 

Закључци Конференције 

Агробизнис конференција 2017 "За корак испред у агробизнису 2017"

У организацији Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије и IAAS The International Association of Students in Agricultural and Related Sciences у Београду ће се 21. априла 2017. године одржати Агробизнис конференција 2017 на тему "За корак испред у агробизнису 2017".

Програм Конференције

09:00-09:45 Регистрација учесника и говорника

09:45 – 10:00 Отварање Конференције

10:00 - 10:45 Марија С. Тодоровић, Southheast University, Nanjing, Kina, VEA-INVI. Ltd. Beograd, члан AИНС, НДС и КГХ, Fellow-WAAS, -ASHRAE, - REHVA, Ed. Board Member of Int. Journal on Global Warming, Advisory Committee member – Conservation Science and Cultural Heritage – Historical Thenical Journal: Мултидисциплинарни истраживачко развојни прилаз рурбаном развоју отпорном на климатске промене енергетски ефикасним коришћењем обновљивих извора енергије

11:00 – 11:45 Станко Опарница, Al Rawafed Serbia: Прецизна пољопривреда – примена и искуства

12:00 – 12:45 Милан Доброта,  Logit soluitions: Како су дронови унапредили пољопривреду?

13:00 – 14:00 Пауза

14:00 – 14:45 Невена Врачар, BioSense Institute: European Center of Excellence

15:00 – 15:45 Владимир Бабић, ECO AGRI: Иновације у органској пољопривреди и маркетингу органских производа

16:00 – 16:45 Вук Ђукић, South central Ventures: Start up-ovi у пољоипривреди.

Конференција се одржава у Привредној комори Србије, сала 1, Ресавска 15, Београд.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у СПИТС на тел: 011/3230-119.

Обавештење

 19 YUCORR

Традиционална конференција 19 YUCORR ће се, у организацији Удружења Србије за корозију и заштиту материјала УИСКОЗАМ, одржати од 12. до 15. септембра 2017. године на Тари. 

Основни циљ Конференције је размена најновијих информација и резултата истраживања између истраживача и  инжењера који се баве проблемима корозије и заштите различитих врста материјала, као и заштитом животне средине, хемијом хране и аплтернативним облицима конверзије енергије.

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Све информације везано за Конференцију могу се добити у УИСКОЗАМ на тел 011/3230-028 или на sitzams@eunet.rs

 Опширније

 5. Међународна конференција о обновљивим изворима енергије

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при СМЕИТС у Београду ће се 12. и 13. октобра 2017. године одржати 5 Међународна конференција о обновљивим изворима енергије.   

Циљеви Конференције

Теме Конференције

Животна средина, одрживост и политика

Енергетски извори и складиштење енергије

Апликације и услуге

Рок за пријаву радова је 01. мај 2017. године. Све информације везано за Конференцију могу се добити у Друштву за обновљиве изворе електричне енергије Кнеза Милоша 7а/2, 11000 Београд, тел. 011/3230 041, 3031 696, тел./факс 3231 372

  Опширније 

Прелиминарни Програм    

 IX Научно стручна конференција са међународним учешћем "Саобраћајни и инфраструктурни системи, природни ресурси и еколошки аспекти заштите животне средине"

У организацији Удружења инжењера Београда, 26. маја 2017. године биће одржана IX Научно стручна конференција са међународним учешћем "Саобраћајни и инфраструктурни системи, природни ресурси и еколошки аспекти заштите животне средине".

Теме Конференције

Прва тематска област: Планирање, пројектовање, изградња, примери из праксе (анализа, спровођење прописа, последице, прогнозе)

Друга тематска област: Аспекти заштите ресурса и простора

Трећа тематска област: Образовање, технологије, учешће јавности, организација институција - предлози за унапређење стања у области

Четврта тематска област: Млади истраживачи

Рок за пријаву апстраката је 25. јануар 2017. године.  Све информације везано за Конференцију могу се добити у Удружењу инжењера Београда тел: 064/3390-578, uib_beograd@ptt.rs, vesnazlatanovic@yahoo.com  

Конференција ће бити одржана у Београду, Дом инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.      

Друго саопштење

Пријава

46. Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2017"

У организацији Српског друштва за заштиту вода и Института за водопривреду "Јарослав Черни", а у сарадњи са ЈКП "Други октобар" из Вршца, у Вршцу ће од 6. до 8. јуна 2017. године бити одржана 46 Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2017".

Теме Конференције

Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

Квалитет вода и процеси у природним водама

Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља

Рок за пријаву радова је 20.02.2017. године. Финалне верѕије прихваћених радова треба да буду достављене до 18.04.2017. године. 

Све информације везано за Конференцију могу се добити у  Српском друштву за заштиту вода, Кнеза Милоша 9/1, тел 011/3231-630, office@sdzv.org.rs   

Друго обавештење

Финални програм Конференције  

13. Национална конференција са међународним учешћем 
 "Унапређење система заштите на раду" 

У организацији Савеза заштите на раду Србије, Факултета техничких наука из Новог Сада, Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Факултета заштите на раду из Ниша, на Тари ће се од 27. до 30. октобра 2016. године одржати 13. Национална конференција са међународним учешћем "Унапређење система заштите на раду".

Тематске области Конференције бити подељене у групе по секцијама. 

Секције

Заштита на раду

Оспособљавање и образовање кадрова и улога стручних установа у унапрeђењу система заштите на раду

Улога организације рада у процесу управљањаризицима заштита животне средине

Управљање ризицима у ванредним ситуацијама

Медицина рада у систему заштите на раду

Судска пракса у случајевима тешких и смртних повреда

Осигурање у случају повреда на раду код професионалних оболења и оболења у вези са радом

Лична заштитна средста и опрема – стање и положај на тржишту.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу заштите на раду Србије, контакт особе Драгана Латас тел: 066/953-7973 и Александар Милошевић тел: 065/850-9122.

Друго обавештење

Међународна научна конференција ГЕО 2016 

Савез геодета Србије организовао је Међународну научну конференцију ГЕО 2016, под називом "ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА И ОБРАЗОВАЊЕ У ГЕОДЕЗИЈИ И ГЕОИНФОРМАТИЦИ", у сарадњи са научним и образовним институцијама: Универзитет у Београду – Грађевински факултет и Висока грађевинско геодетска школа у Београду, у периоду од  02. до 03. јуна 2016. године на Копаонику.  

Теме научне Конференције биле су:  

Радови излагани на Конференцији публиковани су у Зборнику радова Међународне научне конференције ГЕО 2016, на енглеском језику, који су подељени у три области:  

У поглављу Радови по позиву публиковано је 8 радова који су у области тема научне Конференције. У поглављу Професионална пракса у Геодезији и Геоинформатици публиковано је 10 радова а у поглављу Образовање у Геодезији и Геоинформатици публиковано је 3 рада. Укупно је публиковано 12 радова аутора из иностранства и 9 радова аутора из Србије. 

Издање Зборника радова Међународне научне конференције ГЕО 2016 помогнуто је од стране Савеза геодета Србије, Савеза инжењера и техничара Србије, Инжењерске коморе Србије и Инжењерске академије Србије.

Уредник Зборника радова
 ГЕО 2016
Проф. др Иван Алексић  

4. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије 

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, у Београду ће 17. и 18 октобра 2016. године бити одржана 4. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Програмски покровитељи конференције су Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Електротехнички факултет Београд, Технолошко металуршки факултет, Београд, Институт за хемијско технолошка истраживања, Београд, Институт техничких наука САНУ, Београд.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ  

ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
Животна средина, одрживост и политика 
 • Утицај на животну средину, климатске промене и одрживи развој
 • Економски аспекти
 • Трендови: прошлост, садашњост, будућност
 • Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ
 • Планирање и одрживост
 • Законска регулатива и стандардизација 
 • Енергетски извори и складиштење енергије 
Енергија из биомасе, чврстог отпада и биогаса 
 • Геотермална енергије 
 • Хидроенергија 
 • Енергија ветра 
 • Енергија сунца
 • Термоелектрични системи
 • Горивне ћелије
 • Системи за складиштење енергије
 • Нови материјали и нове технологије у ОИЕ 
Апликације и услуге 
 • Индустрија
 • Објекти у урбаној и руралној средини
 • Комунални објекти
 • Пољопривреда
 • Електрична енергија
 • Транспорт 
Рок за пријаву радова је 01. мај 2016. године, а за доставу финалне верзије радова 01. јул 2016. године.
Све информације везано за Конференцију се могу добити у Друштву за обновљиве изворе електричне енергије на тел 011/3230‑041, 3031‑696, факс 3231‑372, office@smeits.rs          
Опширније 
 
Прелиминарни Програм Конференције   
 

45. Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА  2016"

У организацији Српског друштва за заштиту вода, а у сарадњи са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" из Београда, на Златибору ће се од 15. до 17. јуна 2016. године одржати 45. Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2016".

Теме Конференције

Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

Квалитет вода и процеси у природним водама

Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља

Све информације, везано за Конференцију, могу се добити у Српском друштву за заштиту вода, Кнеза  Милоша 9/1, тел 011/3231-630, office@sdzv.org.rs  
 
Друго обавештење и финални Програм
Пријава учешћа 

 

 Међународна конференција XVIII YUCORR 2016

У  организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала - УИСКОЗАМ и Института за хемију, технологију и металургију Београд, а под покровитељством Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, на Тари ће се, хотел "Оморика" од 12. до 15. априла 2016. године одржати XVIII  Међународна конференција YUCORR 2016.

Тема овогодишњег YUCORR је "Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине".

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Све информације везано за Конференцију могу се добити у УИСКОЗАМ на тел 011/3230-028 или на  sitzams@eunet.rs  

Програм Конференције  

VIII Научно стручна конференција са међународним учешћем "Закони и прописи у свету и код нас у области планирања, уређења, изградње и заштите простора" 

У организацији Удружења инжењера Београда, у Београду ће се 27. маја 2016. године, одржати VIII Научно стручна конференција са међународним учешћем "Закони и прописи у свету и код нас у области планирања, уређења, изградње и заштите простора".

Тематске области:

Прва  тематска област: ПРАВНИ, ДРУШТВЕНИ, ЕКОНОМСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ

 Друга тематска област: АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ И ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
 • Просторни
 • Еколошки
 • Енергетски
 • Геолошки
 • Хидрогеолошки
 • Инфраструктурни
 • Управљање одрживим развојем  

Трећа  тематска област: ЕДУКАЦИЈА, УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ, НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ

 Четврта тематска област: МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ

Конференција ће бити одржана у Дому инжењера "Николе Тесла", Кнеза Милоша 9/3, Београд. Иста је уврштена у у Програм перманентне едукације ѕа чланове Инжењерске коморе Србије и бодује се са 10 бодова за предаваче, односно 5 бодова за учесникe Конференције. 

Све потребне информације могу се добити на тел 064/3390-578 проф. др Весна Златановић Томашевић и на  uib_beograd@ptt.rs  vesnazlatanovic@yahoo.com 

Друго обавештење    

Пријава                                                

Национална конференција са међународним учешћем  
"Унапређење система заштите на раду"

У организацији Савеза заштите на раду Војводине, Факултета техничких наука из Новог Сада, Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Факултета заштите на раду из Ниша и Удружења за безбедност на раду "28. април" из Македоније, на Тари ће се од 7. до 10. октобра 2015. године одржати Национална конференција са међународним учешћем "Унапређење система заштите на раду".

Покровитељи Конференције су: Министарство просвете и науке и технолошког развоја Републике Србије, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова АП Војводина.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

У оквиру Конференције биће одржан и Округли сто на тему: "Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа и њихова усаглашеност са осталом законском регулативом".

Комплетан рад, написан према упутству за писање радова, треба доставити електронском поштом до 10. 09. 2015. године на е ‐mail: ljiljana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs  или miodrags@uns.ac.rs

Пријављивање за смештај врши се искључиво преко Савеза заштите на раду Војводине до 01.10.2014. на телефоне 021/526‐648 и 066/953‐79‐73 или e‐mail: savez.znrvoj@sezampro.rs

Прво обавештење

III Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије 

У организацији Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, Друштва за обновљиве изворе електричне енергије, у Београду ће се у 15. и 16. октобра 2015. године, одржати  III Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Циљеви Конференције

Теме Конференције

Рок за пријаву радова је 10. јун 2015. године. Интегралне верзије прихваћених радова треба да се доставе организатору Конференције до 01. септембра 2015. године.

Детаљне информације везано за Конференцију могу се добити код организатора на тел 011/3230-041, office@smeits.rs

Прелиминарни Програм         

 VII Научно-стручна конференција са међународним учешћем
"Глобализација, климатске промене и еколошки аспекти заштите простора у урбаним системима"

У организацији Удружења инжењера Београда, у Београду ће се 21. маја 2015. године, одржати  VII Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Глобализација, климатске промене и еколошки аспекти заштите простора у урбаним системима". Конференција се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3 Београд.

Тематске области:              

Прва тематска област: ЗАКОНОДАВНИ, ДРУШТВЕНИ, ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

 Друга тематска област: АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

  Трећа тематска област: ЕДУКАЦИЈА, УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И ПРИМЕРИ  ИЗ ПРАКСЕ

  Четврта тематска област: МЛАДИ  ИСТРАЖИВАЧИ

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Удружењу инжењера Београда на  011/3241-456 uib_beograd@ptt.rs  

Друго саопштење  

Пријава

44. Kонференција о коришћењу и заштити вода
ВОДА 2015 

У организацији Српског друштва за заштиту вода, а у сарадњи са Институтом за водопривредом "Јарослав Черни", на Копаонику се од 09. до 11. јуна 2015. године одржава 44 Конференција о коришћењу и заштити вода ВОДА 2015.

Теме Конференције:

Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

Квалитет вода и процеси у природним водама

Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Српском друштву за заштиту вода, тел 011/3231-630, office@sdzv.org.rs

Друго обавештење и прелиминарни програм Конференције

Пријава учешћа         

11. Национална конференција са међународним учешћем
"Унапређење система заштите на раду" 

Савез заштите на раду Војводине, у сарадњи са Департманом за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Факултета техничких наука у Новом Саду и Удружењем за безбедност на раду "28. април" из Македоније, организује 11. Националну конференцију са међународним учешћем "Унапређење система заштите на раду", која ће се одржати од 15. до 18. октобра 2014. године у Пролом Бањи, хотел "Радан".              

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова АП Војводина. 

Тематске области

У оквиру Конференције биће одржан и Округли сто на тему "Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа и њихова усаглашеност са осталом законском регулативом."

Рок за доставу коначне верзије рада је 10.09.2014. године на мејл suzana.savic@znrfak.ni.ac.rs   или miodrags@uns.ac.rs  

Друго обавештење                         

XVI Међународна конференција YUCORR 2014         

У  организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала - УИСКОЗАМ и Института за хемију, технологију и металургију Београд, а под покровитељством Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, на Тари ће се од 27. до 30. маја 2014. године одржати XVI Међународна конференција YUCORR 2014.

Тема овогодишњег YUCORR  је "Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине".

Конференцију су подржале и спонзорисале и Европска федерација за корозију и Међународно друштво за електрохемију. Организатори су позвали седам истакнутих предавача, који ће на пленарним предавањима изложити нова сазнања о актуелним темама из области корозије, заштите материјала и заштите животне средине.

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Све информације везано за Конференцију могу се добити у УИСКОЗАМ на тел 011/3230-028 или на sitzams@eunet.rs

Програм Конференције

Детаљније

Организациони одбор Конференције XVI YUCORR објављује померање датума одржавања Конференције на 23-26. јун 2014. због ванредне ситуације у земљи проузроковане елементарним непогодама.

Све даље информације биће објављене на сајту http:// www. sitzam. org. rs/16 YUCORR/

VI Научно стручна конференција
"Заштита природних ресурса кроз заштиту животне средине у урбаним системима"  

У организацији Удружења инжењера Београда, у Београду ће се 16. маја 2014. године, одржати VI Научно стручна конференција "Заштита природних ресурса кроз заштиту животне средине у урбаним системима".

Тематске области:

Планирање, животна средина и заштита природних ресурса

Социо економски аспекти и заштита природних ресурса

Едукација, учешће јавности и примери из праксе

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Удружењу инжењера Београда, uib_beograd@ptt.rs   vesnazlatanovic@yahoo.com тел: 064/3390-578 проф. др Весна Златановић Томашевић

Конференција ће се одржати у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9, сала на трећем спрату.

Друго обавештење

Образац пријаве

43. Конференција о коришћењу и заштити вода
"ВОДА 2014"  

43. Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2014" у организацији Српског друштва за заштиту вода и Института за водопривреду "Јарослав Черни" биће одржана од 03. до 05. јуна 2014. године на Тари.

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада, као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода.

Теме Конференције:

Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

Квалитет вода и процеси у природним водама

Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља

Рок за пријаву радова је 20.02.2014. године, а за доставу финалне верзије радова 07.04.2014. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Српском друштву за заштиту вода тел: 011/3241-656, office@sdzv.org.rs

Прво обавештење

Упутство за ауторе радова

XV YuCorr - Међународна конференција
"Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала
и заштите животне средине"   

Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала у сарадњи са Институтом за хемију, технологију и металургију, Савезом инжењера и техничара Србије и Инжењерском академијом Србије, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Међународног друштва за електрохемију, Евроспке федерације за корозију и Техничког факултета у Бору, организује XV YuCorr - Међународну конференцију "Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и заштите животне средине".   

Циљ XV YuCorr је презентација и дискусија резултата који су непосредно везани за теоријске и инжењерске аспекте корозије и разне облике заштите различитих врста материјала, истраживача Србије и других земаља, у индустрији, термоенергетским постројењима, грађевинарству и индустријском финишу, као и тема које се тичу заштите животне средине.

Прихваћено је 56 радова за усмену и постерску презентацију. Сви радови ће бити публиковани у интегралном облику у Зборнику радова.

Конференција се одржава на Тари хотел "Оморика" од 17. до 20. септембра 2013. године.

Програм Конференције

II Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије   MKOИEE`13

У организацији Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије - Друштва за обновљиве изворе електричне енергије у Београду ће, од 16. до 18. октобра 2013. године, бити одржана II Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије  MKOИEE`13.

Теме Конференције:

Пријава радова се врши до 10. јуна 2013. године. Аутори, чији пријаве радова буду прихваћене, у обавези су да интегралну верзију рада доставе до 01. септембра 2013. године.

Све додатне информације вазано за Конференцију могу се добити у СМЕИТС на тел 011/3230-041, 011/3031-696, е-маил office@smeits.rs

Програм Конференције

V Научно - стручна конференција
"Заштита животне средине у планској и пројектној документацији"

У организацији Удружења инжењера Београда и Друштва урбаниста Београда 24. маја 2013. године одржаће се V Научно -стручна конференција "Заштита животне средине у планској и пројектној документацији".

Тематске области скупа:

Прва тематска област - разматра постојеће стање и спровођење постојећих прописа у области заштите животне средине

Друга тематска област - разматра следеће аспекте:

Трећа тематска област - разматра предлоге за унапређење стања у области заштите животне средине

Конференција се одржава у Београду, Дом инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3.

Све додатне информацијe везано за Конференцију могу се добити у Удружењу инжењера Београда, тел 011/3241-456, uib_beograd@ptt.rs

Саопштење можете преузети овде

Балканска конференција архитеката  

Удружење архитеката Србије и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет су домаћини Балканске конференције архитеката која ће се одржати у Београду, 25. априла 2013. У биоскопу Културног центра Београда.

Тема овогодишње конференције је "Битност архитектуре", кoja je истoврeмeнo и тeмa Београдске интернационалне недеље архитектуре (БИНА), која ће се одржати 18. - 30. априла 2013.

Све информације везано за Балканску конференцију могу се добити контактирањем

Програмског директора, г-дин Ивана Куцина, на мејл mailto:ivan.kucinа.uas@gmаil.cоm и

г-ђе Ружица Сарић, на мејл mailto:binа.ruzicа@gmаil.cоm

 

42. Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2013"

Настављајући дугогодишњу традицију, Српско друштво за заштиту вода, заједно са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" и ПД "Дринско-Лимске хидрoелектране" организују 42. годишњу конференцију посвећену коришћењу вода и заштити водних ресурса од загађења.

Теме Конференције
1. Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

2. Квалитет вода и процеси у природним водама

3. Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

4. Водоснабдевање насеља

Рок за пријаву радова је 22.02.2013. године. Финалне верзије радова је потребно доставити до 08.04.2013. године.
Koнференција се одржава од 04. до 06. јуна 2013. године у Перућцу.

Све информације везано за скуп могу се добити у Српском друштву за заштиту вода на тел: 011/3241-656 и путем мејла mailto:office@sdzv.org.rs

Друго обавештење и прелиминарни програм

Пријава учешћа

Пријава смештаја

9. Национална конференција са међународним учешћем 
"Заштита на раду у индустрији, пољопривреди,
саобраћају и комуналној делатности"  

У организацији Факултета техничких наука из Новог Сада, Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду и Савеза заштите на раду Војводине, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице АП Војводине, на Тари се од 02. до 06. октобра 2012. године одржава 9. Национална конференција са међународним учешћем "Заштита на раду у индустрији, пољопривреди, саобраћају и комуналној делатности".

Тема и циљ Конференције

Савез заштите на раду Војводине је од 2004. године организовао шест тематско-стручних скупова из области заштите на раду. Ове године се организује трећа конференција са међународним учешћем чија је тематика из области заштите на раду у индустрији и рударству, пољопривредној делатности, саобраћајној делатности и комуналној делатности. Наиме, на ове четири привредне делатности отпада 71,8% од укупног броја свих повреда на раду, односно 59,0% од укупног броја свих повреда на раду са смртним исходом, а које су се догодиле у привреди Републике Србије.

Промене које доносе нове технологије одражавају се и на систем радне средине у овим делатностима, јер се мењају: средства и предмети рада, производи, структура делатности и запослених, организација рада, ресурси, компетентност и одговорност. Због тога, решавање проблема из области заштите на раду у овим делатностима данас постаје динамички процес који се одвија у оквиру свих фаза рада и најефикаснији је када се спроводи превентивно и мултидисциплинарно.

Циљ Конференције је да се кроз размену теоријских и практичних искустава утврде правци будућих истраживања и развоја у области заштите на раду у: индустрији и рударству, пољопривредној делатности, саобраћајној делатности и комуналној делатности.

Пријава и достављање радова

Пријаву теме рада доставити до 05. септембра 2012. године. Комплетан рад, написан према упутству за писање радова, треба доставити електронском поштом до 15.09.2012. године на mailto:suzana.savic@znrfak.ni.ac.rs или mailto:miodrags@uns.ac.rs  

Детаљније информације се могу добити у Савезу заштите на раду Војводине, 021/526-648, 066/953-7973, savez.znrvoj@sezampro.rs  

Текст саопштења можете преузети овде

41. Конференција о коришћењу и заштити вода - "ВОДА 2012"

Настављајући дугогодишњу традицију, Српско друштво за заштиту вода – СДЗВ заједно са Институтом за водопривреду “Јарослав Черни”, Београд и “Вујић Ваљево”, организује 41. годишњу конференцију посвећену коришћењу вода и заштити водних ресурса од загађења.

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода. Подједнака пажња посветиће се мерама за заштиту водних ресурса, праћењу квалитета природних вода, обезбеђивању потребног квалитета воде за пиће и сакупљању и пречишћавању отпадних вода.

Теме Конференције

   1. Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

   2. Квалитет вода и процеси у природним водама

     3. Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

4.  Водоснабдевање насеља

Конференција се одржава на Дивчибарама од 05-07. јуна 2012. године.

Рок за пријаву радова је 20.02.2012. године, а рок за достављање завршних радова је 02.04.2012. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у СРПСКОМ ДРУШТВУ ЗА ЗАШТИТУ ВОДА, Кнеза Милоша 9/I, соба 105, 11000 БЕОГРАД, тел./факс  (011) 3241 656, office@sdzv.org.rs

Друго саопштење и програм Конференције можете преузети овде

XIV YuCorr - Међународна конференција
Размена искустава у областима корозије и заштите материјала
и заштите животне средине

У организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала, а у сарадњи са Институтом за хемију, технологију и металургију, Инжењерском академијом Србије и Инжењерском комором Србије, на Тари ће се од 17. до 20. априла 2012. године, одржати међународна конференција XIV YuCorr.

Циљ XIV YuCorr је презентација и дискусија резултата који су непосредно везани за теоријске и инжењерске аспекте корозије и разне облике заштите различитих врста материјала, истраживача Србије и других земаља, у индустрији, термоенергетским постројењима, грађевинарству и индустријском финишу, као и тема које се тичу заштите животне средине.

   Програм Конференције ће укључити следеће области:

Све информације везано за Конференцију могу се добити у УИСКОЗАМ на те 011/3230-028 или путем мејла sitzams@eunet.rs

Рок за доставу радова је 24.02.2012 и достава се врши електронским путем на yucorr@sitzam.org.rs

Детаљније

 

8. Национална конференција са међународним учешћем
"Заштита на раду у 21. веку, теорија и пракса"

У организацији Савеза заштите на раду Војводине у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду, а под покровитељством Министарства науке и технолошког развоја РС и Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова АП Војводине на Тари ће се од 03. до 08. октобра 2011. године одржати 8. Национална конференција са међународним учешћем "Заштита на раду у 21. веку, теорија и пракса".

Циљ Конференције је да се кроз размену теоријских и практичних искустава утврде правци будућих истраживања и развоја у области заштите на раду, пре свега у Републици Србији.

Tематске области:

Рок за доставу радова је 20.09.2011. године.

Радови се достављају на e-mail suzana.savic@znrfak.ni.ac.rs

Текст саопштења можете преузети овде

Прва конференција о обновљивим изворима електричне енергије

У Београду ће се 15. и 16. септембра 2011. године одржати Прва конференција о обновљивим изворима електричне енергије у организацији Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије - Друштва за обновљиве изворе електричне енергије.

Енергетске потребе наше земље у великој мери се подмирују еколошки проблематичним фосилним горивима којих има све мање, а који све више загађују околину. Због тога је последњих година повећано интересовање научне и стручне јавности за коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ). Један од разлога њиховог недовољног коришћења је, поред недостатка финансијских средстава и непотпуних сазнања о овој врсти енергије, недовољно развијена еколошка свест. Срећом, однос према енергији се мења. Све више подстицајних мера за добијање електричне енергије из обновљивих извора, за усавршавање технологија њиховог коришћења, прављење модела за планирање, примену, финансирање итд. – доприносе стварању бољих услова за коришћење ових врста енергетских извора.

Теме Конференције:

Рок за пријаву радова је 15. март 2011. године.

Све информације се могу добити у СМЕИТС, тел 011/3230-041, 011/3031-696, е-маил mailto:office@smeits.rs  

Последње информације можете преузети овде

40 конференција о коришћењу и заштити вода
"ВОДА 2011"

Настављајући дугогодишњу традицију, Српско друштво за заштиту вода – СДЗВ заједно са Институтом за водопривреду “Јарослав Черни”, Београд и “ЈКП „Водовод-Ужице”, организује јубиларну 40. годишњу конференцију посвећену коришћењу вода и заштити водних ресурса од загађења. Теме Конференције обухватају широки спектар области од значаја за заштиту вода од загађења, укључујући и проблематику обезбеђења потребног квалитета воде за пиће и каналисање насеља. На овај начин омогућава се целовито сагледавање заштите природних вода од загађења и коришћења вода за потребе водоснабдевања, што је предуслов за правилно сагледавање и ефикасно решавање проблема.

ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ:

Конференција се одржава на Златибору од 07. до 10. јуна 2011. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у СРПСКОМ ДРУШТВУ ЗА ЗАШТИТУ ВОДА, Кнеза Милоша 9/I, соба 105, 11000 БЕОГРАД, тел./факс  (011) 3241 656.

Друго саопштење и Програм рада Конференције

XIII YUCORR - Међународна конференција

XIII YUCORR, међународна конференција посвећена размени искустава на пољу корозије, заштите материјала и животне средине, у организацији Савеза за заштиту материјала Србије и Инжењерског друштва за корозију се одржава од 05. до 08. априла 2011. године на Тари хотел "Оморика". 

Циљ XIII YUCORR је презентација и дискусија резултата који су непосредно везани за теоријске и инжењерске аспекте корозије и разне облике заштите различитих врста материјала у индустрији, термоенергетским постројењима, грађевинарсву и индустријском финишу, као и тема које се тичу заштите животне средине, хемијске конверзије енергије и одрживог развоја. Позивају се аутори са универзитета, из истраживачких центара и индустрије да пошаљу радове и узму учешћа у раду ове Конференције.

Теме Конференције

Детаљније информације се могу добити у Савезу за заштиту материјала на тел 011/3230-028

Детаљније

Програм Конференције

7 Национална конференција са међународним учешћем
Заштита на раду - Мултидисциплинарно остваривање безбедности и здравља на раду

У организацији Савеза заштите на раду Војводине, на Тари ће се од 5. до 9 октобра 2010. године, одржати 7. Национална конференција са међународним учешћем: Заштита на раду - мултидисциплинарно остваривање безбедности и здравља на раду.

СЗНРВ је од 2004. године организовао шест тематско стручних скупова из области заштите на раду. Сагласно актуелним дешавањима СЗНРВ и Департман заштите животне средине и заштите на раду Факултета техничких наука у Новом Саду одлучили су да ове године пажњу научне и стручне јавности усмере ка мултидисциплинарном остваривању безбедности и здравља на раду.

Тематске области Конференције:

Све информације, везано за Конференцију, могу се добити на 064/158-4602, контакт особа Драгана Латас или путем е-маил  mailto:savez.znrvoj@sezampro.rs   .

Друго саопштење

10. Међународна конференција о системима, аутоматском управљању и мерењу

У организацији Савеза Србије за системе, аутоматско управљање и мерење, у Нишу ће се од 10. до 12. новембра 2010. године одржати 10 Међународна конференција о системима, аутоматском управљању и мерењу.

Циљ Конференције је да окупи професионалце, стручњаке, инжењере, истраживаче и научнике који се баве аутоматским управљањем, као и теоријом система и системским инжењерством, мерењем, информатиком, а све то са циљем размене искустава, знања и најновијих достигнућа и резултата постигнутих у раду у овој области.

Конференција се одржава на Електротехничком и Машинском факултету Универзитета у Нишу.  

Детаљније

YU INFO
XVI Научно стручна конференција

YU INFO међународна конференција ће ове године, по 16. пут, окупити стручњаке из различитих области информационо комуникационих технологија (ICT) из земље и иностранства.

Сваке године, више од 500 учесника, ICT професионалаца, истраживача и менаџера, кроз разноврсне програмске форме, могу да чују искуства најбољих и прошире своју мрежу пословних контакта.

Ове године, поред Конференције и компанијских презентацјиа решења, на програму че бити и две панел дискусије: Панел дискусија ICT лидера из Србије и Панел дискусија о могућностима и изазовима учествовања на ЕУ пројектима.

Програмске области

Конференција се одржава у конгресним дворанама Конака Сунчани врхови на Копаонику од 7. до 10. марта 2010. године.

Детаљније

XII YUCORR
"Сарадња истраживача различитих струка на подручју корозије, заштите материјала и животне средине" Конференција са међународним учешћем

XII YUCORR, Конференција са међународним учешћем, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије за заштиту материјала и Инжењерског друштва за корозију, одржаће се од 18. до 21. маја 2010. године, у хотелу "Оморика", Тара.

Програмске области Конференције:

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара за заштиту материјала на тел: 011/3230-028 или путем мејла mailto:sitzams@eunet.rs .

ПРОГРАМ

39. Конференција о коришћењу и заштити вода
ВОДА 2010

Настављајући дугогодишњу традицију Српско друштво за заштиту вода, заједно са Институтом "Јарослав Черни" Београд и "Вујић Ваљево" доо. Ваљево организује 39. годишњу Конференцију посвећену коришћењу вода и заштити водних ресурса од загађења "ВОДА 2010".

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода.

Теме Конференције:

Конференција се одржава од 8. до 11. јуна 2010. године на Дивчибарама.

За све информације, везано за Конференцију, можете се обратити г-ђи Милени Милорадов, тел 011/3241-656. 

Друго саопштење и Програм рада Конференције

Образац пријаве

IS DOS 2009

Конференција IS DOS 2009, у организацији Информационог друштва Србије, има за циљ да представи технологије и решења која могу допринети бржем развоју електронске управе и мрежне инфраструктуре у Србији, кроз компанијске презентације, презентације реализованих и актуелних пројеката у јавном сектору као и трендова из различитих сектора е-Говернмента.

У оквиру два радна дана учесници скупа ће бити у могућности да чују презентације, учествују у конструктивној дебати али и да поставе питања и добију одговоре од људи који су у самом врху у својим професијама. Традиционалне друштвене активности представљају прилику за умрежавање са кључним актерима у процесу унапређејна е-Говернмента.

Конференција се одржава 6. и 7. октобра 2009, у Амфитеатру Сава Центра у Београду.

Организатор прикупља ауторске радове из следећих тематских области: Радови се достављају искључиво е-маил-ом : office@e-drustvo.org

Рок за доставу радова је 8. септембар 2009. године.

Детаљније

Регионална конференција
“Towards Information Society in South East Europe: The Role of eDemocracy”

19. маја 2009. Информационо друштво Србије у сарадњи са организацијама:  Центар за развој еГовернанце-а у југоисточној Европи (http://www.cegd.eu/ ), United Nations Development Programme (UNDP, http://www.undp.org/ ) и Regional Cooperation Council (RCC, http://www.rcc.int/ ), а поводом светског дана Телекомуникација и Информационог друштва, организоваће регионалну конференцију у хотелу Цонтинентал, Београд:

“Towards Information Society in South East Europe: The Role of eDemocracy”

Конференција ће кроз радне сесије обрадити теме: улога еДемократије у процесу писања практичних политика, погледи на еДемократију из угла еУчествовања, улоге релевантних стакехолдера у развоју Информационог друштва.

Детаљније

XI YUCORR

XI YUCORR, Конференција са међународним учешћем "Сарадња истраживача различитих струка у области корозије и заштите материјала" у организацији Савеза инжењера за заштиту материјала Србије, Инжењерског друштва за корозију и Института за хемију, техннологију и металургију, одржава се од 17. до 20. маја 2009. године у хотелу "Оморика" Тара.

Циљ Конференције је презентација и дискусија резултата који су непосредно везани за теоријске и инжењерске аспекте корозије и разне облике заштите различитих врста материјала у индустрији, термоенергетским постројењима, грађевинарству и индустријском финишу, као и тема које се тичу заштите животне средине.

Програм Конференције ће укључити следеће области:

Све информације везано за пријаву радова и учествовање на Конференцију могу се добити у Савезу инжењера за заштиту материјала Србије, на тел 011/3230-028 или путем мејла mailto:sitzams@eunet.rs

Детаљније

38 Конференција о коришћењу и заштити вода
ВОДА 2009

Настављајући дугогодишњу традицију, Српско друштво за заштиту вода, заједно са институтом "Јарослав Черни", Београд и ЈКП "Водовод" из Ужица, организује 38 годишњу конференцију посвећену коришћењу вода и заштити водних ресурса од загађења. Конференција се одржава од 8. до 11. јуна 2009. године на Златибору.

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода. Подједнака пажња посветиће се мерама за заштиту водних ресурса, праћењу квалитета природних вода, обезбеђивању потребног квалитета воде за пиће и сакупљању и пречишћавању отпадних вода.

За све додатне информације можете се обратити г-ђи Милени Милорадов, Српско друштво за заштиту вода на тел 011/3241-656

Текст другог саопштења и распоред рада Конференције можете преузети овде 

37 Конференција о коришћењу и заштити вода
ВОДА 2008

Српско друштво за заштиту вода и Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд, организују 37. конференцију о коришћењу и заштити вода "Вода 2008".

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода. Подједнака пажња посветиће се мерама за заштиту водних ресурса, праћењу квалитета природних вода, обезбеђивању потребног квалитета воде за пиће и сакупљању у пречишћавању отпадних вода.

Конференција се одржава у Матарушкој Бањи од 3. до 6. јуна 2008. године

Прво обавештење можете преузети овде

Конференција са међународним учешћем
X YUCORR 

Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије и Инжењерско друштво за корозију у сарадњи са ИХТМ и Пољопривредним факултетом из Београда, а под покровитељством Министарства науке Републике Србије организују X YUCORR, конференцију са међународним учешћем, са темом "Сарадња истраживача различитих струка у области корозије и заштите материјала".

Конференција ће се одржати од 19. до 22. маја 2008. године у хотелу "Оморика" Тара.

Детаљније

XIV конференција YU INFO 2008

У организацији Друштва за информационе системе и рачунарске мреже одржава се YU INFO конференција, које ће ове године, по 14.пут окупити стручњаке из различитих области информационо-комуникационих технологија (ICT), из земље и иностранства у најлепшем зимском амбијенту Копаоника од 9. до 12. марта. Учесници конференције могу искористити ову јединствену прилику да се кроз повезивање у мрежу експерата и дружење, упознају са новостима и трендовима из области ICT.

Програмске области конференције:

Детаљније

КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ IX YUCORR

под називом
Сарадња истраживача различитих струка у области корозије и заштите материјала

Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије и Инжењерско друштво за корозију у сарадњи са IHTM и Пољопривредним факултетом из Београда организују IX YUCORR (http://www.ihtm.bg.ac.yu/SITZAMS.html ), конференцију са међународним учешћем, под називом: Сарадња истраживача различитих струка у области корозије и заштите материјала. Конференција ће се одржати од 21. до 24. маја 2007. године на Тари. Циљ конференције је презентација и дискусија резултата који су непосредно везани за теоријске и инжењерске аспекте корозије и разне облике заштите различитих врста материјала у индустрији, термоенергетским постројењима, грађевинарству као и тема које се тичу заштите животне околине.

Све информације везане за достављање радова, као и пријаву учешћа, можете добити у Савезу инжењера и техничара за заштиту материјала Србије, на тел:011/3230-028 или путем е-маил: mailto:sitzams@eunet.rs .

КОНФЕРЕНЦИЈА НЕМЕТАЛИ 2006

У организацији Савеза инжењера рударства и геологије Србије одржана је VII међународна конференција под називом «Неметали 2006». Конференција је одржана у Бањи Врујци од 25. до 28. октобра 2006. године. Основне теме конференције су биле: истраживање техника и технологија експлоатације лежишта и савремена достигнућа у области експлоатације, савремена достигнућа у технологији прераде метала, менаџмент продаје и производње, информациони системи, екологија и заштита, рекултивација и ревитрализација нарушених простора лежишта, пројектовање законска регулатива и приватизација и др. Радни језици конференције су били српски и енглески и у оквиру рада конференције одржани су и :

IV БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О МЕТАЛУРГИЈИ

IV Балканска конференција о металургији у организацији Балканске уније металурга и Савеза инжењера металургије Србије одржана је на Златибору од 27-29. септембра 2006. године. Конференција представља традиционално окупљање научних радника и стручњака из области металургије и њен основни циљ је био презентовање научних и истраживачких достигнућа у овој грани индустрије у земљама Источне Европе. На конференцији је разматрана будућност ове гране индустрије у Балканским земљама, као и расположиви потенцијали за производњу, нова индустријска достигнућа, развој и трендови у екстрактивној металургији, галванизација, корозија и заштита метала, процес контроле и оптимизације, рециклажа и минимализација губитака као и заштита животне средине. итд. У зборнику радова је објављено 98 стручних радова, чији су аутори реномирани стручњаци из земље и иностранства.

36 КОНФЕРЕНЦИЈА О КОРИШЋЕЊУ И ЗАШТИТИ ВОДА

У организацији Југословенског друштва за заштиту вода – Савез грађевинских инжењера и техничара Србије и Института за водопривреду «Јарослав Черни», од 26. до 29. јуна 2007. год одржаће се на Тари 36 Конференција о коришћењу и заштити вода. Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава експерата из области коришћења и заштите вода.

Теме конференције

Детаљније информације везане са конференцију, пријаву учешћа и достављање радова можете добити у Савезу грађевинских инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9/I соба 105 или на тел 011/3241-656.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs