Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2021
година LXXVI No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. АЛЕКСАНДРА ЈАНИЋИЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДРА СКНЕПНЕК, МИЉАНА МИРКОВИЋ, ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ, СУЗАНА ФИЛИПОВИЋ

Оптимизација параметара синтезе нанокомпозита на бази бактеријске наноцелулозе /Fe3O4

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. АНА ВУКАДИНОВИЋ, ЈАСМИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, АМЕЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ, НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ

Утицај примене зеленог крова на енергетска својства индивидуалног стамбеног објекта са стакленом верандом

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. МАРИЈАНА НИКОЛИЋ ИВАНОВИЋ, ОЛИВЕРА ЂОКИЋ, ВЛАДИМИР МИЛИЋЕВИЋ, СУЗАНА СТЕФАНОВИЋ, БРАТИСЛАВ МИЛИЋ

Подобност гранулометријског састава агрегата за носеће слојеве коловозне конструкције
4. МАРКО ПАВЛОВИЋ, МАРИНА ДОЈЧИНОВИЋ, ЉУБИША АНДРИЋ, ДРАГАН РАДУЛОВИЋ, ЉИЉАНА ТРУМБУЛОВИЋ

Премази на бази базалта за заштиту металних конструкција

МАШИНСТВО 

 5. НИКОЛА СЛАВКОВИЋ, САША ЖИВАНОВИЋ, НИКОЛА ВОРКАПИЋ

Конфигурисање виртуелног прототипа BiSCARA робота

6. МАРИН ГОСТИМИРОВИЋ, ДРАГАН РОДИЋ, МИЛЕНКО СЕКУЛИЋ

Fuzzy Inference System Based Prediction of Electrical Discharge Machining Quality

7. МИЛОШ ЉУБОМИРОВИЋ, ДРАГАН ЉУБОМИРОВИЋ

Одређивање брзина и убрзања у мртвом положају зглавкастог четвороугла методом заустављања

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

8.  УГЉЕША УРОШЕВИЋ, ЗОРАН ВЕЉОВИЋ

Концепт будућих бежичних мрежа шесте генерације – 6Г

САОБРАЋАЈ

9. САРА ЗОРАЈА, ФЕЂА НЕТЈАСОВ

Концепт операција беспилотних ваздухоплова у урбаним подручјима

10. ВЛАСТИМИР ДЕДОВИЋ, ВОЈИСЛАВ БОЖАНИЋ, МИЛАН БОЖОВИЋ

Испитивање параметара возила у зависности од техничког прегледа 

МЕНАЏМЕНT 

11.  NURI MOHAMED SAAD ALHERIANI, ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, МАРТИНА ПЕРИШИЋ, ABDULGHDER MOHAHMED ALSHARIF

Integrated Risk Management Model Implementation’s Contextual Dependence on Company Size

12. МАРКО АНДРЕЈИЋ, СОЊА КЕТИН, ОБРАД ЧАБАРКАПА

 Методи и стилови рада менаџмента предузећа

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

13. БОЈАН СТОЈЧЕТОВИЋ, МИЛАН МИШИЋ, АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ

 Multicriteria Assessment of Renewable Energy Sources in Serbia

14. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

Differences Between Standards Related to Fire Protection Systems Design  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs