Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Награде и похвале

Савез инжењера и техничара Србије додељује следећа признања:

Златна плакета ИТ

Златна плакета ИТ је највише признање које се, организацији или појединцу, додељује поводом Дана инжењера и техничара Србије, 3. фебруара.

Она се додељује за изванредне резултате, допринос и заслуге у развоју и унапређењу привреде, науке, технике, технологије и образовања и инжењерско – техничарске организације Србије у претходној години.

Повеља «Најбоља ИТ организација Србије»

Повеља «Најбоља ИТ организација Србије» се додељује у циљу подстицања и афирмације рада у инжењерско –техничарској организацији Србије.

Она се додељује од стране Скупштине СИТС-а, инжењерско–техничарској организацији –чланици СИТС, као и њиховим основним организацијама и то за најзапаженије постигнуте резултате рада у претходној години.

Повеља «Најбоља ИТ публикација Србије»

Повеља «Најбоља ИТ публикација Србије» се додељује издавачу најбоље ИТ публикације на територији Републике Србије, по избору СИТС-а.

Повеља може да се додели и најбољој свесци стручног часописа, најбољем зборнику, стручној књизи, монографији, приручнику и сл у издању инжењерско–техничарске организације Србије, у претходној години.

Почасно чланство у Савезу инжењера и техничара Србије

Почасно чланство је признање које се додељује појединцима, инжењерима и техничарима као и лицима изван техничких струка за достигнућа у струци, у привредном развоју и развоју науке у Републици Србији и у раду у инжењерско – техничарској организацији.

Заслужно чланство у Савезу инжењера и техничара Србије

За заслужног члана СИТС се бирају редовни или ванредни чланови инжењерско–техничарске организације Србије за дугогодишње успешно ангажовање, на остваривању циљева и задатака инжењерско техничарске организације Србије.

 

Добитници признања за 2023. годину 

На свечаној седници Скупштине СИТС, одржаној 29. марта 2024. године, проглашени су добитници признања за 2023. годину.

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2023. ГОДИНУ

 ЗЛАТНА „ИТ“ ПЛАКЕТА 


НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА ПУБЛИКАЦИЈА СИТС

 • Научно стручни часопис ДИТ, издавач Друштво инжењера Зрењанина
 • Књига "Како се калио урбанизам- моје иновације у Београду 1971. до 1991." аутора проф. др Борислава Стојкова, издавачи Удружење урбаниста Србије и Асоцијација просторних планера Србије
 • Публикација "Proceedings- 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources", уредник др Милица Влаховић, издавач Друштво за обновљиве изворе енергије при СМЕИТС
 • Публикација "Зелена инфраструктура у компакт граду-еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене", издавач Удружење пејзажних архитеката Србије.

ЗАСЛУЖНИ  ЧЛАНОВИ САВЕЗА

 • Татјана Симоновић, дипл.инж.арх.
 • Зорица Чоловић Суботић, дипл.инж.арх.
 • проф. др Петар Ускоковић, дипл. инж. технол.
 • Зоран Дукић, дипл.инж.ел.
 • Душан Медић, дипл. менаџ.
 • Драгана Вујичић, дипл.инж.пејз.арх.
 • мр Гаврило Веселиновић, дипл.инж.пољ.

  ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА

   ГАЛЕРИЈА СЛИКА

 

Добитници признања за 2022. годину

 У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 02. марта 2023. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 17. марта 2023. године, да се признања СИТС за 2022. годину доделе

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2022. ГОДИНУ

 ЗЛАТНА „ИТ“ ПЛАКЕТА 


НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗАСЛУЖНИ  ЧЛАНОВИ САВЕЗА

 • мр Радивоје Филиповић, дипл.инж.ел.
 • проф. др Дејан Радић, дипл.инж.маш.
 • Слободан Јовић, дипл.инж.арх.
 • др Сања Стевановић, дипл.физико-хемичар
 • Милијанко Радојевић, дипл.инж.маш.
 • Миомир Илић, дипл.инж.шум.
 • проф. др Јасна Плавшић, дипл.инж.грађ.
 • др Јелена Ивановић Војводић, дипл.инж.арх.
 • Бобан Миливојевић, дипл.инж.арх.

  ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА

    ГАЛЕРИЈА СЛИКА  

 

Добитници признања за 2021. годину

 У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 09. марта 2022. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 25. марта 2022. године, да се признања СИТС за 2021. годину доделе

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2021. ГОДИНУ


НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА ПУБЛИКАЦИЈА СИТС

ЗАСЛУЖНИ  ЧЛАНОВИ САВЕЗА

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА

 Галерија слика

Добитници признања за 2020. годину

 У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 18. маја 2021. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 25. маја 2021. године, да се признања СИТС за 2020. годину доделе

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2020. ГОДИНУ

 ЗЛАТНА „ИТ“ ПЛАКЕТА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА ПУБЛИКАЦИЈА СИТС

ЗАСЛУЖНИ  ЧЛАНОВИ САВЕЗА

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА

 Галерија слика

 

Добитници признања СИТС за 2019. годину 

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 29. јануара 2020. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 07. фебруара 2020. године, да се признања СИТС за 2019. годину доделе: 

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2019. ГОДИНУ

 ЗЛАТНА „ИТ“ ПЛАКЕТА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА ПУБЛИКАЦИЈА СИТС

ЗАСЛУЖНИ  ЧЛАНОВИ САВЕЗА

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА

   Галерија слика

 Добитници признања СИТС за 2018. годину 

У складу са одлуком Управног одбора за 2018. годину додељена су само признања Најбоља ИТ организација и Најбоља ИТ публикација.

Добитници признања су 

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА   ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА ПУБЛИКАЦИЈА СИТС

Овом приликом уручене су и повеље и захвалнице поводом јубилеја 150 година СИТС и то

Повеље:

Др Миловану Живковићу председнику Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, проф. др Мијомиру Павловићу председнику Удружења инжењера  Србије за корозију и заштиту материјала и Богдану Ћосовићу дугогодишњем потпредседнику Савеза инжењера и техничара Југославије и Југословенске инжењерске академије.

Захвалнице

Проф. др Бошку Рашуу, одговорном уреднику сепарата "Машинство" у часопису "Техника", проф. др Вују Дрндаревићу  одговорном уреднику сепарата "Електротехника" у часопису "Техника" и мр Зорану Пендићу, одговорном уреднику сепарата "Квалитет стандардизација и метрологија" у часопису "Техника". 

Галерија слика    

Добитници признања СИТС за 2017. годину 

 У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 23. јануара 2018. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 02. фебруара 2018. године, да се признања СИТС за 2017. годину доделе: 

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2017. ГОДИНУ

 ЗЛАТНА „ИТ“ ПЛАКЕТА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА ПУБЛИКАЦИЈА СИТС

ЗАСЛУЖНИ  ЧЛАНОВИ САВЕЗА

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА

  Галерија слика 

Добитници признања СИТС за 2016. годину 

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 23. фебруара 2017. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 31. марта 2017. године, да се признања СИТС за 2016. годину доделе: 

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2016. ГОДИНУ

ЗЛАТНА „ИТ“ ПЛАКЕТА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧАРСКА ПУБЛИКАЦИЈА СИТС

ЗАСЛУЖНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА

Галерија слика

Добитници признања СИТС за 2015. годину  

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 09. фебруара 2016. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 04. марта 2016. године, да се признања СИТС за 2015. годину доделе: 

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 НАЈБОЉА ИТ ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИТ ПУБЛИКАЦИЈА


ЗАСЛУЖНИ ЧЛАНОВИ СИТС
 • Драган Благојевић, дипл.инж.ел.
 • проф. др Смиљан Вукановић
 • проф. др Владимир Вујичић
 • Зоран Јовановић, дипл.инж.маш.                         
 
ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ СИТС
 • Зоран Петров, екол.
 • Душан Плескоњић, дипл. инж. арх.
 • мр Небојша Радовановић
 • проф. др Томислав Симовић 

Галерија слика 
 
 
 

Добитници признања СИТС за 2014. годину     

 У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 18. фебруара 2015. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 27. фебруара 2015. године, да се признања СИТС за 2014. годину доделе: 

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2014. ГОДИНУ 

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА СИТС

 • Београдска интернационална недеља архитектуре БИНА 2014, у организацији Удружења архитеката Србије
 • Бранко Бојовић, дипл.инж.арх, главни и одговорни уредник часописа "Изградња"

 НАЈБОЉА ИТ ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИТ ПУБЛИКАЦИЈА

ЗАСЛУЖНИ ЧЛАНОВИ СИТС

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ СИТС

 Галерија слика

Добитници признања СИТС за 2013. годину   

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 10. фебруара 2014. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 21. фебруара 2014. године, да се признања СИТС за 2013. годину доделе: 

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2013. ГОДИНУ 

НАЈБОЉА ИТ ОРГАНИЗАЦИЈА    

НАЈБОЉА ИТ ПУБЛИКАЦИЈА

ЗАСЛУЖНИ ЧЛАНОВИ СИТС    

 1. др Милован Живковић, дипл.инж.маш.
 2. проф. др Миле Савковић, дипл.инж. маш.
 3. Предраг Станисављевић, дипл.инж. 
 4. др Мирјана Стојановић, дипл.инж. 
 5. проф. др Миланко Чабаркапа

  ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ СИТС    

 1. мр Милош Нешовић, дипл.инж.орг.наука
 2. проф. др Милан Антонијевић, дипл.инж.
 3. Божидар Стоиљковић, дипл.инж.знр.

Галерију слика можете погледати овде  

Добитници признања СИТС за 2012. годину

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 11. фебруара 2013. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 22. фебруара 2013. године, да се признања СИТС за 2012. годину доделе:    

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2012. ГОДИНУ

 

НАЈБОЉА ИТ ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈБОЉА ИТ ПУБЛИКАЦИЈА

  ЗАСЛУЖНИ ЧЛАНОВИ СИТС

 

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ СИТС

 

Добитници признања СИТС за 2011. годину

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 31. јануара 2012. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 23. фебруара 2012. године, да се признања СИТС за 2011. годину доделе:

ЗА НАЈБОЉУ ИТ ОРГАНИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 1. Друштву за (грејање, хлађење и климатизацију) КГХ у оквиру СМЕИТС
 

ЗА НАЈБОЉУ ИТ ПУБЛИКАЦИЈУ

 1. Мали термотехнички приручник“ аутора Бранислава Живковића и Зорана Стојића - СМЕИТС
 2. Публикација „Напредни материјали и могућности њихове примене“  Друштво хемичара, технолога и металурга Пожаревац

ЗАСЛУЖНИ ЧЛАН СИТС   

 1. г-дин Владимир Јеленковић
 2. мр Зоран Стајић, дипл.инж.маш. 
 3. проф. др Предраг Петровић, дипл.инж.маш. 
 4. проф. др Милан Максимовић, дипл.инж.грађ. 
 5. проф. др Петар Анагности, дипл.инж.грађ. 
 6. г-дин Момир Илић, дипл.инж.тех. 
 7. г-дин Илија Сучевић, грађ.тех. 
 8. г-дин Првослав Новаковић, дипл.инж.маш.

 

ПОЧАСНИ ЧЛАНИ СИТС 

 1. г-дин Агапије Бојовић
 2. г-дин Драшко Вучетић
 3. г-дин Тома Симоновић
 4. г-дин Драган Милошевић
 5. г-дин Радоња Савићевић, дипл.инж.тех. 

 

 

 

Добитници признања СИТС за 2010. годину

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 25. јануара 2011. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 04. фебруара 2011. године, да се признања СИТС за 2010. годину доделе:

ЗА НАЈБОЉУ ИТ ОРГАНИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 1. САВЕЗУ ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ
 2. УДРУЖЕЊУ УРБАНИСТА СРБИЈЕ

ЗА НАЈБОЉУ ИТ ПУБЛИКАЦИЈУ

 1. Књизи "Мостови причају" аутора Љубивоја Костића 

ЗАСЛУЖНИ ЧЛАН СИТС

 1. др НИКОЛИЋ НЕБОЈША, дипл.инж.тех. 
 2. МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, дипл.инж.маш.  
 3. ПАНТОВИЋ МИЛАНКО, дипл.инж.ел.    
 4. АНЂЕЛКОВИЋ МИЛОСАВ, дипл.инж.грађ.
 5. проф. др ДИМКИЋ МИЛАН, дипл.инж.грађ. 
 6. проф. др РАЛЕВИЋ МИОДРАГ, дипл.инж.арх.
 7. ИВЉАНИН ЗОРАН, дипл.инж.тех. 
 8. ДЕЛЧЕВ БИЛјАНА, дипл.инж.тех.
 9. МАРКОВИЋ РАДОЉУБ, дипл.инж.геол.   
 10. мр ПЕРИЋ РАДИША, дипл.инж.метал.     
 11. проф. др. СПАСИЋ ДРАГАН, дипл.инж.

ПОЧАСНИ ЧЛАНИ СИТС

 1. мр МАНОЈЛОВИЋ СЕЛИМИР, дипл.инж.ел.          

 СЛИКЕ СА ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

 

 

Добитници признања СИТС за 2009. годину

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вредујући  резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 25. јануара 2010. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 05. фебруара 2010. године, да се признања СИТС за 2009. годину доделе:

ЗА НАЈБОЉУ ИТ ОРГАНИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
Друштву инжењера и техничара Крагујевца

ЗА НАЈБОЉУ ИТ ПУБЛИКАЦИЈУ
Књига "Технологија и организација грађења армирано бетонских конструкција", аутора др Слободана Отовића

ЗАСЛУЖНИ ЧЛАН СИТС

ПОЧАСНИ ЧЛАНИ СИТС
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs