Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут  

II ОБЛАСТИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 7
1. Области остваривања циљева и задатака       

СИТС је основан на неодређено време ради оства ривања циљева и задатака из области струковних удруживања у оквиру професија техничких области и унапређења инжењерске струке и примени техничко – технолошких стручно – научних знања, стандарда и садржаја у привреди, образовању, у областима заштите животне средине, здравству и другим сферама живота и рада.

Члан 8

2. Циљеви и задаци СИТС:

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs